כותרת מאמר מספר מאמר
011-2022

הבהרות להחלטת ממשלה 1371 בעניין אזורי עדיפות לאומית

ב 10.4.2021 ניתנה החלטת ממשלה מספר 1371 בעניין "הגדרת ישובים כבעלי עדיפות לאומית".
28-04-2022
ב 10.4.2021 ניתנה החלטת ממשלה מספר 1371 בעניין "הגדרת ישובים כבעלי עדיפות לאומית".
011-2022

הבהרות להחלטת ממשלה 1371 בעניין אזורי עדיפות לאומית

ב 10.4.2021 ניתנה החלטת ממשלה מספר 1371 בעניין "הגדרת ישובים כבעלי עדיפות לאומית".
28-04-2022
ב 10.4.2021 ניתנה החלטת ממשלה מספר 1371 בעניין "הגדרת ישובים כבעלי עדיפות לאומית".
010-2022

הגדרת ישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית – עדכון

ב-10.4.2022 עלה לדיון בישיבת הממשלה הצעת החלטה בעניין "הגדרת ישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית".
10-04-2022
ב-10.4.2022 עלה לדיון בישיבת הממשלה הצעת החלטה בעניין "הגדרת ישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית".
010-2022

הגדרת ישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית – עדכון

ב-10.4.2022 עלה לדיון בישיבת הממשלה הצעת החלטה בעניין "הגדרת ישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית".
10-04-2022
ב-10.4.2022 עלה לדיון בישיבת הממשלה הצעת החלטה בעניין "הגדרת ישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית".
009-2022

הטלת היטל השבחה על מקרקעי ישראל – תיקון עיוות היסטורי

בבג"ץ הקרקעות (244/00) ניתנה דוגמא יחידה למכשיר להשגת צדק חלוקתי והיא היטל ההשבחה (סעיף 39 לפס"ד בפסקה שנייה)
14-03-2022
בבג"ץ הקרקעות (244/00) ניתנה דוגמא יחידה למכשיר להשגת צדק חלוקתי והיא היטל ההשבחה (סעיף 39 לפס"ד בפסקה שנייה)
009-2022

הטלת היטל השבחה על מקרקעי ישראל – תיקון עיוות היסטורי

בבג"ץ הקרקעות (244/00) ניתנה דוגמא יחידה למכשיר להשגת צדק חלוקתי והיא היטל ההשבחה (סעיף 39 לפס"ד בפסקה שנייה)
14-03-2022
בבג"ץ הקרקעות (244/00) ניתנה דוגמא יחידה למכשיר להשגת צדק חלוקתי והיא היטל ההשבחה (סעיף 39 לפס"ד בפסקה שנייה)
008-2022

תקרת שווי מגרש למתן הנחות עדיפות לאומית

בעקבות דרישות נציגי ההתיישבות לעידוד שיווק מגרשים בגליל ובנגב הועלתה הצעה לקראת ישיבתה של מועצת מקרקעי ישראל ב 15.3.2022 להעלאה מסויגת של תקרת שווי המגרש למתן הנחת אזורי עדיפות לאומית וביטול מסויג של תקרת סכום ההנחה בישובים בעלי דירוג סוציואקונומי 8 ומעלה.
09-03-2022
בעקבות דרישות נציגי ההתיישבות לעידוד שיווק מגרשים בגליל ובנגב הועלתה הצעה לקראת ישיבתה של מועצת מקרקעי ישראל ב 15.3.2022 להעלאה מסויגת של תקרת שווי המגרש למתן הנחת אזורי עדיפות לאומית וביטול מסויג של תקרת סכום ההנחה בישובים בעלי דירוג סוציואקונומי 8 ומעלה.
008-2022

תקרת שווי מגרש למתן הנחות עדיפות לאומית

בעקבות דרישות נציגי ההתיישבות לעידוד שיווק מגרשים בגליל ובנגב הועלתה הצעה לקראת ישיבתה של מועצת מקרקעי ישראל ב 15.3.2022 להעלאה מסויגת של תקרת שווי המגרש למתן הנחת אזורי עדיפות לאומית וביטול מסויג של תקרת סכום ההנחה בישובים בעלי דירוג סוציואקונומי 8 ומעלה.
09-03-2022
בעקבות דרישות נציגי ההתיישבות לעידוד שיווק מגרשים בגליל ובנגב הועלתה הצעה לקראת ישיבתה של מועצת מקרקעי ישראל ב 15.3.2022 להעלאה מסויגת של תקרת שווי המגרש למתן הנחת אזורי עדיפות לאומית וביטול מסויג של תקרת סכום ההנחה בישובים בעלי דירוג סוציואקונומי 8 ומעלה.
007-2022

הגדרת ישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית – עדכון

לקראת ישיבת הממשלה ב 6.3.2022 הוגשה הצעת החלטה בעניין "הגדרת ישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית".
06-03-2022
לקראת ישיבת הממשלה ב 6.3.2022 הוגשה הצעת החלטה בעניין "הגדרת ישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית".
007-2022

הגדרת ישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית – עדכון

לקראת ישיבת הממשלה ב 6.3.2022 הוגשה הצעת החלטה בעניין "הגדרת ישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית".
06-03-2022
לקראת ישיבת הממשלה ב 6.3.2022 הוגשה הצעת החלטה בעניין "הגדרת ישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית".
006-2022

האם פיצויי השבתת משתלות עצי פרי חייבים במע"מ?

לקראת שנת השמיטה תשפ"ב הוצא ע"י משרד החקלאות "נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים וכרמי יין בשנת השמיטה התשפ"ב"
24-02-2022
לקראת שנת השמיטה תשפ"ב הוצא ע"י משרד החקלאות "נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים וכרמי יין בשנת השמיטה התשפ"ב"
006-2022

האם פיצויי השבתת משתלות עצי פרי חייבים במע"מ?

לקראת שנת השמיטה תשפ"ב הוצא ע"י משרד החקלאות "נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים וכרמי יין בשנת השמיטה התשפ"ב"
20-02-2022
לקראת שנת השמיטה תשפ"ב הוצא ע"י משרד החקלאות "נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים וכרמי יין בשנת השמיטה התשפ"ב"
005-2022

עידוד ההתיישבות בגליל ובנגב

ב 14.2.2022 התקיים כנס רב משתתפים בכנסת ביוזמתו של יו"ר השדולה למען הגליל והנגב ח"כ עמיחי שיקלי לזיהוי ולטיפול בהסרת חסמים לקידום ההתיישבות בגליל. בכנס הציג בין שאר עו"ד רון רוגין את נתוני היסוד הרלוונטיים לחסמי ההתיישבות בתחומי מדיניות התכנון, הקרקעות, סבסוד הפיתוח והקליטה למגרשי מגורים. לפי דעתי - לעידוד ההתיישבות בגליל ובנגב יש לשנות השיח השגוי בחברה הישראלית ביחס לזכויות הישובים החקלאיים בקרקעותיהם. שיח שגוי זה אשר משפיע על מקבלי ההחלטות נובע מצירוף קטלני של צרות עין ובורות בקשר לזכויות החקלאים באדמותיהם מקדמת דנא.
14-02-2022
ב 14.2.2022 התקיים כנס רב משתתפים בכנסת ביוזמתו של יו"ר השדולה למען הגליל והנגב ח"כ עמיחי שיקלי לזיהוי ולטיפול בהסרת חסמים לקידום ההתיישבות בגליל. בכנס הציג בין שאר עו"ד רון רוגין את נתוני היסוד הרלוונטיים לחסמי ההתיישבות בתחומי מדיניות התכנון, הקרקעות, סבסוד הפיתוח והקליטה למגרשי מגורים. לפי דעתי - לעידוד ההתיישבות בגליל ובנגב יש לשנות השיח השגוי בחברה הישראלית ביחס לזכויות הישובים החקלאיים בקרקעותיהם. שיח שגוי זה אשר משפיע על מקבלי ההחלטות נובע מצירוף קטלני של צרות עין ובורות בקשר לזכויות החקלאים באדמותיהם מקדמת דנא.
005-2022

עידוד ההתיישבות בגליל ובנגב

ב 14.2.2022 התקיים כנס רב משתתפים בכנסת ביוזמתו של יו"ר השדולה למען הגליל והנגב ח"כ עמיחי שיקלי לזיהוי ולטיפול בהסרת חסמים לקידום ההתיישבות בגליל. בכנס הציג בין שאר עו"ד רון רוגין את נתוני היסוד הרלוונטיים לחסמי ההתיישבות בתחומי מדיניות התכנון, הקרקעות, סבסוד הפיתוח והקליטה למגרשי מגורים. לפי דעתי - לעידוד ההתיישבות בגליל ובנגב יש לשנות השיח השגוי בחברה הישראלית ביחס לזכויות הישובים החקלאיים בקרקעותיהם. שיח שגוי זה אשר משפיע על מקבלי ההחלטות נובע מצירוף קטלני של צרות עין ובורות בקשר לזכויות החקלאים באדמותיהם מקדמת דנא.
14-02-2022
ב 14.2.2022 התקיים כנס רב משתתפים בכנסת ביוזמתו של יו"ר השדולה למען הגליל והנגב ח"כ עמיחי שיקלי לזיהוי ולטיפול בהסרת חסמים לקידום ההתיישבות בגליל. בכנס הציג בין שאר עו"ד רון רוגין את נתוני היסוד הרלוונטיים לחסמי ההתיישבות בתחומי מדיניות התכנון, הקרקעות, סבסוד הפיתוח והקליטה למגרשי מגורים. לפי דעתי - לעידוד ההתיישבות בגליל ובנגב יש לשנות השיח השגוי בחברה הישראלית ביחס לזכויות הישובים החקלאיים בקרקעותיהם. שיח שגוי זה אשר משפיע על מקבלי ההחלטות נובע מצירוף קטלני של צרות עין ובורות בקשר לזכויות החקלאים באדמותיהם מקדמת דנא.
004-2022

הפחתת כמות מים מוכרת לספקים שאינם גובים את תעריף התקנות

הכמות המוכרת ( קצובת מים בתעריף מוזל) , נקבעת בהתאם לכללי המים (קביעת כמות מוכרת) תשע"ו- 2016 לשנת רישיון וזאת בעיקר ע"פ סקר תושבים ביחידות דיור שמוגש ע"י הספקים במהלך חודש נובמבר של כל שנה לקראת הרישיון של השנה העוקבת.
06-02-2022
הכמות המוכרת ( קצובת מים בתעריף מוזל) , נקבעת בהתאם לכללי המים (קביעת כמות מוכרת) תשע"ו- 2016 לשנת רישיון וזאת בעיקר ע"פ סקר תושבים ביחידות דיור שמוגש ע"י הספקים במהלך חודש נובמבר של כל שנה לקראת הרישיון של השנה העוקבת.
004-2022

הפחתת כמות מים מוכרת לספקים שאינם גובים את תעריף התקנות

הכמות המוכרת ( קצובת מים בתעריף מוזל) , נקבעת בהתאם לכללי המים (קביעת כמות מוכרת) תשע"ו- 2016 לשנת רישיון וזאת בעיקר ע"פ סקר תושבים ביחידות דיור שמוגש ע"י הספקים במהלך חודש נובמבר של כל שנה לקראת הרישיון של השנה העוקבת.
06-02-2022
הכמות המוכרת ( קצובת מים בתעריף מוזל) , נקבעת בהתאם לכללי המים (קביעת כמות מוכרת) תשע"ו- 2016 לשנת רישיון וזאת בעיקר ע"פ סקר תושבים ביחידות דיור שמוגש ע"י הספקים במהלך חודש נובמבר של כל שנה לקראת הרישיון של השנה העוקבת.
003-2022

איוש נחלות במושבים ובכפרים שיתופיים בנגב ובגליל

ב 30.11.2021 פורסם עדכון לנוהל "איוש נחלה פנויה במשבצת" (37.03Bׂׂ):  
04-02-2022
ב 30.11.2021 פורסם עדכון לנוהל "איוש נחלה פנויה במשבצת" (37.03Bׂׂ):  
002-2022

מועדי דיווח שנתיים של בעלי רישיון

  בעקבות שאלות רבות של לקוחותינו, ריכזנו את כל מועדי הדיווח העיקריים של בעלי רישיון, ספקים, ומפיקים לרשות המים.להלן המועדים הקבועים בכללי המים:
12-01-2022
  בעקבות שאלות רבות של לקוחותינו, ריכזנו את כל מועדי הדיווח העיקריים של בעלי רישיון, ספקים, ומפיקים לרשות המים.להלן המועדים הקבועים בכללי המים:
003-2022

מועדי דיווח שנתיים של בעלי רישיון

  בעקבות שאלות רבות של לקוחותינו, ריכזנו את כל מועדי הדיווח העיקריים של בעלי רישיון, ספקים, ומפיקים לרשות המים.להלן המועדים הקבועים בכללי המים:
12-01-2022
  בעקבות שאלות רבות של לקוחותינו, ריכזנו את כל מועדי הדיווח העיקריים של בעלי רישיון, ספקים, ומפיקים לרשות המים.להלן המועדים הקבועים בכללי המים:
002-2022

רכישת זכויות המגורים על ידי אגודת הקיבוץ – עדכון נוסף

  בסדר היום לישיבת מועצת מקרקעי ישראל לישיבת הקרובה ביום 18.01.2022 נכלל דיון ב"המלצת הצוות לבחינת ההסדרים הקבועים בסימן ה' לפרק 8.4 בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל"
10-01-2022
  בסדר היום לישיבת מועצת מקרקעי ישראל לישיבת הקרובה ביום 18.01.2022 נכלל דיון ב"המלצת הצוות לבחינת ההסדרים הקבועים בסימן ה' לפרק 8.4 בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל"
001-2022

מיסוי התמורה מעסקאות מקרקעין של אגודה שיתופית חקלאית

לאחרונה ניתנה החלטת מיסוי 7172/22 בנושא: "יישום סעיף 62 לפקודת מס הכנסה ומיסוי שבח לחברים ולאגודה – החלטת מיסוי בהסכם". ההחלטה משנה סדרי בראשית עם רשות המיסים מקדמת דנא במשך עשרות שנים אשר עמדו בהוראות החוק.
09-01-2022
לאחרונה ניתנה החלטת מיסוי 7172/22 בנושא: "יישום סעיף 62 לפקודת מס הכנסה ומיסוי שבח לחברים ולאגודה – החלטת מיסוי בהסכם". ההחלטה משנה סדרי בראשית עם רשות המיסים מקדמת דנא במשך עשרות שנים אשר עמדו בהוראות החוק.
001-2022

מיסוי התמורה מעסקאות מקרקעין של אגודה שיתופית חקלאית

לאחרונה ניתנה החלטת מיסוי 7172/22 בנושא: "יישום סעיף 62 לפקודת מס הכנסה ומיסוי שבח לחברים ולאגודה – החלטת מיסוי בהסכם". ההחלטה משנה סדרי בראשית עם רשות המיסים מקדמת דנא במשך עשרות שנים אשר עמדו בהוראות החוק.
09-01-2022
לאחרונה ניתנה החלטת מיסוי 7172/22 בנושא: "יישום סעיף 62 לפקודת מס הכנסה ומיסוי שבח לחברים ולאגודה – החלטת מיסוי בהסכם". ההחלטה משנה סדרי בראשית עם רשות המיסים מקדמת דנא במשך עשרות שנים אשר עמדו בהוראות החוק.
051-2021

תעריפי מים החל מינואר 2022

מועצת רשות המים פרסמה ברשומות את מכלול הכללים לעניין עדכון תעריפי מים החל מינואר 2022. בין היתר – - כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון), התשפ"ב - 2021 - כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (תיקון), התשפ"ב - 2021 - כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה) (תיקון), התשפ"ב - 2021
30-12-2021
מועצת רשות המים פרסמה ברשומות את מכלול הכללים לעניין עדכון תעריפי מים החל מינואר 2022. בין היתר – - כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון), התשפ"ב - 2021 - כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (תיקון), התשפ"ב - 2021 - כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה) (תיקון), התשפ"ב - 2021
059-2021

תעריפי מים החל מינואר 2022

מועצת רשות המים פרסמה ברשומות את מכלול הכללים לעניין עדכון תעריפי מים החל מינואר 2022. בין היתר – - כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון), התשפ"ב - 2021 - כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (תיקון), התשפ"ב - 2021 - כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה) (תיקון), התשפ"ב - 2021
30-12-2021
מועצת רשות המים פרסמה ברשומות את מכלול הכללים לעניין עדכון תעריפי מים החל מינואר 2022. בין היתר – - כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון), התשפ"ב - 2021 - כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (תיקון), התשפ"ב - 2021 - כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה) (תיקון), התשפ"ב - 2021
058-2021

הפחתת דמי חכירה מהוונים בסכום תשלום היטל השבחה

לאחרונה פורסמה באתר רמ"י החלטת הנהלה מס' 4714 קיזוז היטל השבחה לפי החלטת מועצה 1513. ההחלטה מיום 20.03.2019 אשר פורסמה ביום 25.10.2021 מתייחסת למדיניות רמ"י בהחזר דמי חכירה מהוונים במקרים בהם שולם היטל השבחה עבור תוספת זכויות בנייה ע"י חוכר (בלשון ההחלטה "קיזוז היטל השבחה") וזאת כפי שנקבע בסעיף 2.5.3 להחלטת מועצה 1513, כיום סעיף 5.7.10 לקובץ החלטות המועצה.  
26-12-2021
לאחרונה פורסמה באתר רמ"י החלטת הנהלה מס' 4714 קיזוז היטל השבחה לפי החלטת מועצה 1513. ההחלטה מיום 20.03.2019 אשר פורסמה ביום 25.10.2021 מתייחסת למדיניות רמ"י בהחזר דמי חכירה מהוונים במקרים בהם שולם היטל השבחה עבור תוספת זכויות בנייה ע"י חוכר (בלשון ההחלטה "קיזוז היטל השבחה") וזאת כפי שנקבע בסעיף 2.5.3 להחלטת מועצה 1513, כיום סעיף 5.7.10 לקובץ החלטות המועצה.  
050-2021

הפחתת דמי חכירה מהוונים בסכום תשלום היטל השבחה

לאחרונה פורסמה באתר רמ"י החלטת הנהלה מס' 4714 קיזוז היטל השבחה לפי החלטת מועצה 1513. ההחלטה מיום 20.03.2019 אשר פורסמה ביום 25.10.2021 מתייחסת למדיניות רמ"י בהחזר דמי חכירה מהוונים במקרים בהם שולם היטל השבחה עבור תוספת זכויות בנייה ע"י חוכר (בלשון ההחלטה "קיזוז היטל השבחה") וזאת כפי שנקבע בסעיף 2.5.3 להחלטת מועצה 1513, כיום סעיף 5.7.10 לקובץ החלטות המועצה.
26-12-2021
לאחרונה פורסמה באתר רמ"י החלטת הנהלה מס' 4714 קיזוז היטל השבחה לפי החלטת מועצה 1513. ההחלטה מיום 20.03.2019 אשר פורסמה ביום 25.10.2021 מתייחסת למדיניות רמ"י בהחזר דמי חכירה מהוונים במקרים בהם שולם היטל השבחה עבור תוספת זכויות בנייה ע"י חוכר (בלשון ההחלטה "קיזוז היטל השבחה") וזאת כפי שנקבע בסעיף 2.5.3 להחלטת מועצה 1513, כיום סעיף 5.7.10 לקובץ החלטות המועצה.
057-2021

הסדר ביניים לבניה למגורים בקיבוצים מתחדשים – עדכון

בסדר היום לישיבת מועצת מקרקעי ישראל שתתקיים ביום חמישי ה- 16 לדצמבר 2021, מונחת הצעת החלטה לתיקון קובץ החלטות המועצה – פרק 8.4 סימן ג': בנייה למגורים בקיבוצים מתחדשים - הסדר ביניים
10-12-2021
בסדר היום לישיבת מועצת מקרקעי ישראל שתתקיים ביום חמישי ה- 16 לדצמבר 2021, מונחת הצעת החלטה לתיקון קובץ החלטות המועצה – פרק 8.4 סימן ג': בנייה למגורים בקיבוצים מתחדשים - הסדר ביניים
049-2021

חיוב לפי טבלת ערכי קרקע לרכישת זכויות בחלקת המגורים בנחלה

בסדר היום לישיבת מועצת מקרקעי ישראל שתתקיים ביום חמישי ה- 16 לדצמבר 2021, מונחת הצעת החלטה לתיקון קובץ החלטות המועצה – פרק 8.3 סימן ז': עיגון זכויות למגורים בחלקת המגורים בנחלה ההצעה קובעת שתינתן אפשרות להנהלת רמ"י לקבוע טבלת ערכי קרקע לצורך תשלום דמי חכירה בשיעור של 3.75% להצטרפות להסדר לרכישת זכויות המגורים בנחלה במושב (" דמי הצטרפות "). להלן דברי הסבר להצעה: " סעיף 8.3.46 לקובץ החלטות המועצה, שעניינו דמי חכירה בעד חלקת המגורים, קובע כי ערך הקרקע לתשלום דמי חכירה בשיעור של 3.75% ייקבע על פי שומה. מוצע לתקן סעיף זה כך שתוסף אף האפשרות להנהלת הרשות לקבוע…
10-12-2021
בסדר היום לישיבת מועצת מקרקעי ישראל שתתקיים ביום חמישי ה- 16 לדצמבר 2021, מונחת הצעת החלטה לתיקון קובץ החלטות המועצה – פרק 8.3 סימן ז': עיגון זכויות למגורים בחלקת המגורים בנחלה ההצעה קובעת שתינתן אפשרות להנהלת רמ"י לקבוע טבלת ערכי קרקע לצורך תשלום דמי חכירה בשיעור של 3.75% להצטרפות להסדר לרכישת זכויות המגורים בנחלה במושב (" דמי הצטרפות "). להלן דברי הסבר להצעה: " סעיף 8.3.46 לקובץ החלטות המועצה, שעניינו דמי חכירה בעד חלקת המגורים, קובע כי ערך הקרקע לתשלום דמי חכירה בשיעור של 3.75% ייקבע על פי שומה. מוצע לתקן סעיף זה כך שתוסף אף האפשרות להנהלת הרשות לקבוע…
056-2021

רכישת הזכויות למגורים על ידי אגודת הקיבוץ – עדכון חשוב

בסדר היום לישיבת מועצת מקרקעי ישראל לישיבת הקרובה ביום 16.12.2021 נכלל דיון ב"המלצת הצוות לבחינת ההסדרים הקבועים בסימן ה' לפרק 8.4 בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל" (להלן "מסלול חלופת האגודה").
09-12-2021
בסדר היום לישיבת מועצת מקרקעי ישראל לישיבת הקרובה ביום 16.12.2021 נכלל דיון ב"המלצת הצוות לבחינת ההסדרים הקבועים בסימן ה' לפרק 8.4 בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל" (להלן "מסלול חלופת האגודה").
055-2021

הרחבת היקף הקצאת מגרשים בדרך של ועדת קבלה

על סדר היום של ועדת שרים לעינייני חקיקה הצפויה להתכנס ביום ראשון ה- 12 לדצמבר 2021 מונחת הצעת חוק מס' פ/2386/24 שהוגשה ע"י ח"כ יום טוב חי כלפון (סיעת ימינה) ואחרים, לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מספר בתי אב ביישוב קהילתי), התשפ״ב-2021.
09-12-2021
על סדר היום של ועדת שרים לעינייני חקיקה הצפויה להתכנס ביום ראשון ה- 12 לדצמבר 2021 מונחת הצעת חוק מס' פ/2386/24 שהוגשה ע"י ח"כ יום טוב חי כלפון (סיעת ימינה) ואחרים, לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מספר בתי אב ביישוב קהילתי), התשפ״ב-2021.
048-2021

הרחבת היקף הקצאת מגרשים בדרך של ועדת קבלה

על סדר היום של ועדת שרים לעינייני חקיקה הצפויה להתכנס ביום ראשון ה- 12 לדצמבר 2021 מונחת הצעת חוק מס' פ/2386/24 שהוגשה ע"י ח"כ יום טוב חי כלפון (סיעת ימינה) ואחרים, לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מספר בתי אב ביישוב קהילתי), התשפ״ב-2021.
08-12-2021
על סדר היום של ועדת שרים לעינייני חקיקה הצפויה להתכנס ביום ראשון ה- 12 לדצמבר 2021 מונחת הצעת חוק מס' פ/2386/24 שהוגשה ע"י ח"כ יום טוב חי כלפון (סיעת ימינה) ואחרים, לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מספר בתי אב ביישוב קהילתי), התשפ״ב-2021.
054-2021

דוח לרשות המים לשנת 2020 על הספקת מים

בהתאם לתקנה 26 לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) 2014 על בעל רישיון להספקת מים להגיש לרשות המים מדי שנה דוח שנתי על הפעילות הכספית בהספקת המים, כשהוא מבוקר או מסוקר על ידי רו"ח. רשות המים לא אכפה את הדרישה עד כה.
28-11-2021
בהתאם לתקנה 26 לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) 2014 על בעל רישיון להספקת מים להגיש לרשות המים מדי שנה דוח שנתי על הפעילות הכספית בהספקת המים, כשהוא מבוקר או מסוקר על ידי רו"ח. רשות המים לא אכפה את הדרישה עד כה.
047-2021

דוח לרשות המים לשנת 2020 על הספקת מים

בהתאם לתקנה 26 לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) 2014 על בעל רישיון להספקת מים להגיש לרשות המים מדי שנה דוח שנתי על הפעילות הכספית בהספקת המים, כשהוא מבוקר או מסוקר על ידי רו"ח. רשות המים לא אכפה את הדרישה עד כה.
28-11-2021
בהתאם לתקנה 26 לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) 2014 על בעל רישיון להספקת מים להגיש לרשות המים מדי שנה דוח שנתי על הפעילות הכספית בהספקת המים, כשהוא מבוקר או מסוקר על ידי רו"ח. רשות המים לא אכפה את הדרישה עד כה.
046-2021

הסדרת הספקת מים במרחב הכפרי

רשות המים פרסמה לשימוע הציבור מכלול כללים לעניין הסדרת הספקת מים למרחב הכפרי. מר יעקב צ'סנר מנהל תחום המים במשרדנו העביר למועצת רשות המים התייחסות מפורטת להצעה זו. להלן עיקרי ההתייחסות:
03-11-2021
רשות המים פרסמה לשימוע הציבור מכלול כללים לעניין הסדרת הספקת מים למרחב הכפרי. מר יעקב צ'סנר מנהל תחום המים במשרדנו העביר למועצת רשות המים התייחסות מפורטת להצעה זו. להלן עיקרי ההתייחסות:
053-2021

הסדרת הספקת מים במרחב הכפרי

רשות המים פרסמה לשימוע הציבור מכלול כללים לעניין הסדרת הספקת מים למרחב הכפרי. מר יעקב צ'סנר מנהל תחום המים במשרדנו העביר למועצת רשות המים התייחסות מפורטת להצעה זו. להלן עיקרי ההתייחסות:
03-11-2021
רשות המים פרסמה לשימוע הציבור מכלול כללים לעניין הסדרת הספקת מים למרחב הכפרי. מר יעקב צ'סנר מנהל תחום המים במשרדנו העביר למועצת רשות המים התייחסות מפורטת להצעה זו. להלן עיקרי ההתייחסות:
052-2021

תעריפי מים החל מינואר 2022

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את מכלול הכללים לעניין עדכון תעריפי מים החל מינואר 2022. בין היתר –
02-11-2021
מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את מכלול הכללים לעניין עדכון תעריפי מים החל מינואר 2022. בין היתר –
045-2021

תעריפי מים החל מינואר 2022

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את מכלול הכללים לעניין עדכון תעריפי מים החל מינואר 2022. בין היתר –
02-11-2021
מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את מכלול הכללים לעניין עדכון תעריפי מים החל מינואר 2022. בין היתר –
044-2021

הערכות לשינויים במפת אזורי עדיפות לאומית

בחודש דצמבר 2021 אמורה הממשלה לדון בעדכון סיווג יישובי העדיפות הלאומית במטרה לגבש החלטת הממשלה שתחליף את החלטת ממשלה 3738 מיום 15.04.2018.עד כה הפרמטרים שהשפיעו על האפשרות להיכלל ברשימת אזורי העדיפות היו:
01-10-2021
בחודש דצמבר 2021 אמורה הממשלה לדון בעדכון סיווג יישובי העדיפות הלאומית במטרה לגבש החלטת הממשלה שתחליף את החלטת ממשלה 3738 מיום 15.04.2018.עד כה הפרמטרים שהשפיעו על האפשרות להיכלל ברשימת אזורי העדיפות היו:
051-2021

הערכות לשינויים במפת אזורי עדיפות לאומית

בחודש דצמבר 2021 אמורה הממשלה לדון בעדכון סיווג יישובי העדיפות הלאומית במטרה לגבש החלטת הממשלה שתחליף את החלטת ממשלה 3738 מיום 15.04.2018.עד כה הפרמטרים שהשפיעו על האפשרות להיכלל ברשימת אזורי העדיפות היו:  א. נפות הפריפריה הגיאוגרפית - הנפות הפריפריאליות ביותר, בהתאם לשקלול נתוני מדד הפריפריאליות של הרשויות המקומיות הנכללות בנפה. ב. יישובים סמוכי גבול - יישובים שבתיהם, כולם או חלקם, נמצאים בטווח איום על פי שיקולי מערכת הביטחון - טווח של עד 9 ק"מ מגבול לבנון, ועד 7 ק"מ מגבולות אחרים או מגדר המערכת סביב רצועת עזה. ג. יישובים מאוימים - יישובים ביהודה ושומרון, המסווגים על ידי מערכת הביטחון ברמות…
01-10-2021
בחודש דצמבר 2021 אמורה הממשלה לדון בעדכון סיווג יישובי העדיפות הלאומית במטרה לגבש החלטת הממשלה שתחליף את החלטת ממשלה 3738 מיום 15.04.2018.עד כה הפרמטרים שהשפיעו על האפשרות להיכלל ברשימת אזורי העדיפות היו:  א. נפות הפריפריה הגיאוגרפית - הנפות הפריפריאליות ביותר, בהתאם לשקלול נתוני מדד הפריפריאליות של הרשויות המקומיות הנכללות בנפה. ב. יישובים סמוכי גבול - יישובים שבתיהם, כולם או חלקם, נמצאים בטווח איום על פי שיקולי מערכת הביטחון - טווח של עד 9 ק"מ מגבול לבנון, ועד 7 ק"מ מגבולות אחרים או מגדר המערכת סביב רצועת עזה. ג. יישובים מאוימים - יישובים ביהודה ושומרון, המסווגים על ידי מערכת הביטחון ברמות…
050-2021

ליקוי מאורות בפרשת נישול בעלי נחלות מכפר טרומן

בית המשפט העליון בהרכב של כבוד השופטים נ' סולברג, ע' ברון, ד' מינץ פסק ב 29.8.2021 כי יש לחלט - ללא פיצוי - שתי נחלות מאוישות, מזה למעלה מ – 60 שנים במושב כפר טרומן עקב שימוש חורג.
14-09-2021
בית המשפט העליון בהרכב של כבוד השופטים נ' סולברג, ע' ברון, ד' מינץ פסק ב 29.8.2021 כי יש לחלט - ללא פיצוי - שתי נחלות מאוישות, מזה למעלה מ – 60 שנים במושב כפר טרומן עקב שימוש חורג.
044-2021

ליקוי מאורות בפרשת נישול בעלי נחלות מכפר טרומן

בית המשפט העליון בהרכב של כבוד השופטים נ' סולברג, ע' ברון, ד' מינץ פסק ב 29.8.2021 כי יש לחלט - ללא פיצוי - שתי נחלות מאוישות, מזה למעלה מ – 60 שנים במושב כפר טרומן עקב שימוש חורג.
14-09-2021
בית המשפט העליון בהרכב של כבוד השופטים נ' סולברג, ע' ברון, ד' מינץ פסק ב 29.8.2021 כי יש לחלט - ללא פיצוי - שתי נחלות מאוישות, מזה למעלה מ – 60 שנים במושב כפר טרומן עקב שימוש חורג.
049-2021

הארכת מועד לפיצויים ולמימוש זכויות ייזום במתחמים מועדפים

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 9.9.2021 הוחלט בין השאר להאריך את ההחלטה למתן פיצויים וזכויות ייזום במתחמים מועדפים למטרות מגורים או תעסוקה עד 31.12.2026. להלן הודעת רמ"י בעקבות הישיבה:
13-09-2021
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 9.9.2021 הוחלט בין השאר להאריך את ההחלטה למתן פיצויים וזכויות ייזום במתחמים מועדפים למטרות מגורים או תעסוקה עד 31.12.2026. להלן הודעת רמ"י בעקבות הישיבה:
043-2021

הארכת מועד לפיצויים ולמימוש זכויות ייזום במתחמים מועדפים

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 9.9.2021 הוחלט בין השאר להאריך את ההחלטה למתן פיצויים וזכויות ייזום במתחמים מועדפים למטרות מגורים או תעסוקה עד 31.12.2026. להלן הודעת רמ"י בעקבות הישיבה:
13-09-2021
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 9.9.2021 הוחלט בין השאר להאריך את ההחלטה למתן פיצויים וזכויות ייזום במתחמים מועדפים למטרות מגורים או תעסוקה עד 31.12.2026. להלן הודעת רמ"י בעקבות הישיבה:
048-2021

הארכת תוקף ההנחות בהקצאת קרקע באיזורי עדיפות

בישיבת הממשלה ב 12 לספטמבר 2021 הוחלט להאריך את ההנחות בהקצאת קרקע עד 2.3.2022. החלטת ממשלה 3738 מיום 15.4.2018 שעניינה הגדרת ישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית הוארכה ליום 2.3.2022. החלטת ממשלה 4302 מיום 25.11.2018 שעניינה אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון הוארכה עד ליום 2.3.2022.
12-09-2021
בישיבת הממשלה ב 12 לספטמבר 2021 הוחלט להאריך את ההנחות בהקצאת קרקע עד 2.3.2022. החלטת ממשלה 3738 מיום 15.4.2018 שעניינה הגדרת ישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית הוארכה ליום 2.3.2022. החלטת ממשלה 4302 מיום 25.11.2018 שעניינה אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון הוארכה עד ליום 2.3.2022.
042-2021

הארכת תוקף ההנחות בהקצאת קרקע באיזורי עדיפות

בישיבת הממשלה ב 12 לספטמבר 2021 הוחלט להאריך את ההנחות בהקצאת קרקע עד 2.3.2022. החלטת ממשלה 3738 מיום 15.4.2018 שעניינה הגדרת ישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית הוארכה ליום 2.3.2022. החלטת ממשלה 4302 מיום 25.11.2018 שעניינה אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון הוארכה עד ליום 2.3.2022.
12-09-2021
בישיבת הממשלה ב 12 לספטמבר 2021 הוחלט להאריך את ההנחות בהקצאת קרקע עד 2.3.2022. החלטת ממשלה 3738 מיום 15.4.2018 שעניינה הגדרת ישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית הוארכה ליום 2.3.2022. החלטת ממשלה 4302 מיום 25.11.2018 שעניינה אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון הוארכה עד ליום 2.3.2022.
041-2021

התר אגודות מוטה – התשפ"ב

לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, ריכזנו כאן, כבכל שנה, חלק מהנושאים החשובים אשר העסיקו את אנשי ההתיישבות החקלאית. הנושאים המפורטים להלן מהווים את הסוגיות הבוערות ביותר בתחום ההתיישבות הכפרית החקלאית בהיבטים שונים הנוגעים לזכויות במקרקעין.
05-09-2021
לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, ריכזנו כאן, כבכל שנה, חלק מהנושאים החשובים אשר העסיקו את אנשי ההתיישבות החקלאית. הנושאים המפורטים להלן מהווים את הסוגיות הבוערות ביותר בתחום ההתיישבות הכפרית החקלאית בהיבטים שונים הנוגעים לזכויות במקרקעין.
047-2021

התר אגודות מוטה – התשפ"ב

לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, ריכזנו כאן, כבכל שנה, חלק מהנושאים החשובים אשר העסיקו את אנשי ההתיישבות החקלאית. הנושאים המפורטים להלן מהווים את הסוגיות הבוערות ביותר בתחום ההתיישבות הכפרית החקלאית בהיבטים שונים הנוגעים לזכויות במקרקעין.
05-09-2021
לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, ריכזנו כאן, כבכל שנה, חלק מהנושאים החשובים אשר העסיקו את אנשי ההתיישבות החקלאית. הנושאים המפורטים להלן מהווים את הסוגיות הבוערות ביותר בתחום ההתיישבות הכפרית החקלאית בהיבטים שונים הנוגעים לזכויות במקרקעין.
040-2021

נוהל תעסוקה במשבצת נחלות

הנהלת רמ"י קיבלה ב 18.8.2021 את החלטה מס' 5152 בעניין "נוהל תעסוקה במשבצת" להלן נוסח ההחלטה: "רקע מקוצר ביום 21.7.2021 אישר צוות מפת"ח את הנוהל מצ"ב בכפוף לאישור ועדכון ההנהלה בסוגיית כמפורט להלן:
25-08-2021
הנהלת רמ"י קיבלה ב 18.8.2021 את החלטה מס' 5152 בעניין "נוהל תעסוקה במשבצת" להלן נוסח ההחלטה: "רקע מקוצר ביום 21.7.2021 אישר צוות מפת"ח את הנוהל מצ"ב בכפוף לאישור ועדכון ההנהלה בסוגיית כמפורט להלן:
046-2021

נוהל תעסוקה במשבצת נחלות

הנהלת רמ"י קיבלה ב 18.8.2021 את החלטה מס' 5152 בעניין "נוהל תעסוקה במשבצת" להלן נוסח ההחלטה: "רקע מקוצר ביום 21.7.2021 אישר צוות מפת"ח את הנוהל מצ"ב בכפוף לאישור ועדכון ההנהלה בסוגיית כמפורט להלן:
22-08-2021
הנהלת רמ"י קיבלה ב 18.8.2021 את החלטה מס' 5152 בעניין "נוהל תעסוקה במשבצת" להלן נוסח ההחלטה: "רקע מקוצר ביום 21.7.2021 אישר צוות מפת"ח את הנוהל מצ"ב בכפוף לאישור ועדכון ההנהלה בסוגיית כמפורט להלן:
039-2021

טבלת ערכי קרקע לשימושים נלווים לחקלאות בנחלות

באתר רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) פורסמה בתאריך 17.08.2021 "טבלת ערכי קרקע לשימושים נלווים לחקלאות בנחלות" המדובר בטבלאות ערכי קרקע לשימושים בעיבוד ראשוני של תוצרת חקלאית ולשטחי מסחר (חנות) הנלווים לשימושים אלו. תוקף הטבלה עד 31.12.2021. פרק 8.10 לקובץ החלטות המועצה קובע תנאים לשימושים נלווים לפעילות החקלאית בחלקה א' במושב.
17-08-2021
באתר רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) פורסמה בתאריך 17.08.2021 "טבלת ערכי קרקע לשימושים נלווים לחקלאות בנחלות" המדובר בטבלאות ערכי קרקע לשימושים בעיבוד ראשוני של תוצרת חקלאית ולשטחי מסחר (חנות) הנלווים לשימושים אלו. תוקף הטבלה עד 31.12.2021. פרק 8.10 לקובץ החלטות המועצה קובע תנאים לשימושים נלווים לפעילות החקלאית בחלקה א' במושב.
045-2021

טבלת ערכי קרקע לשימושים נלווים לחקלאות בנחלות

באתר רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) פורסמה בתאריך 17.08.2021 "טבלת ערכי קרקע לשימושים נלווים לחקלאות בנחלות" המדובר בטבלאות ערכי קרקע לשימושים בעיבוד ראשוני של תוצרת חקלאית ולשטחי מסחר (חנות) הנלווים לשימושים אלו. תוקף הטבלה עד 31.12.2021. פרק 8.10 לקובץ החלטות המועצה קובע תנאים לשימושים נלווים לפעילות החקלאית בחלקה א' במושב.
17-08-2021
באתר רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) פורסמה בתאריך 17.08.2021 "טבלת ערכי קרקע לשימושים נלווים לחקלאות בנחלות" המדובר בטבלאות ערכי קרקע לשימושים בעיבוד ראשוני של תוצרת חקלאית ולשטחי מסחר (חנות) הנלווים לשימושים אלו. תוקף הטבלה עד 31.12.2021. פרק 8.10 לקובץ החלטות המועצה קובע תנאים לשימושים נלווים לפעילות החקלאית בחלקה א' במושב.
044-2021

הארכת החוק לקידום הבניה במתחמים המועדפים

חוק הותמ"ל הוארך ב 4.8.2021 במליאת הכנסת בארבע שנים נוספות מיום תחילתו. רצ"ב נוסח הצעת חוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מס' 7) התשפ"א – 2021 שאושרה בקריאה שנייה ושלישית בכנסת 4.8.2021. בין השאר תיקוני החוק הוספת תכנית מועדפת לפיתוח מוטה תחבורה דהיינו 108 תחנות מטרו שיוקמו במרכזי הערים והמתחמים שסביבם עד 800 מטר מהתחנה.
05-08-2021
חוק הותמ"ל הוארך ב 4.8.2021 במליאת הכנסת בארבע שנים נוספות מיום תחילתו. רצ"ב נוסח הצעת חוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מס' 7) התשפ"א – 2021 שאושרה בקריאה שנייה ושלישית בכנסת 4.8.2021. בין השאר תיקוני החוק הוספת תכנית מועדפת לפיתוח מוטה תחבורה דהיינו 108 תחנות מטרו שיוקמו במרכזי הערים והמתחמים שסביבם עד 800 מטר מהתחנה.
038-2021

הארכת החוק לקידום הבניה במתחמים המועדפים

חוק הותמ"ל הוארך ב 4.8.2021 במליאת הכנסת בארבע שנים נוספות מיום תחילתו. רצ"ב נוסח הצעת חוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מס' 7) התשפ"א – 2021 שאושרה בקריאה שנייה ושלישית בכנסת 4.8.2021. בין השאר תיקוני החוק הוספת תכנית מועדפת לפיתוח מוטה תחבורה דהיינו 108 תחנות מטרו שיוקמו במרכזי הערים והמתחמים שסביבם עד 800 מטר מהתחנה.
05-08-2021
חוק הותמ"ל הוארך ב 4.8.2021 במליאת הכנסת בארבע שנים נוספות מיום תחילתו. רצ"ב נוסח הצעת חוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מס' 7) התשפ"א – 2021 שאושרה בקריאה שנייה ושלישית בכנסת 4.8.2021. בין השאר תיקוני החוק הוספת תכנית מועדפת לפיתוח מוטה תחבורה דהיינו 108 תחנות מטרו שיוקמו במרכזי הערים והמתחמים שסביבם עד 800 מטר מהתחנה.
043-2021

תקופת התיישנות בגביית דמי שימוש - הבהרה

באתר רשות מקרקעי ישראל התפרסמה החלטת הנהלת רמ"י מס' 5134 מיום 21.07.2021 "תיקון לנוהל הסדרת הפרות במגזר החקלאי 90.07B".
05-08-2021
באתר רשות מקרקעי ישראל התפרסמה החלטת הנהלת רמ"י מס' 5134 מיום 21.07.2021 "תיקון לנוהל הסדרת הפרות במגזר החקלאי 90.07B".
037-2021

תקופת התיישנות בגביית דמי שימוש - הבהרה

באתר רשות מקרקעי ישראל התפרסמה החלטת הנהלת רמ"י מס' 5134 מיום 21.07.2021 "תיקון לנוהל הסדרת הפרות במגזר החקלאי 90.07B".
05-08-2021
באתר רשות מקרקעי ישראל התפרסמה החלטת הנהלת רמ"י מס' 5134 מיום 21.07.2021 "תיקון לנוהל הסדרת הפרות במגזר החקלאי 90.07B".
042-2021

הסרת מכשולים תכנוניים לשיווק מגרשים ללא מכרז במרכז

החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1445 (פרק משנה 8.5 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל) שהתקבלה לאחר דיוני צוות בין משרדי והמלצותיו מאפשרת שיווק מגרשי מגורים במרכז הארץ ע"י אגודות המושבים ללא צורך במכרז חלף נחלות שטרם אוישו הנכללות בחוזי החכירה של האגודות.
30-07-2021
החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1445 (פרק משנה 8.5 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל) שהתקבלה לאחר דיוני צוות בין משרדי והמלצותיו מאפשרת שיווק מגרשי מגורים במרכז הארץ ע"י אגודות המושבים ללא צורך במכרז חלף נחלות שטרם אוישו הנכללות בחוזי החכירה של האגודות.
036-2021

הסרת מכשולים תכנוניים לשיווק מגרשים ללא מכרז במרכז

החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1445 (פרק משנה 8.5 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל) שהתקבלה לאחר דיוני צוות בין משרדי והמלצותיו מאפשרת שיווק מגרשי מגורים במרכז הארץ ע"י אגודות המושבים ללא צורך במכרז חלף נחלות שטרם אוישו הנכללות בחוזי החכירה של האגודות.
30-07-2021
החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1445 (פרק משנה 8.5 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל) שהתקבלה לאחר דיוני צוות בין משרדי והמלצותיו מאפשרת שיווק מגרשי מגורים במרכז הארץ ע"י אגודות המושבים ללא צורך במכרז חלף נחלות שטרם אוישו הנכללות בחוזי החכירה של האגודות.
041-2021

סיווג ישובים ואזורים בתחום עדיפות לאומית – עדכון

. החלטת הממשלה 3738 " הגדרת יישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית " מיום 15.04.2018 בתוקף עד ליום 30.9.2021.
27-07-2021
. החלטת הממשלה 3738 " הגדרת יישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית " מיום 15.04.2018 בתוקף עד ליום 30.9.2021.
035-2021

סיווג ישובים ואזורים בתחום עדיפות לאומית – עדכון

. החלטת הממשלה 3738 " הגדרת יישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית " מיום 15.04.2018 בתוקף עד ליום 30.9.2021.
27-07-2021
. החלטת הממשלה 3738 " הגדרת יישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית " מיום 15.04.2018 בתוקף עד ליום 30.9.2021.
040-2021

מס שבח ומס רכישה בשיוך דירות וקליטת חברים בקיבוץ

ב 22 ליולי 2021 ניתן פסק דין בערר שהוגש על ידי קיבוץ גזר, חברים ותיקים וחברים נקלטים לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד בשבתו כועדת ערר ביחס לשומות מס שבח ומס רכישה שהוצאו על ידי מנהל מיסוי מקרקעין רחובות במסגרת הליך הקליטה ושיוך דירות לחברים.
26-07-2021
ב 22 ליולי 2021 ניתן פסק דין בערר שהוגש על ידי קיבוץ גזר, חברים ותיקים וחברים נקלטים לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד בשבתו כועדת ערר ביחס לשומות מס שבח ומס רכישה שהוצאו על ידי מנהל מיסוי מקרקעין רחובות במסגרת הליך הקליטה ושיוך דירות לחברים.
034-2021

עמדת רמ"י לפיה תעשייה עתירת ידע (הייטק) הינה שימוש נוסף

בהחלטת הנהלת רמ"י 4589 מיום 10.4.2019 שפורסמה לאחרונה באתר רמ"י נקבע כי תעשייה עתירה ידע (הייטק) הינה שימוש נוסף לתעשייה המחייב בדמי היתר.
25-07-2021
בהחלטת הנהלת רמ"י 4589 מיום 10.4.2019 שפורסמה לאחרונה באתר רמ"י נקבע כי תעשייה עתירה ידע (הייטק) הינה שימוש נוסף לתעשייה המחייב בדמי היתר.
039-2021

עמדת רמ"י לפיה תעשייה עתירת ידע (הייטק) הינה שימוש נוסף

בהחלטת הנהלת רמ"י 4589 מיום 10.4.2019 שפורסמה לאחרונה באתר רמ"י נקבע כי תעשייה עתירה ידע (הייטק) הינה שימוש נוסף לתעשייה המחייב בדמי היתר.
25-07-2021
בהחלטת הנהלת רמ"י 4589 מיום 10.4.2019 שפורסמה לאחרונה באתר רמ"י נקבע כי תעשייה עתירה ידע (הייטק) הינה שימוש נוסף לתעשייה המחייב בדמי היתר.
038-2021

פיצויים בעד "נזק עקיף" בעקבות מבצע שומר החומות

במתווה פיצויים לעסקים עבור נזקים שנגרמו כתוצאה ממבצע שומר החומות, שהתקיים בין התאריכים 10.5.2021 ל-21.5.2021 נקבעו 4 מסלולים, לפי בחירת העסק, בכפוף למרחק מהרצועה:
23-07-2021
במתווה פיצויים לעסקים עבור נזקים שנגרמו כתוצאה ממבצע שומר החומות, שהתקיים בין התאריכים 10.5.2021 ל-21.5.2021 נקבעו 4 מסלולים, לפי בחירת העסק, בכפוף למרחק מהרצועה:
033-2021

פיצויים בעד "נזק עקיף" בעקבות מבצע שומר החומות

במתווה פיצויים לעסקים עבור נזקים שנגרמו כתוצאה ממבצע שומר החומות, שהתקיים בין התאריכים 10.5.2021 ל-21.5.2021 נקבעו 4 מסלולים, לפי בחירת העסק, בכפוף למרחק מהרצועה:
23-07-2021
במתווה פיצויים לעסקים עבור נזקים שנגרמו כתוצאה ממבצע שומר החומות, שהתקיים בין התאריכים 10.5.2021 ל-21.5.2021 נקבעו 4 מסלולים, לפי בחירת העסק, בכפוף למרחק מהרצועה:
037-2021

הצעה לתיקון מהותי בסעיף 62 לפקודת מס הכנסה

בתזכיר חוק שהוגש לאחרונה הוצעו שינויים מהותיים בסעיף 62 לפקודת מס הכנסה המשנים סדרי בראשית בעניין מיסוי אגודות שיתופיות וחבריהן.
19-07-2021
בתזכיר חוק שהוגש לאחרונה הוצעו שינויים מהותיים בסעיף 62 לפקודת מס הכנסה המשנים סדרי בראשית בעניין מיסוי אגודות שיתופיות וחבריהן.
032-2021

הצעה לתיקון מהותי בסעיף 62 לפקודת מס הכנסה

בתזכיר חוק שהוגש לאחרונה הוצעו שינויים מהותיים בסעיף 62 לפקודת מס הכנסה המשנים סדרי בראשית בעניין מיסוי אגודות שיתופיות וחבריהן.
19-07-2021
בתזכיר חוק שהוגש לאחרונה הוצעו שינויים מהותיים בסעיף 62 לפקודת מס הכנסה המשנים סדרי בראשית בעניין מיסוי אגודות שיתופיות וחבריהן.
036-2021

אפליית המגזר החקלאי בהקניית בעלות באזורי עדיפות

הליך העברת הבעלות בקרקע משמעו הינתקות מוחלטת מרשות מקרקעי ישראל (להלן – רמ"י) בכל המשתמע מכך. בין היתר, פטור מתשלומים כלשהם לרמ"י: דמי חכירה, דמי הסכמה, דמי היתר וכו'. זכות הבעלות הינה הזכות החזקה ביותר (מכוחה ניתן לבצע כל פעולה פיזית או משפטית בקרקע ללא צורך בהסכמת רמ"י).
04-07-2021
הליך העברת הבעלות בקרקע משמעו הינתקות מוחלטת מרשות מקרקעי ישראל (להלן – רמ"י) בכל המשתמע מכך. בין היתר, פטור מתשלומים כלשהם לרמ"י: דמי חכירה, דמי הסכמה, דמי היתר וכו'. זכות הבעלות הינה הזכות החזקה ביותר (מכוחה ניתן לבצע כל פעולה פיזית או משפטית בקרקע ללא צורך בהסכמת רמ"י).
031-2021

אפליית המגזר החקלאי בהקניית בעלות באזורי עדיפות

הליך העברת הבעלות בקרקע משמעו הינתקות מוחלטת מרשות מקרקעי ישראל (להלן – רמ"י) בכל המשתמע מכך. בין היתר, פטור מתשלומים כלשהם לרמ"י: דמי חכירה, דמי הסכמה, דמי היתר וכו'. זכות הבעלות הינה הזכות החזקה ביותר (מכוחה ניתן לבצע כל פעולה פיזית או משפטית בקרקע ללא צורך בהסכמת רמ"י).
04-07-2021
הליך העברת הבעלות בקרקע משמעו הינתקות מוחלטת מרשות מקרקעי ישראל (להלן – רמ"י) בכל המשתמע מכך. בין היתר, פטור מתשלומים כלשהם לרמ"י: דמי חכירה, דמי הסכמה, דמי היתר וכו'. זכות הבעלות הינה הזכות החזקה ביותר (מכוחה ניתן לבצע כל פעולה פיזית או משפטית בקרקע ללא צורך בהסכמת רמ"י).
035-2021

תעריפי מים החל מיולי 2021

מועצת רשות המים פרסמה ברשומות את מכלול הכללים לעניין לתעריפי מים החל מיולי לאחר שימוע ועדכון המדד המשולב (טייס אוטומטי) בין היתר –
27-06-2021
מועצת רשות המים פרסמה ברשומות את מכלול הכללים לעניין לתעריפי מים החל מיולי לאחר שימוע ועדכון המדד המשולב (טייס אוטומטי) בין היתר –
030-2021

תעריפי מים החל מיולי 2021

מועצת רשות המים פרסמה ברשומות את מכלול הכללים לעניין לתעריפי מים החל מיולי לאחר שימוע ועדכון המדד המשולב (טייס אוטומטי) בין היתר –
27-06-2021
מועצת רשות המים פרסמה ברשומות את מכלול הכללים לעניין לתעריפי מים החל מיולי לאחר שימוע ועדכון המדד המשולב (טייס אוטומטי) בין היתר –
029-2021

תמריץ לשיווק מאות אלפי מגרשים בחלקות המגורים

נוכח מצוקת הדיור והעלייה המתמשכת במחירי המגרשים מוצע לערוך מבצע להיוון זכויות בחלקות המגורים בישובים חקלאיים אשר בעקבותיו יווצר תמריץ לשיווק מאות אלפי מגרשים ויביא להורדה חדה במחירי המגרשים בכל רחבי הארץ. להלן הנוסח המוצע להצעת המחליטים לממשלה-
17-06-2021
נוכח מצוקת הדיור והעלייה המתמשכת במחירי המגרשים מוצע לערוך מבצע להיוון זכויות בחלקות המגורים בישובים חקלאיים אשר בעקבותיו יווצר תמריץ לשיווק מאות אלפי מגרשים ויביא להורדה חדה במחירי המגרשים בכל רחבי הארץ. להלן הנוסח המוצע להצעת המחליטים לממשלה-
034-2021

תמריץ לשיווק מאות אלפי מגרשים בחלקות המגורים

נוכח מצוקת הדיור והעלייה המתמשכת במחירי המגרשים מוצע לערוך מבצע להיוון זכויות בחלקות המגורים בישובים חקלאיים אשר בעקבותיו יווצר תמריץ לשיווק מאות אלפי מגרשים ויביא להורדה חדה במחירי המגרשים בכל רחבי הארץ. להלן הנוסח המוצע להצעת המחליטים לממשלה-
17-06-2021
נוכח מצוקת הדיור והעלייה המתמשכת במחירי המגרשים מוצע לערוך מבצע להיוון זכויות בחלקות המגורים בישובים חקלאיים אשר בעקבותיו יווצר תמריץ לשיווק מאות אלפי מגרשים ויביא להורדה חדה במחירי המגרשים בכל רחבי הארץ. להלן הנוסח המוצע להצעת המחליטים לממשלה-
033-2021

הרחבת אזורי פיתוח א' בחוק לעידוד השקעות הון

ב- 1.6.2021 פורסמו תקנות לעידוד השקעות הון (שינוי התוספת השנייה לחוק והוראת שעה) התשפ"א - 2021. התיקון הראשון - נועד להאריך את התוקף של התקנות עד ל-31 בדצמבר 2023. התיקון השני - נועד להרחיב את אזורי הפיתוח א' של החוק לעידוד השקעות הון. " גם אזורי תעשייה מרחביים בתחומי רשות מקומית שבה רמת חברתית כלכלית נמוכה לפי אשכול 5"
16-06-2021
ב- 1.6.2021 פורסמו תקנות לעידוד השקעות הון (שינוי התוספת השנייה לחוק והוראת שעה) התשפ"א - 2021. התיקון הראשון - נועד להאריך את התוקף של התקנות עד ל-31 בדצמבר 2023. התיקון השני - נועד להרחיב את אזורי הפיתוח א' של החוק לעידוד השקעות הון. " גם אזורי תעשייה מרחביים בתחומי רשות מקומית שבה רמת חברתית כלכלית נמוכה לפי אשכול 5"
028-2021

הרחבת אזורי פיתוח א' בחוק לעידוד השקעות הון

ב- 1.6.2021 פורסמו תקנות לעידוד השקעות הון (שינוי התוספת השנייה לחוק והוראת שעה) התשפ"א - 2021. התיקון הראשון - נועד להאריך את התוקף של התקנות עד ל-31 בדצמבר 2023. התיקון השני - נועד להרחיב את אזורי הפיתוח א' של החוק לעידוד השקעות הון. " גם אזורי תעשייה מרחביים בתחומי רשות מקומית שבה רמת חברתית כלכלית נמוכה לפי אשכול 5"
16-06-2021
ב- 1.6.2021 פורסמו תקנות לעידוד השקעות הון (שינוי התוספת השנייה לחוק והוראת שעה) התשפ"א - 2021. התיקון הראשון - נועד להאריך את התוקף של התקנות עד ל-31 בדצמבר 2023. התיקון השני - נועד להרחיב את אזורי הפיתוח א' של החוק לעידוד השקעות הון. " גם אזורי תעשייה מרחביים בתחומי רשות מקומית שבה רמת חברתית כלכלית נמוכה לפי אשכול 5"
032-2021

דיווח מקוון ודיווח פרטני חודשי למעסיקים ולמשלמי פנסיה מוקדמת

ביום 14.6.2021 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה למעסיקים לפיה החל מהדיווח לחודש מאי 2021, מי שמעסיק מעל 180 עובדים/מקבלי פנסיה מוקדמת (סך כל חוזי הדיווח) מחויב בדיווח כללי מקוון ובדיווח חודשי פרטני עבור על כל העובדים השכירים/מקבלי פנסיה מוקדמת.
15-06-2021
ביום 14.6.2021 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה למעסיקים לפיה החל מהדיווח לחודש מאי 2021, מי שמעסיק מעל 180 עובדים/מקבלי פנסיה מוקדמת (סך כל חוזי הדיווח) מחויב בדיווח כללי מקוון ובדיווח חודשי פרטני עבור על כל העובדים השכירים/מקבלי פנסיה מוקדמת.
028-2021

דיווח מקוון ודיווח פרטני חודשי למעסיקים ולמשלמי פנסיה מוקדמת

ביום 14.6.2021 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה למעסיקים לפיה החל מהדיווח לחודש מאי 2021, מי שמעסיק מעל 180 עובדים/מקבלי פנסיה מוקדמת (סך כל חוזי הדיווח) מחויב בדיווח כללי מקוון ובדיווח חודשי פרטני עבור על כל העובדים השכירים/מקבלי פנסיה מוקדמת.
15-06-2021
ביום 14.6.2021 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה למעסיקים לפיה החל מהדיווח לחודש מאי 2021, מי שמעסיק מעל 180 עובדים/מקבלי פנסיה מוקדמת (סך כל חוזי הדיווח) מחויב בדיווח כללי מקוון ובדיווח חודשי פרטני עבור על כל העובדים השכירים/מקבלי פנסיה מוקדמת.
027-2021

תעריפי מים החל מיולי 2021

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את מכלול הכללים לעניין עדכון תעריפי מים החל מיולי 2021. בין היתר – - כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון מס' 2), התשפ"א - 2021 - כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (תיקון מס' 2), התשפ"א - 2021 - כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה) (תיקון מס' 2), התשפ"א - 2021
28-05-2021
מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את מכלול הכללים לעניין עדכון תעריפי מים החל מיולי 2021. בין היתר – - כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון מס' 2), התשפ"א - 2021 - כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (תיקון מס' 2), התשפ"א - 2021 - כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה) (תיקון מס' 2), התשפ"א - 2021
031-2021

תעריפי מים החל מיולי 2021

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את מכלול הכללים לעניין עדכון תעריפי מים החל מיולי 2021. בין היתר – - כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון מס' 2), התשפ"א - 2021 - כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (תיקון מס' 2), התשפ"א - 2021 - כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה) (תיקון מס' 2), התשפ"א - 2021
28-05-2021
מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את מכלול הכללים לעניין עדכון תעריפי מים החל מיולי 2021. בין היתר – - כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון מס' 2), התשפ"א - 2021 - כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (תיקון מס' 2), התשפ"א - 2021 - כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה) (תיקון מס' 2), התשפ"א - 2021
030-2021

הארכת הפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובדים בתקופת חל"ת

ביום 23.5.2021 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה למעסיקים בנוגע להארכת הפטור מתשלום דמי ביטוח עבור עובדים בחל"ת גם עבור חודשים מאי ויוני 2021, בנוסף לפטור שהיה בתקופה אפריל 2020 עד אפריל 2021.
23-05-2021
ביום 23.5.2021 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה למעסיקים בנוגע להארכת הפטור מתשלום דמי ביטוח עבור עובדים בחל"ת גם עבור חודשים מאי ויוני 2021, בנוסף לפטור שהיה בתקופה אפריל 2020 עד אפריל 2021.
026-2021

הארכת הפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובדים בתקופת חל"ת

ביום 23.5.2021 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה למעסיקים בנוגע להארכת הפטור מתשלום דמי ביטוח עבור עובדים בחל"ת גם עבור חודשים מאי ויוני 2021, בנוסף לפטור שהיה בתקופה אפריל 2020 עד אפריל 2021.
23-05-2021
ביום 23.5.2021 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה למעסיקים בנוגע להארכת הפטור מתשלום דמי ביטוח עבור עובדים בחל"ת גם עבור חודשים מאי ויוני 2021, בנוסף לפטור שהיה בתקופה אפריל 2020 עד אפריל 2021.
029-2021

המרת נחלות למגרשי מגורים במרכז – הסרת חסמים

בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1445, ובהמשך התיקונים להחלטה שעדכנו סעיף 8.5.2 בפרק משנה 8.5 לקובץ החלטות המועצה, נקבעו כללים להמרת נחלות שטרם אויישו למגרשי מגורים ושיווקם ע"י אגודה במושב גם במרכז הארץ.
20-05-2021
בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1445, ובהמשך התיקונים להחלטה שעדכנו סעיף 8.5.2 בפרק משנה 8.5 לקובץ החלטות המועצה, נקבעו כללים להמרת נחלות שטרם אויישו למגרשי מגורים ושיווקם ע"י אגודה במושב גם במרכז הארץ.
025-2021

המרת נחלות למגרשי מגורים במרכז – הסרת חסמים

בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1445, ובהמשך התיקונים להחלטה שעדכנו סעיף 8.5.2 בפרק משנה 8.5 לקובץ החלטות המועצה, נקבעו כללים להמרת נחלות שטרם אויישו למגרשי מגורים ושיווקם ע"י אגודה במושב גם במרכז הארץ.
20-05-2021
בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1445, ובהמשך התיקונים להחלטה שעדכנו סעיף 8.5.2 בפרק משנה 8.5 לקובץ החלטות המועצה, נקבעו כללים להמרת נחלות שטרם אויישו למגרשי מגורים ושיווקם ע"י אגודה במושב גם במרכז הארץ.
028-2021

מענקי סיוע לעצמאיים ובעלי שליטה חברי קיבוץ מתחדש או מושב שיתופי לתקופה 9-10/2021

ביום 18/04/2021 פרסם משרד החקלאות ופיתוח הכפר את "נוהל סיוע לעצמאיים החברים בקיבוץ מתחדש או במושב שיתופי שחלו עליו הוראות סעיף 60א לפקודת מס הכנסה בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה - פעימה שנייה". הנוהל מאפשר לעצמאיים ובעלי שליטה בקיבוצים ומושבים שיתופיים המדווחים על הכנסתם לפי סעיף 60א לפקודת מס הכנסה במסגרת תיק נפרד למס הכנסה (ומעביר את הכנסתו למיסוי במסגרת הקיבוץ) ואשר נפגעו כלכלית כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה לקבל מענקים.
21-04-2021
ביום 18/04/2021 פרסם משרד החקלאות ופיתוח הכפר את "נוהל סיוע לעצמאיים החברים בקיבוץ מתחדש או במושב שיתופי שחלו עליו הוראות סעיף 60א לפקודת מס הכנסה בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה - פעימה שנייה". הנוהל מאפשר לעצמאיים ובעלי שליטה בקיבוצים ומושבים שיתופיים המדווחים על הכנסתם לפי סעיף 60א לפקודת מס הכנסה במסגרת תיק נפרד למס הכנסה (ומעביר את הכנסתו למיסוי במסגרת הקיבוץ) ואשר נפגעו כלכלית כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה לקבל מענקים.
024-2021

תשלום דמי ביטוח בתקופת חופשה ללא תשלום - הבהרות

בעקבות תיקון 224 לחוק הביטוח הלאומי והוראת שעה, התשפ"א-2021, פרסם המוסד לביטוח לאומי ביום 12.4.2021 את חוזר גבייה מעסיקים מס' 1496 - הבהרות בנושא חובת מעסיק לתשלום דמי ביטוח בתקופת החל"ת.
20-04-2021
בעקבות תיקון 224 לחוק הביטוח הלאומי והוראת שעה, התשפ"א-2021, פרסם המוסד לביטוח לאומי ביום 12.4.2021 את חוזר גבייה מעסיקים מס' 1496 - הבהרות בנושא חובת מעסיק לתשלום דמי ביטוח בתקופת החל"ת.
027-2021

תשלום דמי ביטוח בתקופת חופשה ללא תשלום - הבהרות

בעקבות תיקון 224 לחוק הביטוח הלאומי והוראת שעה, התשפ"א-2021, פרסם המוסד לביטוח לאומי ביום 12.4.2021 את חוזר גבייה מעסיקים מס' 1496 - הבהרות בנושא חובת מעסיק לתשלום דמי ביטוח בתקופת החל"ת.
20-04-2021
בעקבות תיקון 224 לחוק הביטוח הלאומי והוראת שעה, התשפ"א-2021, פרסם המוסד לביטוח לאומי ביום 12.4.2021 את חוזר גבייה מעסיקים מס' 1496 - הבהרות בנושא חובת מעסיק לתשלום דמי ביטוח בתקופת החל"ת.
026-2021

קידום שיווק מגרשים במגזר ההתיישבותי

להלן בתמצית הצעות לקידום שיווק מגרשים במגזר ההתיישבותי: 1. מבצע להיוון זכויות בחלקות המגורים ולפיצול יחידות המגורים מראש הנחלה מטרות מבצע היוון דמי החכירה בחלקת המגורים בישובים חקלאיים
18-04-2021
להלן בתמצית הצעות לקידום שיווק מגרשים במגזר ההתיישבותי: 1. מבצע להיוון זכויות בחלקות המגורים ולפיצול יחידות המגורים מראש הנחלה מטרות מבצע היוון דמי החכירה בחלקת המגורים בישובים חקלאיים
023-2021

קידום שיווק מגרשים במגזר ההתיישבותי

להלן בתמצית הצעות לקידום שיווק מגרשים במגזר ההתיישבותי: 1. מבצע להיוון זכויות בחלקות המגורים ולפיצול יחידות המגורים מראש הנחלה מטרות מבצע היוון דמי החכירה בחלקת המגורים בישובים חקלאיים
18-04-2021
להלן בתמצית הצעות לקידום שיווק מגרשים במגזר ההתיישבותי: 1. מבצע להיוון זכויות בחלקות המגורים ולפיצול יחידות המגורים מראש הנחלה מטרות מבצע היוון דמי החכירה בחלקת המגורים בישובים חקלאיים
022-2021

תשלום למעסיקים עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים-עדכון

להלן עדכונים שפרסם המוסד לביטוח לאומי למעסיקים בעניין תשלום עבור עובדים ששהו בבידוד:1. מועד הדיווח הסופי עבור ימי בידוד לחודשים 10/2020 עד 1/2021 נדחה ל- 13.4.2021
09-04-2021
להלן עדכונים שפרסם המוסד לביטוח לאומי למעסיקים בעניין תשלום עבור עובדים ששהו בבידוד:1. מועד הדיווח הסופי עבור ימי בידוד לחודשים 10/2020 עד 1/2021 נדחה ל- 13.4.2021
025-2021

תשלום למעסיקים עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים-עדכון

להלן עדכונים שפרסם המוסד לביטוח לאומי למעסיקים בעניין תשלום עבור עובדים ששהו בבידוד:1. מועד הדיווח הסופי עבור ימי בידוד לחודשים 10/2020 עד 1/2021 נדחה ל- 13.4.2021
09-04-2021
להלן עדכונים שפרסם המוסד לביטוח לאומי למעסיקים בעניין תשלום עבור עובדים ששהו בבידוד:1. מועד הדיווח הסופי עבור ימי בידוד לחודשים 10/2020 עד 1/2021 נדחה ל- 13.4.2021
024-2021

פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ובריאות בתקופת החל"ת- עדכון

להלן הודעת המוסד לביטוח לאומי, אגף גבייה ממעסיקים מיום 5.4.2021 : "בהמשך להודעתנו לגבי הפטור מתשלום דמי ביטוח עבור עובדים בחל"ת בתקופת הקורונה,ההודעה מיועדת למעסיקים אשר דיווחו על עובדיהם בחל"ת למרות הדחיות שניתנו.
08-04-2021
להלן הודעת המוסד לביטוח לאומי, אגף גבייה ממעסיקים מיום 5.4.2021 : "בהמשך להודעתנו לגבי הפטור מתשלום דמי ביטוח עבור עובדים בחל"ת בתקופת הקורונה,ההודעה מיועדת למעסיקים אשר דיווחו על עובדיהם בחל"ת למרות הדחיות שניתנו.
021-2021

פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ובריאות בתקופת החל"ת- עדכון

להלן הודעת המוסד לביטוח לאומי, אגף גבייה ממעסיקים מיום 5.4.2021 : "בהמשך להודעתנו לגבי הפטור מתשלום דמי ביטוח עבור עובדים בחל"ת בתקופת הקורונה,ההודעה מיועדת למעסיקים אשר דיווחו על עובדיהם בחל"ת למרות הדחיות שניתנו.
08-04-2021
להלן הודעת המוסד לביטוח לאומי, אגף גבייה ממעסיקים מיום 5.4.2021 : "בהמשך להודעתנו לגבי הפטור מתשלום דמי ביטוח עבור עובדים בחל"ת בתקופת הקורונה,ההודעה מיועדת למעסיקים אשר דיווחו על עובדיהם בחל"ת למרות הדחיות שניתנו.
023-2021

דיווח אישי למס הכנסה של חברים ותושבים בקיבוץ

במסגרת סע' 3.3 הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2021 בנושא: ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2020 ניתנו דגשים לגבי הגשת דוחות של חברים ותושבים בקיבוץ. השנה דברי ההסבר כוללים התייחסות למענקי הקורונה כדלקמן:
07-04-2021
במסגרת סע' 3.3 הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2021 בנושא: ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2020 ניתנו דגשים לגבי הגשת דוחות של חברים ותושבים בקיבוץ. השנה דברי ההסבר כוללים התייחסות למענקי הקורונה כדלקמן:
020-2021

איוש נחלות פנויות בנגב ובגליל – עדכון

ב 22.12.2020 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל החלטת מועצת מקרקעי ישראל מיום 2.11.2020 בעניין "תיקון פרק משנה 8.3 איוש נחלות פנויות במושבים"פרטים בדבר ההחלטה ראו חוזרינו 109/2020 "איוש נחלות פנויות בנגב ובגליל – החלטת מועצה" דרישת תחילת תכנון סטטורי עד 1.7.2021
02-04-2021
ב 22.12.2020 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל החלטת מועצת מקרקעי ישראל מיום 2.11.2020 בעניין "תיקון פרק משנה 8.3 איוש נחלות פנויות במושבים"פרטים בדבר ההחלטה ראו חוזרינו 109/2020 "איוש נחלות פנויות בנגב ובגליל – החלטת מועצה" דרישת תחילת תכנון סטטורי עד 1.7.2021
019-2021

תעריפי יעד למים לחקלאות – יולי 2022

תיקון 27 לחוק המים אשר נכנס לתוקפו באפריל 2017, שינה את משטר תעריפי המים לחקלאות, בסעיף 161 בחוק נקבע כי לקראת תום חמש שנים לתכולתו תציג רשות המים לכנסת את השפעות התיקון על תעריפי המים לחקלאות.רשות המים מבקשת כעת לקבוע מתווה המשך לתעריפי המים לחקלאות החל מיולי 2022, לטענתה כדי לתת וודאות תעריפית לחקלאים.במסגרת זו פרסמה מסמך המלצות לעניין תעריפי יעד למים למטרת חקלאות לשנים הקרובות.
31-03-2021
תיקון 27 לחוק המים אשר נכנס לתוקפו באפריל 2017, שינה את משטר תעריפי המים לחקלאות, בסעיף 161 בחוק נקבע כי לקראת תום חמש שנים לתכולתו תציג רשות המים לכנסת את השפעות התיקון על תעריפי המים לחקלאות.רשות המים מבקשת כעת לקבוע מתווה המשך לתעריפי המים לחקלאות החל מיולי 2022, לטענתה כדי לתת וודאות תעריפית לחקלאים.במסגרת זו פרסמה מסמך המלצות לעניין תעריפי יעד למים למטרת חקלאות לשנים הקרובות.
022-2021

תעריפי יעד למים לחקלאות – יולי 2022

תיקון 27 לחוק המים אשר נכנס לתוקפו באפריל 2017, שינה את משטר תעריפי המים לחקלאות, בסעיף 161 בחוק נקבע כי לקראת תום חמש שנים לתכולתו תציג רשות המים לכנסת את השפעות התיקון על תעריפי המים לחקלאות.רשות המים מבקשת כעת לקבוע מתווה המשך לתעריפי המים לחקלאות החל מיולי 2022, לטענתה כדי לתת וודאות תעריפית לחקלאים.במסגרת זו פרסמה מסמך המלצות לעניין תעריפי יעד למים למטרת חקלאות לשנים הקרובות.
31-03-2021
תיקון 27 לחוק המים אשר נכנס לתוקפו באפריל 2017, שינה את משטר תעריפי המים לחקלאות, בסעיף 161 בחוק נקבע כי לקראת תום חמש שנים לתכולתו תציג רשות המים לכנסת את השפעות התיקון על תעריפי המים לחקלאות.רשות המים מבקשת כעת לקבוע מתווה המשך לתעריפי המים לחקלאות החל מיולי 2022, לטענתה כדי לתת וודאות תעריפית לחקלאים.במסגרת זו פרסמה מסמך המלצות לעניין תעריפי יעד למים למטרת חקלאות לשנים הקרובות.
021-2021

פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ובריאות בתקופת החל"ת

ב 16 במרץ 2021 תוקן חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 224 והוראת שעה), התשפ"א- 2021. התיקון קובע פטור למעסיקים מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, עבור עובדים ששהו בחופשה ללא תשלום בעת משבר הקורונה.
18-03-2021
ב 16 במרץ 2021 תוקן חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 224 והוראת שעה), התשפ"א- 2021. התיקון קובע פטור למעסיקים מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, עבור עובדים ששהו בחופשה ללא תשלום בעת משבר הקורונה.
018-2021

פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ובריאות בתקופת החל"ת

ב 16 במרץ 2021 תוקן חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 224 והוראת שעה), התשפ"א- 2021. התיקון קובע פטור למעסיקים מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, עבור עובדים ששהו בחופשה ללא תשלום בעת משבר הקורונה.
18-03-2021
ב 16 במרץ 2021 תוקן חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 224 והוראת שעה), התשפ"א- 2021. התיקון קובע פטור למעסיקים מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, עבור עובדים ששהו בחופשה ללא תשלום בעת משבר הקורונה.
020-2021

הפחתת היטל השבחה מדמי חכירה מהוונים

בעקבות פס"ד בלוך (רע"א 725/05 הועדה המקומית לתכנון ובניה השומרון נ' עוזי ושפרה בלוך), אשר ניתן ב- 3.9.2014 בבית המשפט העליון, נקבע כי יש לראות בבני רשות בחלקות המגורים בישובים החקלאיים כחוכרים לדורות, לצורך חיובם בתשלום היטל השבחה.
16-03-2021
בעקבות פס"ד בלוך (רע"א 725/05 הועדה המקומית לתכנון ובניה השומרון נ' עוזי ושפרה בלוך), אשר ניתן ב- 3.9.2014 בבית המשפט העליון, נקבע כי יש לראות בבני רשות בחלקות המגורים בישובים החקלאיים כחוכרים לדורות, לצורך חיובם בתשלום היטל השבחה.
017-2021

הפחתת היטל השבחה מדמי חכירה מהוונים

בעקבות פס"ד בלוך (רע"א 725/05 הועדה המקומית לתכנון ובניה השומרון נ' עוזי ושפרה בלוך), אשר ניתן ב- 3.9.2014 בבית המשפט העליון, נקבע כי יש לראות בבני רשות בחלקות המגורים בישובים החקלאיים כחוכרים לדורות, לצורך חיובם בתשלום היטל השבחה.
16-03-2021
בעקבות פס"ד בלוך (רע"א 725/05 הועדה המקומית לתכנון ובניה השומרון נ' עוזי ושפרה בלוך), אשר ניתן ב- 3.9.2014 בבית המשפט העליון, נקבע כי יש לראות בבני רשות בחלקות המגורים בישובים החקלאיים כחוכרים לדורות, לצורך חיובם בתשלום היטל השבחה.
019-2021

שינוי בכמות הפקת המים הבסיסית

בימים אלה נשלחים למפיקי המים רישיונות ההפקה וההספקה לשנת 2021, בעקבות שינוי כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה ) תשע"ז-2017, בדצמבר 2020 , שונתה נוסחת ההפקה הבסיסית שהייתה נהוגה עד כה.
14-03-2021
בימים אלה נשלחים למפיקי המים רישיונות ההפקה וההספקה לשנת 2021, בעקבות שינוי כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה ) תשע"ז-2017, בדצמבר 2020 , שונתה נוסחת ההפקה הבסיסית שהייתה נהוגה עד כה.