גרסת הדפסה

פרופיל

המשרד נוסד בשנת 1986 ופועל ממועד היווסדו במתן שירותי יעוץ ושירותי ראיית חשבון בעיקר במגזר החקלאי וההתיישבותי.

למשרד פעילות יחודית ורבת שנים לטיפול בכספי חלף היטל השבחה המגיעים לרשויות המקומיות.

למשרד מומחיות ויידע ייחודיים, רב-תחומיים ואינטגרטיביים בענייני המגזר החקלאי–ההתיישבותי, לרבות מיסוי, מקרקעין ומים.

למשרד תחומי פעילויות ייחודיים במיזמים למיצוי זכויות במגוון רחב של נושאים.

במשרד מועסקים 20 עובדים ביניהם: רואי חשבון, כלכלנים, יועצי מס, עובדים מקצועיים ועובדים מנהליים.

רו"ח בועז מקלר, פועל מעל שלושים שנה בנושאי מיסוי המגזר החקלאי בקרב רשויות המס בכל הקשור לחקיקה, להסדרים ולהסכמים פורצי דרך.

---------------------------------

א. איתור כספי חלף היטל השבחה המגיעים לרשויות מקומיות
המשרד מטפל למעלה מעשרים שנים באיתור תקבולים מרשות מקרקעי ישראל מעסקאות משנים קודמות בהן לא הועברו לעיריות, למועצות מקומיות ולמועצות אזוריות כספי חלף היטל השבחה ובהמשך טיפול בהעברתם לרשויות המקומיות. בד בבד מעניק המשרד ייעוץ שוטף וטיפול לקבלת חלף היטל השבחה מעסקאות השנה השוטפת.

ב. משק המים

אגף המים במשרד מסייע לאגודות מים ולמפעלי מים של ישובים חקלאים ואחרים בפתרון בעיות רגולציה מול רשות המים , בבדיקת חשבונות חברת מקורות ברכישה ישירה ודמי מים בגין הפקה ובתמחיר מים לישובים לצורך קביעת תעריפים.

ג. יעוץ מיסוי עסקי כלכלי וליווי לעסקאות נדל"ן
המשרד נותן שירותי יעוץ כלכלי ומיסוי לעסקאות נדל"ן, במסגרת יישום החלטות מועצת מקרקעי ישראל ונוהלי רשות מקרקעי ישראל להקצאת קרקע אשר שונה ייעודה למגורים, לתעסוקה, למסחר, לתעשייה, לתיירות, לתחנות דלק, למתקני תשתית לאומית כגון אנרגיה סולארית ועוד.
השירותים הניתנים במסגרת זו כוללים ליווי המו"מ העסקי תוך יישום הניסיון שהצטבר במשרד בנושאים אלו ושילוב היבטי המס לבחינת התמורה הכלכלית המתקבלת מהחלופות האפשריות לאחר חישוב המס, הגשת הדיווחים המתאימים לרשויות המס וטיפול בסגירת השומות.

ד. יעוץ וליווי הרחבות קהילתיות ושיוך דירות
המשרד מלווה קיבוצים ומושבים בתהליך ההרחבה למגורים בסיוע בקבלת ההחלטה למסגרת האופטימאלית, השתלבות במשא ומתן עם יזמים במידת הצורך, ניתוח התמורה הכוללת הצפויה לישוב לאחר המס, דיווח לרשויות וסגירת השומות.
למשרד ניסיון רב, מעל 25 שנים, בליווי שיוך דירות וקליטת חברים בקיבוצים ובמושבים שיתופיים, תוך מתן מענה שלם לסוגיות המיסוי לרבות היטל השבחה ובעיות קצה המתעוררות בתהליך השיוך.

ה. שמירה על זכויות בתי עלמין בישובים קטנים

המשרד פועל למעלה מעשרים שנים לשמירת זכויות בתי עלמין קטנים, לרבות ביטול האפליה מול הגדולים לרבות בדיקת זכאות לתוספת תקבולים מהמוסד לביטוח לאומי.

ו. מיזמים מיוחדים למיצוי זכויות

כגון החזר תשלומי יתר מסוגים שונים ששולמו לרשות מקרקעי ישראל.


ז. הפקת חוזרים מקצועיים ייחודיים למגזר החקלאי התיישבותי
בחוזרי המשרד המיועדים לקיבוצים, למושבים שיתופיים, למושבים והמשק המשפחתי החקלאי, מופץ מידע, ייחודי ועדכני בנושאי מיסוי, מקרקעין, רשות מקרקעי ישראל, הרחבות קהילתיות, קליטת בנים ושיוך דירות בקיבוצים, שיוך חוזי, שינוי סיווג למושב, איוש נחלות, שינוי ייעוד, מיזמים עסקיים, ניהול משק המים, ניהול מוניציפאלי ועוד.

החוזרים חשובים במיוחד לבעלי תפקידים במגזר החקלאי וההתישבותי.

את רשימת נושאי החוזרים ניתן לראות באתר האינטרנט של המשרד בפילוח לפי שנים או לפי נושאים מקצועיים: מיסוי מקרקעין, מקרקעין ורשות מקרקעי ישראל, שיוך דירות, שינוי קיבוץ למושב, איוש נחלות, מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי, ניהול ומיסוי מוניציפאלי, ניהול משק המים, חשבונאות ודיווח כספי ונושאים ייחודיים נוספים.