כותרת מאמר מספר מאמר
045-2001

פטור ממס רכוש בעת שינוי יעוד קרקע חקלאית

בשנת 1998 התקבל בועדת ערר מס רכוש פסק דין שמואל בהריר ואח על ידי עורך דין משה ליפקה בעניין פטור ממס רכוש בעת שינוי יעוד קרקע חקלאית
02-08-2001
בשנת 1998 התקבל בועדת ערר מס רכוש פסק דין שמואל בהריר ואח על ידי עורך דין משה ליפקה בעניין פטור ממס רכוש בעת שינוי יעוד קרקע חקלאית
044-2001

כללי התמיכה בגין הפחתת שימוש במים מרצון לשנת 2001

להלן הכללים המעודכנים בעניין קיצוץ מים מרצון כפי שפורסמו על ידי משרד החקלאות ב- 17.7.2001.
26-07-2001
להלן הכללים המעודכנים בעניין קיצוץ מים מרצון כפי שפורסמו על ידי משרד החקלאות ב- 17.7.2001.
043-2001

הוצאות פיתוח בהרחבת מושבים /קיבוצים – הנחיות מעודכנות

פקודת מס הכנסה קובעת כי הכנסת בני זוג יראוה לעניין הפקודה כהכנסת בן הזוג הרשום אך בתנאים מסוימים ניתן לעשות חישוב מס נפרד לגבי הכנסות שני בני זוג. התנאים שנקבעו בפקודה הם: הכנסה מיגיעה אישית כהגדרתה בפקודה, מעסק, משלח יד או עבודה ואי תלות בין הכנסות שני בני הזוג
24-07-2001
פקודת מס הכנסה קובעת כי הכנסת בני זוג יראוה לעניין הפקודה כהכנסת בן הזוג הרשום אך בתנאים מסוימים ניתן לעשות חישוב מס נפרד לגבי הכנסות שני בני זוג. התנאים שנקבעו בפקודה הם: הכנסה מיגיעה אישית כהגדרתה בפקודה, מעסק, משלח יד או עבודה ואי תלות בין הכנסות שני בני הזוג
042-2001

חישוב מס נפרד לבני זוג במשק חקלאי

פקודת מס הכנסה קובעת כי הכנסת בני זוג יראוה לעניין הפקודה כהכנסת בן הזוג הרשום אך בתנאים מסוימים ניתן לעשות חישוב מס נפרד לגבי הכנסות שני בני זוג. התנאים שנקבעו בפקודה הם: הכנסה מיגיעה אישית כהגדרתה בפקודה, מעסק, משלח יד או עבודה ואי תלות בין הכנסות שני בני הזוג
20-07-2001
פקודת מס הכנסה קובעת כי הכנסת בני זוג יראוה לעניין הפקודה כהכנסת בן הזוג הרשום אך בתנאים מסוימים ניתן לעשות חישוב מס נפרד לגבי הכנסות שני בני זוג. התנאים שנקבעו בפקודה הם: הכנסה מיגיעה אישית כהגדרתה בפקודה, מעסק, משלח יד או עבודה ואי תלות בין הכנסות שני בני הזוג
041-2001

הרחבות לפי 737 במושבים ובקיבוצים – הוראות חדשות

הציפיות להסרת המכשולים ולתנופה מחודשת בהרחבות במושבים ובקיבוצים טרם מימשו עצמם. נושאים רבים הנמצאים במחלוקת טרם נדונו ונשארו ללא פתרון. הצעתנו לקידום ההרחבות באזורי עדיפות והעדפת בני המשק גם הם טרם יושמו
18-07-2001
הציפיות להסרת המכשולים ולתנופה מחודשת בהרחבות במושבים ובקיבוצים טרם מימשו עצמם. נושאים רבים הנמצאים במחלוקת טרם נדונו ונשארו ללא פתרון. הצעתנו לקידום ההרחבות באזורי עדיפות והעדפת בני המשק גם הם טרם יושמו
040-2001

פיצויי מים - קריטריון הירידה ברווח– ניתוח חשבונאי

תנאי הכרחי לקבלת פיצויי המים לשנת 2000 הוא כי ההכנסה החייבת מחקלאות בשנת 2000 ירדה בשיעור מ- 10% בהשוואה להכנסה החייבת מחקלאות הממוצעת המתואמת למדד המחירים לצרכן בשנים 1998- 1996
15-07-2001
תנאי הכרחי לקבלת פיצויי המים לשנת 2000 הוא כי ההכנסה החייבת מחקלאות בשנת 2000 ירדה בשיעור מ- 10% בהשוואה להכנסה החייבת מחקלאות הממוצעת המתואמת למדד המחירים לצרכן בשנים 1998- 1996
039-2001

הנחות ממס לתושבי באר שבע והנגב

ביום 14.2.2001 התקבל בכנסת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 125 – הוראת שעה), התשס"א – 2001 בעניין זיכוי ממס לתושבי באר שבע והנגב. ביום 28 במרץ 2001 התקבל בכנסת חוק ההסדרים המתקן את החוק שבנדון.
10-07-2001
ביום 14.2.2001 התקבל בכנסת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 125 – הוראת שעה), התשס"א – 2001 בעניין זיכוי ממס לתושבי באר שבע והנגב. ביום 28 במרץ 2001 התקבל בכנסת חוק ההסדרים המתקן את החוק שבנדון.
038-2001

פיצוי מים – קיצוץ מרצון 2001

ועדת שרים לענייני כלכלה החליטה בישיבתה מיום 1.7.2001 לאשר פיצוי בגין קיצוץ מרצון של מכסות מים לשנת 2001
06-07-2001
ועדת שרים לענייני כלכלה החליטה בישיבתה מיום 1.7.2001 לאשר פיצוי בגין קיצוץ מרצון של מכסות מים לשנת 2001
037-2001

מעמד השטחים הציבוריים באגודה

סעיף 90 לצו המועצות האזוריות קובע שכל ישוב יתנהל על ידי ועד מקומי
02-07-2001
סעיף 90 לצו המועצות האזוריות קובע שכל ישוב יתנהל על ידי ועד מקומי
036-2001

קריטריון הירידה ברווח מחקלאות כתנאי לקבלת פיצויי המים

כאמור בחוזר משרדינו מספר 39/00, 32/00 נקבעו בין היתר התנאים הבאים לקבלת פיצויי המים על קיצוץ במכסות המים לשנת 2000
29-06-2001
כאמור בחוזר משרדינו מספר 39/00, 32/00 נקבעו בין היתר התנאים הבאים לקבלת פיצויי המים על קיצוץ במכסות המים לשנת 2000
035-2001

דרישות הסוכנות מהאגודות בעת שינוי יעוד מקרקעין

קיימים עדיין בארץ ישובים רבים הכפופים לחוזה המשולש (ממ"י – סוה"י – אגודה), כוונת ממ"י והגוף המנחה – מועצת מקרקעי ישראל – לכרות חוזי חכירה ישירים מול האגודה (ללא תיווך הסוה"י) טרם התממשו
26-06-2001
קיימים עדיין בארץ ישובים רבים הכפופים לחוזה המשולש (ממ"י – סוה"י – אגודה), כוונת ממ"י והגוף המנחה – מועצת מקרקעי ישראל – לכרות חוזי חכירה ישירים מול האגודה (ללא תיווך הסוה"י) טרם התממשו
034-2001

דמי היתר בגין תוספת זכויות מקרקעין

לאחרונה ניתן פסק דין בבית המשפט העליון בנושא דמי היתר שמינהל מקרקעי ישראל (להלן "המינהל") גובה
22-06-2001
לאחרונה ניתן פסק דין בבית המשפט העליון בנושא דמי היתר שמינהל מקרקעי ישראל (להלן "המינהל") גובה
033-2001

המרת מים שפירים במי קולחין

למשמעויות המרות מים שפירים במי קולחין משמעויות בכל הנוגע לזכויות המשקים והיבטים נוספים כדלקמן
20-06-2001
למשמעויות המרות מים שפירים במי קולחין משמעויות בכל הנוגע לזכויות המשקים והיבטים נוספים כדלקמן
032-2001

תביעת הסוכנות לחלקה בהשבחת קרקעות המדינה

בשנים האחרונות מתנהל ויכוח בין הסוכנות היהודית (להלן "הסוכנות") למינהל מקרקעי ישראל (להלן "המינהל") בעינין זכויותיה של הסוכנות במקרקעין שמשנים את יעודם במקרים בהם הסוכנות היא צד לחוזה המשבצת
10-06-2001
בשנים האחרונות מתנהל ויכוח בין הסוכנות היהודית (להלן "הסוכנות") למינהל מקרקעי ישראל (להלן "המינהל") בעינין זכויותיה של הסוכנות במקרקעין שמשנים את יעודם במקרים בהם הסוכנות היא צד לחוזה המשבצת
031-2001

תמצית תקן בינלאומי IAS) 41) - חקלאות

התקן ממליץ על הטיפול החשבונאי, הצגת הדוחו"ת הכספיים והגילוי הנדרש בקשר לפעילות חקלאית
30-05-2001
התקן ממליץ על הטיפול החשבונאי, הצגת הדוחו"ת הכספיים והגילוי הנדרש בקשר לפעילות חקלאית
030-2001

חדרי אירוח (צימרים) – היבטי מע"מ

ענף הקיט הכפרי ("צימרים") צבר תאוצה רבה בשנים האחרונות והאירוח הכפרי הפך לאחד ממוקדי התיירות הנפוצים והמקובלים בישראל. משפחות רבות מנהלות חדרי אירוח כפרי ברחבי הארץ דבר שהפך בילוי בקרב כל שכבות האוכלוסייה
24-05-2001
ענף הקיט הכפרי ("צימרים") צבר תאוצה רבה בשנים האחרונות והאירוח הכפרי הפך לאחד ממוקדי התיירות הנפוצים והמקובלים בישראל. משפחות רבות מנהלות חדרי אירוח כפרי ברחבי הארץ דבר שהפך בילוי בקרב כל שכבות האוכלוסייה
029-2001

פיצוי בשל קיצוץ מכסות מים מרצון בשנת 2001 – עדכון

בעקבות החלטת ועדת המנכ"לים שדנה במשבר במשק המים, הוחלט לשנות את מתכונת הפיצוי על קיצוץ מרצון במכסות מים לשנת 2001
06-05-2001
בעקבות החלטת ועדת המנכ"לים שדנה במשבר במשק המים, הוחלט לשנות את מתכונת הפיצוי על קיצוץ מרצון במכסות מים לשנת 2001
028-2001

הספקת מי קולחין מרשויות מקומיות לצרכנים

לאחרונה קיבלנו פניות רבות מלקוחותינו לברור מחירי העברה, באם קיימים כאלו, של מי קולחין ממתקני טיהור שפכים עירוניים לרשות המשתמש החקלאי, זאת ועוד, החקיקה המתהווה של חוק תאגידי מים וביוב מגבירה את אי הבהירות באשר לקביעת מחירי הקולחין בשער המט"ש
04-05-2001
לאחרונה קיבלנו פניות רבות מלקוחותינו לברור מחירי העברה, באם קיימים כאלו, של מי קולחין ממתקני טיהור שפכים עירוניים לרשות המשתמש החקלאי, זאת ועוד, החקיקה המתהווה של חוק תאגידי מים וביוב מגבירה את אי הבהירות באשר לקביעת מחירי הקולחין בשער המט"ש
027-2001

הקפאת הפטור מהיטל השבחה בהרחבת דירת מגורים

ב- 4/12/00 קיבלה הכנסת את תיקון 53 לחוק התכנון והבניה המעניק מספר הקלות שעיקרן הן
24-04-2001
ב- 4/12/00 קיבלה הכנסת את תיקון 53 לחוק התכנון והבניה המעניק מספר הקלות שעיקרן הן
026-2001

מיסוי הפיצויים על הקיצוץ במכסות המים

על פי החלטות הממשלה בשנים האחרונות ניתנו פיצויים עבור קיצוץ במכסות המים בשנים 1999, 2000, 2001
17-04-2001
על פי החלטות הממשלה בשנים האחרונות ניתנו פיצויים עבור קיצוץ במכסות המים בשנים 1999, 2000, 2001
024-2001

הצעת חוק תאגידי מים וביוב התשס"א – 2001

הצעת החוק הנדונה סיימה את הליכי החקיקה לקריאה שניה ושלישית בכנסת ותועלה להצבעה מייד עם חזרת הכנסת מהפגרה (7.5.01)
10-04-2001
הצעת החוק הנדונה סיימה את הליכי החקיקה לקריאה שניה ושלישית בכנסת ותועלה להצבעה מייד עם חזרת הכנסת מהפגרה (7.5.01)
023-2001

התאמת הדיווח החשבונאי והדיווח לצורכי מס לירידה ברמת האינפלציה

בשנות האינפלציה הדוהרת של תחילת שנות השמונים התעוררה בעיה של אי התאמת הדיווח החשבונאי והדיווח לצרכי מס הנומינלי לתוצאה הכלכלית של העסק. עסק יכל להרוויח "על הנייר" סכומים גבוהים כאשר בפועל נשחק ההון העצמי של העסק. על רקע זה גם החשבונאות וגם שלטונות המס יצרו מנגנונים למדידה נכונה, (או קרובה יותר של הכנסה חשבונאית ולצורכי מס) לפי העניין
05-04-2001
בשנות האינפלציה הדוהרת של תחילת שנות השמונים התעוררה בעיה של אי התאמת הדיווח החשבונאי והדיווח לצרכי מס הנומינלי לתוצאה הכלכלית של העסק. עסק יכל להרוויח "על הנייר" סכומים גבוהים כאשר בפועל נשחק ההון העצמי של העסק. על רקע זה גם החשבונאות וגם שלטונות המס יצרו מנגנונים למדידה נכונה, (או קרובה יותר של הכנסה חשבונאית ולצורכי מס) לפי העניין
022-2001

בוררות בסכסוכים עם הסוכנות היהודית

הסוכנות היהודית להלן "הסוכנות" בתוקף הוראות סעיף 3 לחוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ ישראל תשי"ג 1952 והאמנה שנכרתה על פיו עוסקת בישוב יהודים על אדמת מקרקעי ישראל כהגדרתם באותו חוק
02-04-2001
הסוכנות היהודית להלן "הסוכנות" בתוקף הוראות סעיף 3 לחוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ ישראל תשי"ג 1952 והאמנה שנכרתה על פיו עוסקת בישוב יהודים על אדמת מקרקעי ישראל כהגדרתם באותו חוק
021-2001

הארכת ההקלות במס בהסדרי המגזר החקלאי עד 31.12.2002

במהלך השנה הקודמת ובמיוחד לקראת סופה הופעלו לחצים כבדים ע"י גורמים מקצועיים על הקיבוצים והמושבים השיתופיים לבצע פעולות חפוזות של מכירת מקרקעין , הפרטות , תיאגוד וארגון מחדש של פעילויות המשק עד תום השנה מהנימוק העיקרי שתוקף ההקלות במס יפוג ב- 31.12.00
29-03-2001
במהלך השנה הקודמת ובמיוחד לקראת סופה הופעלו לחצים כבדים ע"י גורמים מקצועיים על הקיבוצים והמושבים השיתופיים לבצע פעולות חפוזות של מכירת מקרקעין , הפרטות , תיאגוד וארגון מחדש של פעילויות המשק עד תום השנה מהנימוק העיקרי שתוקף ההקלות במס יפוג ב- 31.12.00
020-2001

פיצויים על קיצוץ מרצון במכסות מים

בימים אלו מפרסמים משרד החקלאות ונציבות המים מודעות בעיתונים בקריאה לחקלאים לויתור מרצון על מכסות מים בתמורה למתן פיצוי כספי
22-03-2001
בימים אלו מפרסמים משרד החקלאות ונציבות המים מודעות בעיתונים בקריאה לחקלאים לויתור מרצון על מכסות מים בתמורה למתן פיצוי כספי
019-2001

הכנסות הורים ממשק חקלאי שהועבר לבן ממשיך

העברת משק לבן ממשיך מתבצעת פעמים רבות במטרה להבטיח "משענת" כלכלית להורים על ידי הבן הממשיך ו/או למנוע ויכוחי ירושה
16-03-2001
העברת משק לבן ממשיך מתבצעת פעמים רבות במטרה להבטיח "משענת" כלכלית להורים על ידי הבן הממשיך ו/או למנוע ויכוחי ירושה
018-2001

גבית תמורה במכירת מגרשים ביישובי קו עימות צפון

בחוזרנו מס' 48/00 "הרחבות למגורים על פי החלטה 737 ביישובי קו העימות בצפון" הצגנו את הרקע להחלטה מס' 888 של מועצת מקרקעי ישראל מיום 12.10.00 המאפשרת לגבות תמורה ממכירת מגרשים בהרחבת יישובים בקו העימות בצפון. בהחלטת המועצה נקבע כי "המינהל יקבע נהלים ליישום וביצוע החלטה זו".
15-03-2001
בחוזרנו מס' 48/00 "הרחבות למגורים על פי החלטה 737 ביישובי קו העימות בצפון" הצגנו את הרקע להחלטה מס' 888 של מועצת מקרקעי ישראל מיום 12.10.00 המאפשרת לגבות תמורה ממכירת מגרשים בהרחבת יישובים בקו העימות בצפון. בהחלטת המועצה נקבע כי "המינהל יקבע נהלים ליישום וביצוע החלטה זו".
017-2001

הנחות בהקצאות קרקע בישובי הצפון

החלטה 897 של מועצת מקרקעי ישראל מיום 22.1.01 עוסקת במתן הנחות בהקצאת קרקע בישובי הצפון, להלן נוסח ההחלטה כלשונה:
13-03-2001
החלטה 897 של מועצת מקרקעי ישראל מיום 22.1.01 עוסקת במתן הנחות בהקצאת קרקע בישובי הצפון, להלן נוסח ההחלטה כלשונה:
016-2001

מענקים והטבות מס עפ"י החוק לעידוד השקעות הון בחקלאות לשנת 2001

במסגרת תקציב משרד החקלאות לשנת 2001 תוקצב סך של כ- 106.2 מלש"ח בהרשאה להתחייב. הליכי החקיקה בכנסת טרם אושרו (התקציב הנ"ל אינו כולל את הרפורמה ברפת החלב).
12-03-2001
במסגרת תקציב משרד החקלאות לשנת 2001 תוקצב סך של כ- 106.2 מלש"ח בהרשאה להתחייב. הליכי החקיקה בכנסת טרם אושרו (התקציב הנ"ל אינו כולל את הרפורמה ברפת החלב).
015-2001

מכירת מגרשים מבונים במושבים

החלטות 438 ו- 454 של מינהל מקרקעי ישראל (להלן "המינהל") מאפשרות הקצאת הזכויות במגרשים מבונים (בבתים מקצועיים) שבמושבים לתושבים המתגוררים בהם. ליתר ההרחבה ראה חוזרינו מס' 23/2000 "החכרת מגרשי מגורים במושבים".
09-03-2001
החלטות 438 ו- 454 של מינהל מקרקעי ישראל (להלן "המינהל") מאפשרות הקצאת הזכויות במגרשים מבונים (בבתים מקצועיים) שבמושבים לתושבים המתגוררים בהם. ליתר ההרחבה ראה חוזרינו מס' 23/2000 "החכרת מגרשי מגורים במושבים".
014-2001

עובדים זרים במשק החקלאי – הבהרות

בחוזרינו 57/2000 מיום 1.12.2000 וחוזרנו 2/2001 מיום 4.1.2001 פרטנו את השינויים ביחס למיסוי עובדים זרים לשנים 2000-2002.
04-03-2001
בחוזרינו 57/2000 מיום 1.12.2000 וחוזרנו 2/2001 מיום 4.1.2001 פרטנו את השינויים ביחס למיסוי עובדים זרים לשנים 2000-2002.
013-2001

מועד חיוב במע"מ על פיצוי כספי בהשבת קרקע לממ"י (727)

בהסכם המשבצת החקלאית המעוגן בסעיף 10 להחלטה מספר 1 של מועצת מקרקעי ישראל נאמר כי בעת שינוי יעודה של קרקע חקלאית ליעוד אחר, יבוא הסכם החכירה לידי גמר והקרקע תוחזר למינהל מקרקעי ישראל. המחזיק יהא זכאי לפיצויים עבור הפקעות זכויותיו במקרקעין.
25-02-2001
בהסכם המשבצת החקלאית המעוגן בסעיף 10 להחלטה מספר 1 של מועצת מקרקעי ישראל נאמר כי בעת שינוי יעודה של קרקע חקלאית ליעוד אחר, יבוא הסכם החכירה לידי גמר והקרקע תוחזר למינהל מקרקעי ישראל. המחזיק יהא זכאי לפיצויים עבור הפקעות זכויותיו במקרקעין.
012-2001

הערכות לפיצויים עבור קיצוץ במכסות מים-2001

משרד החקלאות ומשרד האוצר סיכמו וחתמו השבוע על עקרונות התמיכה עבור הקיצוץ במכסות המים לשנת 2001
14-02-2001
משרד החקלאות ומשרד האוצר סיכמו וחתמו השבוע על עקרונות התמיכה עבור הקיצוץ במכסות המים לשנת 2001
011-2001

איחוד עוסקים בין המושב לחבריו לצורכי מע"מ

חוק מס ערך מוסף מאפשר בתנאים מסוימים באישורו של המנהל למספר עוסקים נפרדים להירשם ולדווח לשלטונות מע"מ ביחד כאילו שהיו עוסק אחד דהיינו, "איחוד עוסקים".
08-02-2001
חוק מס ערך מוסף מאפשר בתנאים מסוימים באישורו של המנהל למספר עוסקים נפרדים להירשם ולדווח לשלטונות מע"מ ביחד כאילו שהיו עוסק אחד דהיינו, "איחוד עוסקים".
010-2001

השכרה או החכרת משנה של מקרקעי ישראל

החלטה 834 של מועצת מקרקעי ישראל מאפשרת השכרה או החכרת משנה ל-25 שנה ללא צורך בקבלת הסכמה של המינהל או בתשלום דמי הסכמה.
05-02-2001
החלטה 834 של מועצת מקרקעי ישראל מאפשרת השכרה או החכרת משנה ל-25 שנה ללא צורך בקבלת הסכמה של המינהל או בתשלום דמי הסכמה.
009-2001

החלטה 870

החלטה 870 של מועצת מקרקעי ישראל קובעת כי באיזורים בהם נהוגה הנחה בדמי חכירה מהוונים אזי התשלום השנתי עבור השמוש בגין חכירה או הרשאה לזמן קצר יגזר מהמחיר המופחת לתשלום הנהוג באותו מקום לאותה מטרת שמוש.
02-02-2001
החלטה 870 של מועצת מקרקעי ישראל קובעת כי באיזורים בהם נהוגה הנחה בדמי חכירה מהוונים אזי התשלום השנתי עבור השמוש בגין חכירה או הרשאה לזמן קצר יגזר מהמחיר המופחת לתשלום הנהוג באותו מקום לאותה מטרת שמוש.
008-2001

המלצות הועדה הבין מושבית בעניין היטל השבחה

לידע את הישובים וחבריהם כי במרבית המקרים בהם נעשה שינוי יעוד או שמאושרת הקלה או שימוש חורג, לא קיימת חבות בהיטל השבחה.
01-02-2001
לידע את הישובים וחבריהם כי במרבית המקרים בהם נעשה שינוי יעוד או שמאושרת הקלה או שימוש חורג, לא קיימת חבות בהיטל השבחה.
007-2001

ניוד זכויות בקרקע חקלאית - עדכון

בחוזי המשבצת החקלאית המצויים בידי המושבים / קיבוצים נקבע חד משמעית כי לא ניתן לנייד זכויות חקלאיות אלא אם ניתן לכך אישור מפורש של הממונה מטעם חוק ההתישבות (ראו חוזרינו 36/2000 – "העמדת קרקע חקלאית לרפת משותפת")
23-01-2001
בחוזי המשבצת החקלאית המצויים בידי המושבים / קיבוצים נקבע חד משמעית כי לא ניתן לנייד זכויות חקלאיות אלא אם ניתן לכך אישור מפורש של הממונה מטעם חוק ההתישבות (ראו חוזרינו 36/2000 – "העמדת קרקע חקלאית לרפת משותפת")
006-2001

ניכוי דמי חכירה בגין שימוש חריג בקרקע חקלאית

במגזר החקלאי ישנן פעילויות לא חקלאיות המתבצעות ללא היתר, בניגוד לחוזי החכירה, תוך הפרה של החלטות מועצת מקרקעי ישראל וחוק התכנון והבניה. ( להלן "שימוש חריג")
21-01-2001
במגזר החקלאי ישנן פעילויות לא חקלאיות המתבצעות ללא היתר, בניגוד לחוזי החכירה, תוך הפרה של החלטות מועצת מקרקעי ישראל וחוק התכנון והבניה. ( להלן "שימוש חריג")
005-2001

פטור מהיטל השבחה בהרחבת דירת מגורים

סעיף 19 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה (להלן "התוספת") מעניק פטור מהיטל השבחה לבניה של דירת מגורים
16-01-2001
סעיף 19 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה (להלן "התוספת") מעניק פטור מהיטל השבחה לבניה של דירת מגורים
004-2001

נקודת זיכוי לתושבי חוץ בשנת המס 2000

בהמשך לחוזרנו מספר 2/2001 מיום 4.1.2001 מצ"ב הוראת נציבות מס הכנסה לתיקון דו"ח 12/2000
14-01-2001
בהמשך לחוזרנו מספר 2/2001 מיום 4.1.2001 מצ"ב הוראת נציבות מס הכנסה לתיקון דו"ח 12/2000
003-2001

הנחות בהקצאת קרקע למגורים בישובים בגליל ובצפון – הוראת שעה

הרחבות במושבים וקיבוצים הינם המפעל ההתיישבותי הגדול והמצליח ביותר שבוצע במדינה בעשור האחרון. בסופו של תהליך תוכפל ואף תשולש האוכלוסייה הכפרית ובמיוחד באזורי העדיפות ולאורך קווי העימות.
11-01-2001
הרחבות במושבים וקיבוצים הינם המפעל ההתיישבותי הגדול והמצליח ביותר שבוצע במדינה בעשור האחרון. בסופו של תהליך תוכפל ואף תשולש האוכלוסייה הכפרית ובמיוחד באזורי העדיפות ולאורך קווי העימות.
002-2001

מיסוי עובדים זרים במשק החקלאי

בהמשך לחוזרנו 57/2000 מיום 1.12.2000 כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי) (הוראת שעה) התשס"א 2000
04-01-2001
בהמשך לחוזרנו 57/2000 מיום 1.12.2000 כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי) (הוראת שעה) התשס"א 2000
001-2001

עלות מלאי הוצאות מראש ומחירים נורמטיביים ליום 31.12.2000

מדד המחירים לצרכן וכן מדדי התשומות בחקלאות עלו בשנת 2000 בשיעורים נמוכים.
01-01-2001
מדד המחירים לצרכן וכן מדדי התשומות בחקלאות עלו בשנת 2000 בשיעורים נמוכים.
064-2000

החטאות המס של ועדת מילגרום

בהמלצותיה קובעת הועדה מהו שיעור הפיצוי שצריכים החקלאים לקבל בעת שינוי יעוד (החלטה 727), וכן מהו התשלום שהחקלאים צריכים לשלם עבור הזכויות במימוש החלטה 737 ו- 717.
31-12-2000
בהמלצותיה קובעת הועדה מהו שיעור הפיצוי שצריכים החקלאים לקבל בעת שינוי יעוד (החלטה 727), וכן מהו התשלום שהחקלאים צריכים לשלם עבור הזכויות במימוש החלטה 737 ו- 717.
063-2000

הערכה מחדש של נכסי המושב

בעקבות המלצת "ועדת אמרני" (ראו חוזרנו 54/00) שדנה במעמדו של הועד המקומי במושב ובקיבוץ עלתה במלוא חשיבותה סוגיית מעמדם של הנכסים המשמשים את כלל הציבור והנמצאים במסגרת חוזה המשבצת של המושב (באגודה השיתופית החקלאית) הערכה מחודשת של נכסים אלו מתבקשת לאור העובדה שהם מוצגים בערכים כמעט אפסיים במרבית הישובים.
28-12-2000
בעקבות המלצת "ועדת אמרני" (ראו חוזרנו 54/00) שדנה במעמדו של הועד המקומי במושב ובקיבוץ עלתה במלוא חשיבותה סוגיית מעמדם של הנכסים המשמשים את כלל הציבור והנמצאים במסגרת חוזה המשבצת של המושב (באגודה השיתופית החקלאית) הערכה מחודשת של נכסים אלו מתבקשת לאור העובדה שהם מוצגים בערכים כמעט אפסיים במרבית הישובים.
062-2000

ועדת מילגרום – שינוי יעוד קרקע חקלאית

"ועדת מילגרום" הינה ועדה בין משרדית שמונתה ע"י ראש הממשלה לבחינת מכלול ההיבטים הנוגעים לשינוי יעוד של קרקע חקלאית וכן להמליץ בקשר לביצוע החלטות 717, 727 ו-737 של מועצת מקרקעי ישראל.
25-12-2000
"ועדת מילגרום" הינה ועדה בין משרדית שמונתה ע"י ראש הממשלה לבחינת מכלול ההיבטים הנוגעים לשינוי יעוד של קרקע חקלאית וכן להמליץ בקשר לביצוע החלטות 717, 727 ו-737 של מועצת מקרקעי ישראל.
061-2000

הרחבת ישובים 737 – המלצות מילגרום להוראות מעבר

להלן המלצות ו. מילגרום בעניין תחולה והוראת מעבר ביחס להרחבות מושבים וקיבוצים לפי 737:
24-12-2000
להלן המלצות ו. מילגרום בעניין תחולה והוראת מעבר ביחס להרחבות מושבים וקיבוצים לפי 737:
060-2000

הפקעת מקרקעין ע"י רשות מקומית

קימים מספר חוקים המאפשרים לרשויות השלטוניות להפקיע מקרקעין . להלן נסקור מספר חוקים:
12-12-2000
קימים מספר חוקים המאפשרים לרשויות השלטוניות להפקיע מקרקעין . להלן נסקור מספר חוקים:
059-2000

הערכות ותכנון המס לתום שנת המס 2000

החוזר עוסק בתכנון מס ובהערכות חשבונאית פיננסית לתום שנת המס 2000 :
07-12-2000
החוזר עוסק בתכנון מס ובהערכות חשבונאית פיננסית לתום שנת המס 2000 :
058-2000

דרישת חשבוניות מס תקינות

לאחרונה עדים אנו למצבים בהם אין שלטונות המע"מ מתירים בניכוי מס תשומות על שרותי עבודה למרות שהתשלום ע"י העוסק שולם במלואו וזאת בין היתר משום שנותן השירות אינו רשום כדין במע"מ, והוציא חשבונית מס של עוסק אחר שלא ביצע העבודה בפועל.
03-12-2000
לאחרונה עדים אנו למצבים בהם אין שלטונות המע"מ מתירים בניכוי מס תשומות על שרותי עבודה למרות שהתשלום ע"י העוסק שולם במלואו וזאת בין היתר משום שנותן השירות אינו רשום כדין במע"מ, והוציא חשבונית מס של עוסק אחר שלא ביצע העבודה בפועל.
057-2000

תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה לתושבי חוץ) (תיקון), התשס"א –2000

רצ"ב תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה לתושבי חוץ), התשס"א – 2000, (להלן- "התקנות") וכללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי) (הוראת שעה), התשס"א – 2000 (להלן – "הכללים").
01-12-2000
רצ"ב תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה לתושבי חוץ), התשס"א – 2000, (להלן- "התקנות") וכללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי) (הוראת שעה), התשס"א – 2000 (להלן – "הכללים").
056-2000

הרחבה למגורים (737) בתנאי 727

סעיף 10(ג) להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 737 קובע:
28-11-2000
סעיף 10(ג) להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 737 קובע:
055-2000

תקנות האגודות השיתופיות - תיקוני חקיקה

ביום 7 בנובמבר 2000 אישרה ועדת העבודה והרווחה של הכנסת את התיקון ל"תקנות האגודות השיתופיות" (ניהול וביקורת חשבונות) ו-"תקנות האגודות השיתופיות" (מאזנים, פנקסים ודוחות) . עיקרי השינוי הינם כדלהלן:
24-11-2000
ביום 7 בנובמבר 2000 אישרה ועדת העבודה והרווחה של הכנסת את התיקון ל"תקנות האגודות השיתופיות" (ניהול וביקורת חשבונות) ו-"תקנות האגודות השיתופיות" (מאזנים, פנקסים ודוחות) . עיקרי השינוי הינם כדלהלן:
054-2000

מעמדו של הוועד המקומי במועצה האזורית

עקב שינויים שחלו בשנים האחרונות בהתיישבות השיתופית גדל במידה ניכרת מספר התושבים הגרים במושבים ובקיבוצים שאינם חברי האגודה השיתופית.
12-11-2000
עקב שינויים שחלו בשנים האחרונות בהתיישבות השיתופית גדל במידה ניכרת מספר התושבים הגרים במושבים ובקיבוצים שאינם חברי האגודה השיתופית.
053-2000

הקצאת קרקע למתקנים לטיפול בשופכין ולמתקנים לאגירת מי קולחין

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 12.10.00 נתקבלה ההחלטה הבאה:
05-11-2000
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 12.10.00 נתקבלה ההחלטה הבאה:
052-2000

סוגיות מיסוי – ברפורמה במשק החלב

משרד האוצר ומשרד החקלאות הגיעו ב 15.3.99 להסכם בעניין מיסוי רווח הון במכירת מכסות חלב בשנים 2003 – 1999 כחלק מהרפורמה במשק הרפת.
30-10-2000
משרד האוצר ומשרד החקלאות הגיעו ב 15.3.99 להסכם בעניין מיסוי רווח הון במכירת מכסות חלב בשנים 2003 – 1999 כחלק מהרפורמה במשק הרפת.
051-2000

הארכת תוקף הקלות במס בהסדרי המגזר החקלאי

לבקשת המינהלה להסדרים במגזר החקלאי בע"מ ,הואיל וטרם הסתיים הטיפול בהסדרת החובות , הוכנה במשרד האוצר טיוטת הצעת חוק להארכת תוקף חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (התשמ"ט - 1989) (תיקון מס' 8) בהצעת החוק נקבע:
28-10-2000
לבקשת המינהלה להסדרים במגזר החקלאי בע"מ ,הואיל וטרם הסתיים הטיפול בהסדרת החובות , הוכנה במשרד האוצר טיוטת הצעת חוק להארכת תוקף חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (התשמ"ט - 1989) (תיקון מס' 8) בהצעת החוק נקבע:
050-2000

פטור ממיסוי מקרקעין באיחוד ובהחלפת מקרקעין - הצעה

בחוק התכנון והבניה בפרק ג' סימן ז' סעיף 121 , נקבע כי בתכנית מתאר מקומית ובתכנית מפורטת מותר לקבוע גם הוראות בדבר איחוד מגרשים ובדבר חלוקתם של מגרשים שאוחדו בין בעליהם , הן בהסכמת הבעלים והן שלא בהסכמתם . פעולות איחוד וחלוקה מהוות שלב מרכזי והכרחי בתכנון מתחמי קרקע לבנייה בכלל ובמסגרת פרויקטי פינוי בינוי ופרויקטים לבניה רוויה במתחמים עירוניים בפרט.
26-10-2000
בחוק התכנון והבניה בפרק ג' סימן ז' סעיף 121 , נקבע כי בתכנית מתאר מקומית ובתכנית מפורטת מותר לקבוע גם הוראות בדבר איחוד מגרשים ובדבר חלוקתם של מגרשים שאוחדו בין בעליהם , הן בהסכמת הבעלים והן שלא בהסכמתם . פעולות איחוד וחלוקה מהוות שלב מרכזי והכרחי בתכנון מתחמי קרקע לבנייה בכלל ובמסגרת פרויקטי פינוי בינוי ופרויקטים לבניה רוויה במתחמים עירוניים בפרט.
049-2000

תביעה לפיצוי מים -עדכון

כתוצאה מהטיפול האינטנסיבי לשחרור המקדמה הראשונה עבור הקיצוץ במכסות מים 2000 טרם טופלו עשרות בקשות שהוגשו על ידנו במחצית השניה של חודש אוגוסט. אנו צופים כי תשלומי המקדמה הראשונה יועברו מיד לאחר החגים.
15-10-2000
כתוצאה מהטיפול האינטנסיבי לשחרור המקדמה הראשונה עבור הקיצוץ במכסות מים 2000 טרם טופלו עשרות בקשות שהוגשו על ידנו במחצית השניה של חודש אוגוסט. אנו צופים כי תשלומי המקדמה הראשונה יועברו מיד לאחר החגים.
048-2000

הרחבות למגורים על פי החלטה 737 ביישובי קו העימות בצפון

בעקבות פסק הדין של בית המשפט העליון בעניין בארותיים (ע"א 4014/97 ) ניתנה ביום י"ז בשבט תשנ"ס (3.2.99) חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה בעניין החלטה 737 של המועצה, לפיה גביית תשלום מהמועמד, ע"י האגודה או מי שהורשה על ידה להמליץ למינהל על המועמד, מהווה "התעשרות שלא כדין ממקרקעי ישראל, תוך ניצול פסול של מדיניות מועצת מקרקעי ישראל בהחלטה 737 להחכיר את המגרשים בהרחבה בדמי חכירה מופחתים".
12-10-2000
בעקבות פסק הדין של בית המשפט העליון בעניין בארותיים (ע"א 4014/97 ) ניתנה ביום י"ז בשבט תשנ"ס (3.2.99) חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה בעניין החלטה 737 של המועצה, לפיה גביית תשלום מהמועמד, ע"י האגודה או מי שהורשה על ידה להמליץ למינהל על המועמד, מהווה "התעשרות שלא כדין ממקרקעי ישראל, תוך ניצול פסול של מדיניות מועצת מקרקעי ישראל בהחלטה 737 להחכיר את המגרשים בהרחבה בדמי חכירה מופחתים".
047-2000

דמי חכירה של נחלה וקרקע חקלאית לשנת תשס"א

שטח משבצת המושב נקבע לפי תקן הנחלות שנקבע ע"י ועדת הפרוגרמות של משרד החקלאות מוכפל בשטח הנחלות. הנחלה היא קרקע חקלאית המוחכרת למתיישב או לאגודה לצורך פרנסתו ומגוריו של המתיישב.
28-09-2000
שטח משבצת המושב נקבע לפי תקן הנחלות שנקבע ע"י ועדת הפרוגרמות של משרד החקלאות מוכפל בשטח הנחלות. הנחלה היא קרקע חקלאית המוחכרת למתיישב או לאגודה לצורך פרנסתו ומגוריו של המתיישב.
046-2000

הרחבות במושבים ובקיבוצים לפי 737 –עדכון

נערך דיון בועדת משנה לעניני ממ"י של ועדת הכספים של הכנסת בדיון השתתפו מרבית הגורמים המעורבים בנושא. בדיון הוצגו באופן מפורט וברור המכשלות המונעות יישום מדיניות הממשלה בענין הרחבת המושבים (ראו חוזרנו 42/00 ).
14-09-2000
נערך דיון בועדת משנה לעניני ממ"י של ועדת הכספים של הכנסת בדיון השתתפו מרבית הגורמים המעורבים בנושא. בדיון הוצגו באופן מפורט וברור המכשלות המונעות יישום מדיניות הממשלה בענין הרחבת המושבים (ראו חוזרנו 42/00 ).
045-2000

שינויים במחירי מים והיטלי הפקה

בסוף חודש יולי אישרה ועדת הכספים של הכנסת שינויים בתעריפי המים המסופקים ע"י מקורות והיטלי הפקה.
05-09-2000
בסוף חודש יולי אישרה ועדת הכספים של הכנסת שינויים בתעריפי המים המסופקים ע"י מקורות והיטלי הפקה.
044-2000

העסקת עובדים באמצעות קבלני כוח אדם

הננו להביא לידיעת מי מכם אשר מעסיקים עובדים באמצעות קבלני כוח אדם כי ב- 28.7.00 הועבר תיקון ל"חוק העסקת עובדים על ידי קבלי כוח אדם" לפיו:
04-09-2000
הננו להביא לידיעת מי מכם אשר מעסיקים עובדים באמצעות קבלני כוח אדם כי ב- 28.7.00 הועבר תיקון ל"חוק העסקת עובדים על ידי קבלי כוח אדם" לפיו:
043-2000

דרישת הסוכנות היהודית לכספים בהרחבת ישובים לפי 737

כידוע, קיימים עדיין בארץ ישובים רבים הכפופים לחוזה המשולש (ממ"י – סוה"י – אגודה), כוונת ממ"י והגוף המנחה –מועצת מקרקעי ישראל- לכרות חוזי חכירה ישירים מול האגודה (ללא תיווך הסוה"י) טרם התממשו.
31-08-2000
כידוע, קיימים עדיין בארץ ישובים רבים הכפופים לחוזה המשולש (ממ"י – סוה"י – אגודה), כוונת ממ"י והגוף המנחה –מועצת מקרקעי ישראל- לכרות חוזי חכירה ישירים מול האגודה (ללא תיווך הסוה"י) טרם התממשו.
042-2000

הרחבה במושבים ובקיבוצים לפי 737 - עדכונים

ח"כ שלום שמחון העלה בועדה המלווה לענין אישור ביצוע הרחבות במתכונת הקודמת (כלומר גביית תמורה עבור הזכות למגרש - עפ"י חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה עליה מבוססת הוראת האגף החקלאי 51 י"ג) נושאים עקרוניים שטרם נתנה להם התיחסות ו/או פתרון ראוי כדלקמן:
23-08-2000
ח"כ שלום שמחון העלה בועדה המלווה לענין אישור ביצוע הרחבות במתכונת הקודמת (כלומר גביית תמורה עבור הזכות למגרש - עפ"י חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה עליה מבוססת הוראת האגף החקלאי 51 י"ג) נושאים עקרוניים שטרם נתנה להם התיחסות ו/או פתרון ראוי כדלקמן:
041-2000

פיצויים על קיצוץ מכסת מים – מושבים וחבריהם

להלן הכללים הנוספים לחברי המושבים:
22-08-2000
להלן הכללים הנוספים לחברי המושבים:
040-2000

היטל השבחה על קרקע חקלאית כתוצאה משינוי יעוד

כאשר מתבצע שינוי יעוד מתעוררת שאלת החבות בהיטל השבחה. חוק התכנון והבניה (להלן "החוק") מטיל חבות "בהיטל השבחה" על בעל קרקע כאשר חלה השבחה במקרקעין.
10-08-2000
כאשר מתבצע שינוי יעוד מתעוררת שאלת החבות בהיטל השבחה. חוק התכנון והבניה (להלן "החוק") מטיל חבות "בהיטל השבחה" על בעל קרקע כאשר חלה השבחה במקרקעין.
039-2000

פיצויי מים 2000

בימים אלו אישרה ועדת הכספים של הכנסת את מסגרת התקציב לתמיכה לחקלאים בגין קיצוץ במכסות מים 2000.
28-07-2000
בימים אלו אישרה ועדת הכספים של הכנסת את מסגרת התקציב לתמיכה לחקלאים בגין קיצוץ במכסות מים 2000.
038-2000

הוצאות בגין רכישת מכסות חלב

לבקשת המועצה לענף החלב בישראל הכין עו"ד רם יולוס חוות דעת הבוחנת את מהות הוצאת רכישת מכסת החלב והיבטי המס ברכישת מכסת חלב.
13-07-2000
לבקשת המועצה לענף החלב בישראל הכין עו"ד רם יולוס חוות דעת הבוחנת את מהות הוצאת רכישת מכסת החלב והיבטי המס ברכישת מכסת חלב.
037-2000

מיסוי מקרקעין במשק המשפחתי החקלאי – הערות לרפורמה

בהמשך לדיונים במשרד האוצר ולהמלצות ועדת הרפורמה העומדות בסימן שאלה נכון לימים אלה אנו מביאים בפניכם את הערות יחידת המיסוי הבין מושבית ביחס לרפורמה העומדת על הפרק ככל שהן נוגעות למיסוי מקרקעין ודירות מגורים במשק החקלאי במושבים וההשלכות האפשריות כתוצאה מיישום המלצות ועדת הרפורמה אם בכלל.
10-07-2000
בהמשך לדיונים במשרד האוצר ולהמלצות ועדת הרפורמה העומדות בסימן שאלה נכון לימים אלה אנו מביאים בפניכם את הערות יחידת המיסוי הבין מושבית ביחס לרפורמה העומדת על הפרק ככל שהן נוגעות למיסוי מקרקעין ודירות מגורים במשק החקלאי במושבים וההשלכות האפשריות כתוצאה מיישום המלצות ועדת הרפורמה אם בכלל.
036-2000

העמדת קרקע חקלאית לרפת משותפת ועקרונות תיאגוד יצרני חלב

נושא הקצאת הקרקע החקלאית הינו אחד הנושאים החשובים והמורכבים המשפיעים באופן מהותי על השיקולים בתיאגוד הרפת המשותפת.
22-06-2000
נושא הקצאת הקרקע החקלאית הינו אחד הנושאים החשובים והמורכבים המשפיעים באופן מהותי על השיקולים בתיאגוד הרפת המשותפת.
035-2000

קייט כפרי בחלקה א' של נחלה במושב

להלן הנחיות לבצוע החלטה מס' 880 של מועצת מקרקעי ישראל (הרצ"ב) כפי שפורסמו בהוראות אגף חקלאי מס' 43 א' מיום 18.6.00 והחלטה מספר 653 בנדון:
10-06-2000
להלן הנחיות לבצוע החלטה מס' 880 של מועצת מקרקעי ישראל (הרצ"ב) כפי שפורסמו בהוראות אגף חקלאי מס' 43 א' מיום 18.6.00 והחלטה מספר 653 בנדון:
034-2000

תשלום עבור מכסת חלב – הוצאה לצרכי מס?

ענף הבקר לחלב בישראל הוא מן היציבים והמצליחים ביותר בין ענפי החקלאות בישראל ומן המתקדמים בעולם. פרות החלב בישראל הגיעו לשיא עולמי בתנובת החלב השנתית לפרה, חרף המגבלות האקלימיות והסביבתיות עמן מתמודד הענף.
06-06-2000
ענף הבקר לחלב בישראל הוא מן היציבים והמצליחים ביותר בין ענפי החקלאות בישראל ומן המתקדמים בעולם. פרות החלב בישראל הגיעו לשיא עולמי בתנובת החלב השנתית לפרה, חרף המגבלות האקלימיות והסביבתיות עמן מתמודד הענף.
033-2000

הוצאות פיתוח בהרחבת מושבים /קיבוצים - עמדת ממ"י

בעקבות פניות חוזרות ונישנות ממרץ 1999, מועד הוצאת הוראת אגף חקלאי 51 (י) בקשר להרחבות במושבים ובקיבוצים, פרסם מר משה אדרי סמנכ"ל שיווק וכלכלה את ההנחיות והעקרונות של מנהל מקרקעי ישראל לאשור הוצאות פיתוח (הוראת אגף שיווק וכלכלה מס' 366).
05-06-2000
בעקבות פניות חוזרות ונישנות ממרץ 1999, מועד הוצאת הוראת אגף חקלאי 51 (י) בקשר להרחבות במושבים ובקיבוצים, פרסם מר משה אדרי סמנכ"ל שיווק וכלכלה את ההנחיות והעקרונות של מנהל מקרקעי ישראל לאשור הוצאות פיתוח (הוראת אגף שיווק וכלכלה מס' 366).
032-2000

הערכות חשבונאית בנושא קיצוץ מכסות המים - 2000

משרד החקלאות הוציא סיכום דיון שנערך בעקבות החלטת הממשלה בדבר תמיכה לחקלאים עקב קיצוץ במכסות המים .
02-06-2000
משרד החקלאות הוציא סיכום דיון שנערך בעקבות החלטת הממשלה בדבר תמיכה לחקלאים עקב קיצוץ במכסות המים .
031-2000

תקנות מס מכירה

ועדת הכספים של הכנסת אישרה ב - 17/4/2000 תקנות מיסוי חדשות לחוק מיסוי מקרקעין (שבח מכירה ורכישה), (פטור ממס מכירה) התש"ס – 2000 ( להלן: התקנות) לפיהן נקבע פטור ממס מכירה לעסקות שנהנות מפטור מלא או חלקי ממס שבח.
18-05-2000
ועדת הכספים של הכנסת אישרה ב - 17/4/2000 תקנות מיסוי חדשות לחוק מיסוי מקרקעין (שבח מכירה ורכישה), (פטור ממס מכירה) התש"ס – 2000 ( להלן: התקנות) לפיהן נקבע פטור ממס מכירה לעסקות שנהנות מפטור מלא או חלקי ממס שבח.
030-2000

רפורמה במס – הוראות לתקופת ביניים

משרד האוצר יזם שורה של הוראות מעבר לתקופת הביניים שבין מועד פרסום דו"ח ועדת בן בסט לכניסת הוראות החוק בעקבות ישום הדו"ח לתוקפן. ההוראות נועדו למניעת עקיפת הרפורמה באמצעות תכנוני מס באפיונים הפיננסיים השונים בתקופת הביניים, להלן ההוראות:
14-05-2000
משרד האוצר יזם שורה של הוראות מעבר לתקופת הביניים שבין מועד פרסום דו"ח ועדת בן בסט לכניסת הוראות החוק בעקבות ישום הדו"ח לתוקפן. ההוראות נועדו למניעת עקיפת הרפורמה באמצעות תכנוני מס באפיונים הפיננסיים השונים בתקופת הביניים, להלן ההוראות:
029-2000

דגשים בחישוב המס לעובד תאילנדי המועסק בחקלאות

בהמשך לחוזרי משרדנו מס' 52/98, 48/99 בנושא חישוב מס לתאילנדים להלן מספר דגשים נוספים בקשר לתשלום המס וניכוי המס לעובדים אלו:
08-05-2000
בהמשך לחוזרי משרדנו מס' 52/98, 48/99 בנושא חישוב מס לתאילנדים להלן מספר דגשים נוספים בקשר לתשלום המס וניכוי המס לעובדים אלו:
028-2000

זכויות בתנובה

ועידת תנובה שהתכנסה בשלהי 1999 קיבלה החלטה על חלוקת זכויות לחברי תנובה המתבססת על שני פרמטרים:
07-05-2000
ועידת תנובה שהתכנסה בשלהי 1999 קיבלה החלטה על חלוקת זכויות לחברי תנובה המתבססת על שני פרמטרים:
027-2000

מס בולים בגין חידוש חוזה בר-רשות

חוק מס הבולים על מסמכים, תשכ"א – 1961 (להלן – "החוק") מטיל מס בולים על מסמך בכתב שנחתם בישראל, או שנחתם מחוץ לישראל והוא מתייחס לנכס או למעשה שנעשה או ייעשה בישראל.
24-04-2000
חוק מס הבולים על מסמכים, תשכ"א – 1961 (להלן – "החוק") מטיל מס בולים על מסמך בכתב שנחתם בישראל, או שנחתם מחוץ לישראל והוא מתייחס לנכס או למעשה שנעשה או ייעשה בישראל.
026-2000

החזר מע"מ בגין חוב אבוד - הבהרות

עמדת רשויות מס ערך מוסף לאורך כל השנים הייתה כי הפיכת חוב של חייב לאבוד אינה מזכה את העוסק בהחזר המע"מ אשר שולם על ידו בעת ביצוע העסקאות.
18-04-2000
עמדת רשויות מס ערך מוסף לאורך כל השנים הייתה כי הפיכת חוב של חייב לאבוד אינה מזכה את העוסק בהחזר המע"מ אשר שולם על ידו בעת ביצוע העסקאות.
025-2000

דמי הסכמה במכירת עדכון סכומים, הנחות ופטורים

בעת בקשה להעברת הזכויות במקרקעי המדינה מחוכר לחוכר מתנה מינהל מקרקעי ישראל את מתן הסכמתו בתשלום דמי הסכמה. בית המשפט העליון במספר פסקי דין הכיר בזכותו של המנהל לדרוש תמורה עבור הסכמתו להעברת החכירה בקרקע.
11-04-2000
בעת בקשה להעברת הזכויות במקרקעי המדינה מחוכר לחוכר מתנה מינהל מקרקעי ישראל את מתן הסכמתו בתשלום דמי הסכמה. בית המשפט העליון במספר פסקי דין הכיר בזכותו של המנהל לדרוש תמורה עבור הסכמתו להעברת החכירה בקרקע.
024-2000

שינוי מספר תיק "איחוד עוסקים" במע"מ

בימים אלה נשלחה הודעה מטעם אגף המכס והמע"מ לעוסקים שונים ובכלל זה מושבים וקיבוצים רבים, בה נמסר כי אגף המכס והמע"מ מתכוון לשנות את מספר תיק "איחוד העוסקים" ממספר התיק של העוסק כחברה או כאגודה שיתופית למספר תיק של שותפות.
09-04-2000
בימים אלה נשלחה הודעה מטעם אגף המכס והמע"מ לעוסקים שונים ובכלל זה מושבים וקיבוצים רבים, בה נמסר כי אגף המכס והמע"מ מתכוון לשנות את מספר תיק "איחוד העוסקים" ממספר התיק של העוסק כחברה או כאגודה שיתופית למספר תיק של שותפות.
023-2000

החכרת מגרשי מגורים מבונים במושבים

הוראת האגף שינתה את הכללים שבהחלטות 438 ו- 454 בשלושה נושאים עיקריים שהם:
06-04-2000
הוראת האגף שינתה את הכללים שבהחלטות 438 ו- 454 בשלושה נושאים עיקריים שהם:
022-2000

הוצאות פיתוח תשתיות על ופינוי בהרחבה - עדכון

לאור פניות רבות שהגיעו למינהל בעניין ביצוע הרחבות לפי החלטה 737 בישובי קו העימות ואזור פיתוח א', ולאור החשיבות הרבה והקונסנזוס הקיים בדבר הצורך בחיזוקם וביסוסם של הישובים הנ"ל, החליטה הנהלת מנהל מקרקעי ישראל כי: אישור סכום הוצאות הפיתוח בישובים הנ"ל מעבר לסך של 100.000 ש"ח יבוצע באופן כדלקמן :
04-04-2000
לאור פניות רבות שהגיעו למינהל בעניין ביצוע הרחבות לפי החלטה 737 בישובי קו העימות ואזור פיתוח א', ולאור החשיבות הרבה והקונסנזוס הקיים בדבר הצורך בחיזוקם וביסוסם של הישובים הנ"ל, החליטה הנהלת מנהל מקרקעי ישראל כי: אישור סכום הוצאות הפיתוח בישובים הנ"ל מעבר לסך של 100.000 ש"ח יבוצע באופן כדלקמן :
021-2000

הועד המקומי שינויים בחקיקה והיבטי מיסוי

סעיף 90 לצו המועצות האזוריות קובע שכל ישוב יתנהל על ידי ועד מקומי.
28-03-2000
סעיף 90 לצו המועצות האזוריות קובע שכל ישוב יתנהל על ידי ועד מקומי.
020-2000

פיצוי על קיצוץ מכסות מים 2000

בימים אלו עומד להיחתם הסכם בין משרדי האוצר והחקלאות על כללי הפיצוי בגין קיצוץ מכסות מים לשנת 2000 .
26-03-2000
בימים אלו עומד להיחתם הסכם בין משרדי האוצר והחקלאות על כללי הפיצוי בגין קיצוץ מכסות מים לשנת 2000 .
019-2000

התרה בניכוי של הוצאות מסויימות

בימים אלו אושרו תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות) (תיקון), התש"ס – 2000 (להלן: "התקנות") בעניין הוצאות לינה, ארוחות, ביגוד, כיבוד, אירוח וטלפון.
23-03-2000
בימים אלו אושרו תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות) (תיקון), התש"ס – 2000 (להלן: "התקנות") בעניין הוצאות לינה, ארוחות, ביגוד, כיבוד, אירוח וטלפון.
018-2000

הפעלת מס המכירה והפטור המוצע

מובאים להלן התקנות המוצעות ופרשנויות לתיקון מס' 45 לחוק מס שבח (להלן: מס מכירה) אשר נכנס לתוקף ביום 1.1.2000.
20-03-2000
מובאים להלן התקנות המוצעות ופרשנויות לתיקון מס' 45 לחוק מס שבח (להלן: מס מכירה) אשר נכנס לתוקף ביום 1.1.2000.
017-2000

דמי חכירה מהוונים בבניה למגורים (737) - הכללים החדשים שנקבעו

בעקבות המלצתנו פנו ישובים רבים לעמיחי עופל, שמאי ממ"י, לקבל הפרטים, החישובים, ההנחות וכל נתון שהשפיע על דרך קביעת השומה. למיטב ידעתנו עד כה טרם נתנו תשובות כנדרש. אנו חוזרים על המלצתנו לישובים לעמוד על זכותם לקבל את פרטי השומה. להלן תמצית חווה"ד:
17-03-2000
בעקבות המלצתנו פנו ישובים רבים לעמיחי עופל, שמאי ממ"י, לקבל הפרטים, החישובים, ההנחות וכל נתון שהשפיע על דרך קביעת השומה. למיטב ידעתנו עד כה טרם נתנו תשובות כנדרש. אנו חוזרים על המלצתנו לישובים לעמוד על זכותם לקבל את פרטי השומה. להלן תמצית חווה"ד:
016-2000

ערבות בנקאית בהקצאת קרקע לשימוש שאינו חקלאי

החלטות מינהל מקרקעי ישראל 653, 755 ו- 717 מאפשרות לבצע שימושים שאינם חקלאים בקרקע חקלאית.
15-03-2000
החלטות מינהל מקרקעי ישראל 653, 755 ו- 717 מאפשרות לבצע שימושים שאינם חקלאים בקרקע חקלאית.
015-2000

עדכונים בהרחבות מושבים וקיבוצים - 737

בהוראת אגף מס'' 51 (י'') נקבע על ידי מר דרור קרישפין, סמנכ"ל ומנהל האגף החקלאי, כי רק "אם הוצאות הפיתוח לפי התצהירים אינן עולות על הסכום הכולל, לרבות מע"מ של 100,000 ש"ח למגרש (צמוד למדד שפורסם ב- 15 בחודש ינואר 1999). יש לקבל את ההצהרות ללא צורך בפניה".
09-03-2000
בהוראת אגף מס'' 51 (י'') נקבע על ידי מר דרור קרישפין, סמנכ"ל ומנהל האגף החקלאי, כי רק "אם הוצאות הפיתוח לפי התצהירים אינן עולות על הסכום הכולל, לרבות מע"מ של 100,000 ש"ח למגרש (צמוד למדד שפורסם ב- 15 בחודש ינואר 1999). יש לקבל את ההצהרות ללא צורך בפניה".
014-2000

הפסדי אגודה שיתופית חקלאית שהוטלו על חבריה

על פי סעיף 62 לפקודת מס הכנסה, דינה של אגודה שיתופית חקלאית שבחרה בסעיף זה כדין שותפות.
05-03-2000
על פי סעיף 62 לפקודת מס הכנסה, דינה של אגודה שיתופית חקלאית שבחרה בסעיף זה כדין שותפות.
013-2000

מענקים והטבות מס עפ"י החוק לעידוד השקעות הון בחקלאות לשנת 2000

במסגרת תקציב משרד החקלאות לשנת 2000 תוקצב סך של כ- 118.8 מלש"ח למענקי השקעות והרשאה להתחייב בסך 115.9 מלש"ח שתוצא עפ"י הרשאות דו-חודשיות.
28-02-2000
במסגרת תקציב משרד החקלאות לשנת 2000 תוקצב סך של כ- 118.8 מלש"ח למענקי השקעות והרשאה להתחייב בסך 115.9 מלש"ח שתוצא עפ"י הרשאות דו-חודשיות.
012-2000

חובת ניכוי מס במקור - עדכון

סעיף 164 לפקודת מס הכנסה מונה מספר סוגי תשלום שעליהם מוטלת החובה לנכות מס בעת התשלום (ניכוי מס במקור). עוד קובע הסעיף כי, שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע בצו תשלום של "הכנסה אחרת" אשר עליה חלה חובת ניכוי מס במקור.
22-02-2000
סעיף 164 לפקודת מס הכנסה מונה מספר סוגי תשלום שעליהם מוטלת החובה לנכות מס בעת התשלום (ניכוי מס במקור). עוד קובע הסעיף כי, שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע בצו תשלום של "הכנסה אחרת" אשר עליה חלה חובת ניכוי מס במקור.
011-2000

חובת ניכוי מס במקור - עדכון

סעיף 164 לפקודת מס הכנסה מונה מספר סוגי תשלום שעליהם מוטלת החובה לנכות מס בעת התשלום (ניכוי מס במקור).
26-01-2000
סעיף 164 לפקודת מס הכנסה מונה מספר סוגי תשלום שעליהם מוטלת החובה לנכות מס בעת התשלום (ניכוי מס במקור).
010-2000

תאום הוצאות מראש בענפי המטעים ליום 31.12.99

עפ"י הנחיות הנציבות יש אפשרות לתאם הוצאות מראש בענפי המטעים (מלאי) באחת משתי השיטות הבאות:
25-01-2000
עפ"י הנחיות הנציבות יש אפשרות לתאם הוצאות מראש בענפי המטעים (מלאי) באחת משתי השיטות הבאות:
009-2000

הוצאות מראש לגידולי שדה, ירקות ופרחים ליום 31/12/99

מצ"ב הסכומים הנורמטיביים כפי שסוכמו עם נציבות מס הכנסה. עפ"י הסיכום עם נציבות מס הכנסה ניתן להתאים סכומים נורמטיביים אלו לאחוז השיווק עד תום השנה לעומת העונה כולה באם יוכיח החקלאי כי הוא גבוה מאחוז השיווק על פיו נקבע הסכום הנורמטיבי.
24-01-2000
מצ"ב הסכומים הנורמטיביים כפי שסוכמו עם נציבות מס הכנסה. עפ"י הסיכום עם נציבות מס הכנסה ניתן להתאים סכומים נורמטיביים אלו לאחוז השיווק עד תום השנה לעומת העונה כולה באם יוכיח החקלאי כי הוא גבוה מאחוז השיווק על פיו נקבע הסכום הנורמטיבי.