גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 055-2020

דמי קבורה במגזר הכפרי - עדכון

לוח א לתוספת לתקנות קבע חמש קטגוריות של גופי קבורה בהתאם לגודל הישוב בו מבוצעת הקבורה. התעריף הגבוה ביותר לכל נפטר משולם בערים ירושלים, תל אביב וחיפה (6,565 ש"ח - קבוצה 1), והתעריף הנמוך ביותר משולם בישובים במועצות אזוריות (3,677 ש"ח – קבוצה 5) ללא הוראת השעה.

ועדת העבודה והרווחה והבריאות של הכנסת אישרה בישיבתה מהיום, 29.6.2020, תיקון לתקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה) (הוראת שעה) (תיקון) , התש"ף – 2020, המאריכה למפרע את ההסדר בדבר הגדלת דמי הקבורה שיקבלו מושבים, קיבוצים, ישובים קהילתיים וגופי קבורה במועצות מקומיות ואזוריות החל מתום מועד הוראת השעה התשע"ח – 2018 שהסתיימה ביום 16.6.2020, ועד ליום 1.11.2020.

המשמעות הכספית של חידוש הוראת השעה, לשנת 2020, הינה תוספת בסך 144 ש"ח לנפטר לחברות קבורה במועצות מקומיות ותוספת בסך של 749 ש"ח לנפטר לחברות קבורה במועצות אזוריות, מושבים וקיבוצים.

ראו פניית שר העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לועדת העבודה והרווחה מיום 16.6.2020.

 

לאור האפליה הקשה הנ"ל, פנו ישובים רבים באמצעות עו"ד רון רוגין, בעתירה לבג"ץ בשלהי שנת 2004, ובדיון הראשון בעתירה (ביום ה-13 באפריל 2005) הוציא בית המשפט העליון בשבתו כבג"צ - הרכב בראשות כבוד הנשיאה ד' ביניש - צו על תנאי בעתירה המורה לשר העבודה והרווחה ולמוסד לביטוח לאומי להסביר מדוע לא ייקבע תקציב קבורה אחיד ושוויוני;

בסקר שנעשה בשנת 2007 מטעם המוסד לביטוח לאומי, ע"י חברת מרטין-הופמנס ייעוץ בע"מ, נקבע כי אין הבדל בין עלויות קבורת נפטר בעיר או בכפר או בין עלויות קבורת נפטר בצפון, במרכז או בדרום.

 

בלחץ בית המשפט העליון, תוקן בחודש יוני 2009, לוח א' לתקנות והוגדל תעריף דמי הקבורה המשולם לישובים בהתיישבות הכפרית למפרע מאפריל 2005 (מועד מתן הצו על תנאי בעתירה) ועד יולי 2010, אלו הן תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה) (הוראת שעה) תשס"ט- 2009.

התיקון האמור לתקנות, הותקן כהוראת שעה, אשר חודש מידי תקופה עד 16.6.2020.

משרדנו, בייעוץ משפטי של עו"ד רון רוגין, ימשיך לעמוד על המשמר בכל הנוגע לזכאויות המגיעות - מכוחַ עקרון השוויון הקבורה, למגזר ההתיישבות הכפרית.

 

ראו פרוט והרחבה בחוזרינו 37/2018 "המאבק לביטול אפליית המגזר הכפרי בתעריף דמי הקבורה"

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למר שמעון גדיש או למר אורן אור במשרדנו בעפולה.