כותרת מאמר מספר מאמר
039-2014

קביעת הזכויות בחלקת המגורים בקיבוץ - תיקון החלטה 1155

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל, אשר התקיימה ביום 31.3.2014, אושרה, ביו היתר, הצעת החלטה, אשר מתקנת את החלטת מועצה 1155 שעניינה "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה חקלאית שיתופית".
04-04-2014
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל, אשר התקיימה ביום 31.3.2014, אושרה, ביו היתר, הצעת החלטה, אשר מתקנת את החלטת מועצה 1155 שעניינה "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה חקלאית שיתופית".
037-2014

דמי היתר בגין תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש- עדכון

ביום 24.3.2014 נכנסה לתוקפה החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1318 שעניינה "תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש – תשלום דמי היתר", המעדכנת את החלטה 1245 הקודמת בהארכת תוקפם של המועדים שנקבעו בהחלטה 1245, עד ליום 14.9.2014. בנוסף, בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה, הקבועה ליום 31.3.2014, תוצג, בין היתר, הצעת החלטה, אשר נועדה לתקן את החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' (1318) 1245 במספר סעיפים.
28-03-2014
ביום 24.3.2014 נכנסה לתוקפה החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1318 שעניינה "תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש – תשלום דמי היתר", המעדכנת את החלטה 1245 הקודמת בהארכת תוקפם של המועדים שנקבעו בהחלטה 1245, עד ליום 14.9.2014. בנוסף, בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה, הקבועה ליום 31.3.2014, תוצג, בין היתר, הצעת החלטה, אשר נועדה לתקן את החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' (1318) 1245 במספר סעיפים.
036-2014

דמי היתר בגין תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש- עדכון

ביום 24.3.2014 נכנסה לתוקפה החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1318 שעניינה "תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש – תשלום דמי היתר", המעדכנת את החלטה 1245 הקודמת בהארכת תוקפם של המועדים שנקבעו בהחלטה 1245, עד ליום 14.9.2014. בנוסף, בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה, הקבועה ליום 31.3.2014, תוצג, בין היתר, הצעת החלטה, אשר נועדה לתקן את החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' (1318) 1245 במספר סעיפים.
28-03-2014
ביום 24.3.2014 נכנסה לתוקפה החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1318 שעניינה "תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש – תשלום דמי היתר", המעדכנת את החלטה 1245 הקודמת בהארכת תוקפם של המועדים שנקבעו בהחלטה 1245, עד ליום 14.9.2014. בנוסף, בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה, הקבועה ליום 31.3.2014, תוצג, בין היתר, הצעת החלטה, אשר נועדה לתקן את החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' (1318) 1245 במספר סעיפים.
037-2014

שינויים צפויים בהיטל השבחה

במסגרת תזכיר חוק לתיקון חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן "הצעת חוק"), הוכנסו, בין השאר, מספר שינויים הנוגעים להפקעות, לפיצויים בגין ירידת ערך ולהיטל השבחה. בנוסך הוכנסו סעיפים המסדירים את תהליך התכנון וההקמה של מתקנים ביטחוניים. להלן עיקר השינויים בתוספת השלישית לחוק, שעניינה היטל השבחה:
30-03-2014
במסגרת תזכיר חוק לתיקון חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן "הצעת חוק"), הוכנסו, בין השאר, מספר שינויים הנוגעים להפקעות, לפיצויים בגין ירידת ערך ולהיטל השבחה. בנוסך הוכנסו סעיפים המסדירים את תהליך התכנון וההקמה של מתקנים ביטחוניים. להלן עיקר השינויים בתוספת השלישית לחוק, שעניינה היטל השבחה:
038-2014

שינויים צפויים בהיטל השבחה

במסגרת תזכיר חוק לתיקון חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן "הצעת חוק"), הוכנסו, בין השאר, מספר שינויים הנוגעים להפקעות, לפיצויים בגין ירידת ערך ולהיטל השבחה. בנוסך הוכנסו סעיפים המסדירים את תהליך התכנון וההקמה של מתקנים ביטחוניים. להלן עיקר השינויים בתוספת השלישית לחוק, שעניינה היטל השבחה:
30-03-2014
במסגרת תזכיר חוק לתיקון חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן "הצעת חוק"), הוכנסו, בין השאר, מספר שינויים הנוגעים להפקעות, לפיצויים בגין ירידת ערך ולהיטל השבחה. בנוסך הוכנסו סעיפים המסדירים את תהליך התכנון וההקמה של מתקנים ביטחוניים. להלן עיקר השינויים בתוספת השלישית לחוק, שעניינה היטל השבחה:
035-2014

עלות עדר בקר לחלב ליום 31.12.2013

להלן הסכומים הנורמטיביים להערכת עדר בקר לחלב שפורסמו ע"י רו"ח גדי הילמן, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים.
26-03-2014
להלן הסכומים הנורמטיביים להערכת עדר בקר לחלב שפורסמו ע"י רו"ח גדי הילמן, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים.
033-2014

עלות בעלי כנף ליום 31.12.2013

בחוזר זה מובאים לפניכם הסכומים הנורמטיביים לענף הלול כפי שפורסמו ע"י רו"ח גדי הילמן, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים.
24-03-2014
בחוזר זה מובאים לפניכם הסכומים הנורמטיביים לענף הלול כפי שפורסמו ע"י רו"ח גדי הילמן, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים.
032-2014

הוצאות מראש בענפים צמחיים ליום 31.12.2013

מצ"ב הסכומים הנורמטיביים להוצאות מראש בענפים צמחיים כפי שפורסמו ע"י רו"ח גדי הילמן, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים. עפ"י הסיכום עם רשות המיסים ניתן להתאים סכומים נורמטיביים אלו לאחוז השיווק עד תום השנה לעומת העונה כולה באם יוכיח החקלאי כי הוא גבוה מאחוז השיווק על פיו נקבע הסכום הנורמטיבי.
23-03-2014
מצ"ב הסכומים הנורמטיביים להוצאות מראש בענפים צמחיים כפי שפורסמו ע"י רו"ח גדי הילמן, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים. עפ"י הסיכום עם רשות המיסים ניתן להתאים סכומים נורמטיביים אלו לאחוז השיווק עד תום השנה לעומת העונה כולה באם יוכיח החקלאי כי הוא גבוה מאחוז השיווק על פיו נקבע הסכום הנורמטיבי.
031-2014

הוצאות מראש בענפי המטעים ליום 31.12.2013

בחוזר זה מובאים לפניכם הסכומים הנורמטיביים וסכומי ההוצאות מראש שיש לתאם בגין מטעים כפי שפורסמו ע"י רו"ח גדי הילמן, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים.
20-03-2014
בחוזר זה מובאים לפניכם הסכומים הנורמטיביים וסכומי ההוצאות מראש שיש לתאם בגין מטעים כפי שפורסמו ע"י רו"ח גדי הילמן, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים.
030-2014

מחירים נורמטיביים בענפי החקלאות ליום 31.12.2013

רשות המיסים העלתה את המחירים הנורמטיביים ליום 31.12.2013 לעומת השנה הקודמת בשיעורים שלהלן בענפי החקלאות השונים:
19-03-2014
רשות המיסים העלתה את המחירים הנורמטיביים ליום 31.12.2013 לעומת השנה הקודמת בשיעורים שלהלן בענפי החקלאות השונים:
036-2014

עלות עדר בקר לחלב ליום 31.12.2013

להלן הסכומים הנורמטיביים להערכת עדר בקר לחלב שפורסמו ע"י רו"ח גדי הילמן, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים.
26-03-2014
להלן הסכומים הנורמטיביים להערכת עדר בקר לחלב שפורסמו ע"י רו"ח גדי הילמן, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים.
035-2014

עלות נורמטיבית לעגלים ליום 31.12.2013

להלן הסכומים הנורמטיביים להערכה של עלות עגלים כפי שפורסמו ע"י רו"ח גדי הילמן, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים.
25-03-2014
להלן הסכומים הנורמטיביים להערכה של עלות עגלים כפי שפורסמו ע"י רו"ח גדי הילמן, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים.
034-2014

עלות בעלי כנף ליום 31.12.2013

בחוזר זה מובאים לפניכם הסכומים הנורמטיביים לענף הלול כפי שפורסמו ע"י רו"ח גדי הילמן, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים.
24-03-2014
בחוזר זה מובאים לפניכם הסכומים הנורמטיביים לענף הלול כפי שפורסמו ע"י רו"ח גדי הילמן, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים.
033-2014

עלות תבלינים ירוקים ליום 31.12.2013

הסכומים הנורמטיביים לתבלינים ירוקים המופיעים ברשימה שלהלן פורסמו ע"י רו"ח גדי הילמן מנהל תחום חקלאות ברשות המסים ומהווים את סה"כ עלות הגידול לדונם, למעט עלות הקטיף והשיווק.
23-03-2014
הסכומים הנורמטיביים לתבלינים ירוקים המופיעים ברשימה שלהלן פורסמו ע"י רו"ח גדי הילמן מנהל תחום חקלאות ברשות המסים ומהווים את סה"כ עלות הגידול לדונם, למעט עלות הקטיף והשיווק.
032-2014

הנחיות לעריכת דוחות כספיים לשנת 2013

רשות המיסים העלתה את המחירים הנורמטיביים ליום 31.12.2013 לעומת השנה הקודמת בשיעורים שלהלן:
19-03-2014
רשות המיסים העלתה את המחירים הנורמטיביים ליום 31.12.2013 לעומת השנה הקודמת בשיעורים שלהלן:
029-2014

המלצת אגודה להקצאת מגרש בהרחבה אינה מכירת זכות במקרקעין

לאחרונה נדון בביהמ"ש המחוזי בת"א (בפני כב' השופט מגן אלטוביה) ערעורה של אגודת מושב אמונים להתיישבות שיתופית בע"מ (להלן-"האגודה") נגד מנהל מס שבח רחובות (להלן- "המשיב"). השאלה העיקרית שנדונה בערעור הייתה, האם המלצת האגודה להקצות מגרש בתכנית ההרחבה למשפחה, שכבר לא הייתה רשומה כבעלת נחלה ביישוב, מהווה מכירת זכות במקרקעין החייבת במס שבח. (ו"ע 17546-05-10 מושב אמונים להתיישבות שיופית בע"מ נ' מנהל מס שבח רחובות).
18-03-2014
לאחרונה נדון בביהמ"ש המחוזי בת"א (בפני כב' השופט מגן אלטוביה) ערעורה של אגודת מושב אמונים להתיישבות שיתופית בע"מ (להלן-"האגודה") נגד מנהל מס שבח רחובות (להלן- "המשיב"). השאלה העיקרית שנדונה בערעור הייתה, האם המלצת האגודה להקצות מגרש בתכנית ההרחבה למשפחה, שכבר לא הייתה רשומה כבעלת נחלה ביישוב, מהווה מכירת זכות במקרקעין החייבת במס שבח. (ו"ע 17546-05-10 מושב אמונים להתיישבות שיופית בע"מ נ' מנהל מס שבח רחובות).
031-2014

המלצת אגודה להקצאת מגרש בהרחבה אינה מכירת זכות במקרקעין

לאחרונה נדון בביהמ"ש המחוזי בת"א (בפני כב' השופט מגן אלטוביה) ערעורה של אגודת מושב אמונים להתיישבות שיתופית בע"מ (להלן-"האגודה") נגד מנהל מס שבח רחובות (להלן- "המשיב"). השאלה העיקרית שנדונה בערעור הייתה, האם המלצת האגודה להקצות מגרש בתכנית ההרחבה למשפחה, שכבר לא הייתה רשומה כבעלת נחלה ביישוב, מהווה מכירת זכות במקרקעין החייבת במס שבח. (ו"ע 17546-05-10 מושב אמונים להתיישבות שיופית בע"מ נ' מנהל מס שבח רחובות).
18-03-2014
לאחרונה נדון בביהמ"ש המחוזי בת"א (בפני כב' השופט מגן אלטוביה) ערעורה של אגודת מושב אמונים להתיישבות שיתופית בע"מ (להלן-"האגודה") נגד מנהל מס שבח רחובות (להלן- "המשיב"). השאלה העיקרית שנדונה בערעור הייתה, האם המלצת האגודה להקצות מגרש בתכנית ההרחבה למשפחה, שכבר לא הייתה רשומה כבעלת נחלה ביישוב, מהווה מכירת זכות במקרקעין החייבת במס שבח. (ו"ע 17546-05-10 מושב אמונים להתיישבות שיופית בע"מ נ' מנהל מס שבח רחובות).
028-2014

חלוקה שוויונית של זכויות תנובה בין חברי האגודה

בפסק דין שניתן בביהמ"ש המחוזי בחיפה (מפי כב' השופט דר' מנחם רניאל), נדונה תביעתם של 5 רפתנים ממושב בית-חנניה (להלן: "התובעים"), לביטול החלטת אגודת המושב שעניינה חלוקה שוויונית של פדיון מניות תנובה, ובמקומה חלוקה חדשה, דיפרנציאלית, על פי מרכיב השיווק, בהתאם לתרומת המשווקים. (ת"א 5156-03-11 שלומוביץ ואח' נ' בית חנניה-מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ ואח')
06-03-2014
בפסק דין שניתן בביהמ"ש המחוזי בחיפה (מפי כב' השופט דר' מנחם רניאל), נדונה תביעתם של 5 רפתנים ממושב בית-חנניה (להלן: "התובעים"), לביטול החלטת אגודת המושב שעניינה חלוקה שוויונית של פדיון מניות תנובה, ובמקומה חלוקה חדשה, דיפרנציאלית, על פי מרכיב השיווק, בהתאם לתרומת המשווקים. (ת"א 5156-03-11 שלומוביץ ואח' נ' בית חנניה-מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ ואח')
027-2014

חוזה החכירה לדורות – קבלת החלטות

לסוגיית החתימה על חוזה חכירה לדורת מול רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) השלכות קריטיות על האגודה ועל חבריה לשנים הבאות. על אגודות המושבים לגלות ערנות מרבית להשלכות של החתימה על חוזה חכירה לדורות, בנוסחו החדש והנחות לעומת הנוסח שהיה קיים עד כה.
02-03-2014
לסוגיית החתימה על חוזה חכירה לדורת מול רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) השלכות קריטיות על האגודה ועל חבריה לשנים הבאות. על אגודות המושבים לגלות ערנות מרבית להשלכות של החתימה על חוזה חכירה לדורות, בנוסחו החדש והנחות לעומת הנוסח שהיה קיים עד כה.
030-2014

החלטת מועצת מקרקעי ישראל - הסדר ביניים למתן היתרי בניה בקיבוצים

ביום 5.3.14, עם חתימת שר האוצר, נכנסה לתוקף החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1314 שעניינה "בניה למגורים בקיבוצים אשר קיבלו החלטה על שיוך דירות לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 751 - הסדר ביניים".
09-03-2014
ביום 5.3.14, עם חתימת שר האוצר, נכנסה לתוקף החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1314 שעניינה "בניה למגורים בקיבוצים אשר קיבלו החלטה על שיוך דירות לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 751 - הסדר ביניים".
029-2014

הסדר לקבלת קצבת שאירים לאלמנים חברי קיבוץ ומושב שיתופי

לאחר משא ומתן ממושך שקיים עו"ד רוגין ומשרדינו עם המוסד לביטוח לאומי, גובשו עיקרי ההסדר לקבלת קצבאות שאירים לאלמנים חברי קיבוץ ומושב שיתופי.
06-03-2014
לאחר משא ומתן ממושך שקיים עו"ד רוגין ומשרדינו עם המוסד לביטוח לאומי, גובשו עיקרי ההסדר לקבלת קצבאות שאירים לאלמנים חברי קיבוץ ומושב שיתופי.
028-2014

טיוטת חוזה להיוון זכויות בחלקת המגורים בקיבוץ

הנהלת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) פרסמה ביום 24.2.14, הודעה באתר האינטרנט, שכותרתה: "טיוטת חוזה לחלקת מגורים באגודה חקלאית לתגובות".
28-02-2014
הנהלת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) פרסמה ביום 24.2.14, הודעה באתר האינטרנט, שכותרתה: "טיוטת חוזה לחלקת מגורים באגודה חקלאית לתגובות".
026-2014

קביעת תנאים ברישיון להקצאת מים

רשות המים פרסמה ברשומות את כללי המים (קביעת תנאים ברישיון), התשע"ד – 2014. (להלן: "הכללים").
26-02-2014
רשות המים פרסמה ברשומות את כללי המים (קביעת תנאים ברישיון), התשע"ד – 2014. (להלן: "הכללים").
027-2014

קביעת תנאים ברישיון להקצאת מים

רשות המים פרסמה ברשומות את כללי המים (קביעת תנאים ברישיון), התשע"ד – 2014. (להלן: "הכללים").
26-02-2014
רשות המים פרסמה ברשומות את כללי המים (קביעת תנאים ברישיון), התשע"ד – 2014. (להלן: "הכללים").
025-2014

הרחבה למגורים באגודות ישובים חקלאיים - עדכון

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 31.12.2013, התקבלה החלטה מס' 1315 בעניין "בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית". ההחלטה מתקנת את החלטה 1305 הקודמת, בשני נושאים. ההחלטה נחתמה וקיבלה תוקף ע"י שר האוצר ביום 12.2.2014.
23-02-2014
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 31.12.2013, התקבלה החלטה מס' 1315 בעניין "בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית". ההחלטה מתקנת את החלטה 1305 הקודמת, בשני נושאים. ההחלטה נחתמה וקיבלה תוקף ע"י שר האוצר ביום 12.2.2014.
024-2014

שימושים נלווים לפעילות חקלאית בנחלה במושב

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 31.12.2013, התקבלה החלטה מס' 1316 בעניין "שימושים נלווים לפעילות החקלאית בנחלה במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים". להחלטה החדשה השלכות משמעותיות ביחס לפעילות הלא חקלאית (פל"ח), אשר תותר בישובים חקלאיים. ההחלטה נחתמה וקיבלה תוקף ע"י שר האוצר ביום 12.2.2014.
20-02-2014
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 31.12.2013, התקבלה החלטה מס' 1316 בעניין "שימושים נלווים לפעילות החקלאית בנחלה במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים". להחלטה החדשה השלכות משמעותיות ביחס לפעילות הלא חקלאית (פל"ח), אשר תותר בישובים חקלאיים. ההחלטה נחתמה וקיבלה תוקף ע"י שר האוצר ביום 12.2.2014.
026-2014

הרחבה למגורים באגודות ישובים חקלאיים - עדכון

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 31.12.2013, התקבלה החלטה מס' 1315 בעניין "בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית". ההחלטה מתקנת את החלטה 1305 הקודמת, בשני נושאים. ההחלטה נחתמה וקיבלה תוקף ע"י שר האוצר ביום 12.2.2014.
23-02-2014
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 31.12.2013, התקבלה החלטה מס' 1315 בעניין "בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית". ההחלטה מתקנת את החלטה 1305 הקודמת, בשני נושאים. ההחלטה נחתמה וקיבלה תוקף ע"י שר האוצר ביום 12.2.2014.
025-2014

שימושים נלווים לפעילות חקלאית בנחלה במושב

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 31.12.2013, התקבלה החלטה מס' 1316 בעניין "שימושים נלווים לפעילות החקלאית בנחלה במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים". להחלטה החדשה השלכות משמעותיות ביחס לפעילות הלא חקלאית (פל"ח), אשר תותר בישובים חקלאיים. ההחלטה נחתמה וקיבלה תוקף ע"י שר האוצר ביום 12.2.2014.
20-02-2014
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 31.12.2013, התקבלה החלטה מס' 1316 בעניין "שימושים נלווים לפעילות החקלאית בנחלה במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים". להחלטה החדשה השלכות משמעותיות ביחס לפעילות הלא חקלאית (פל"ח), אשר תותר בישובים חקלאיים. ההחלטה נחתמה וקיבלה תוקף ע"י שר האוצר ביום 12.2.2014.
024-2014

השבת דמי ביטוח לאומי ששולמו עבור עובדי חוץ

הסיכומים בתביעה להפסקת תשלום דמי ביטוח בסוג 05 עבור עובדי חוץ במשרה מלאה שלא עבדו בקיבוץ, הוגשו לבית הדין לעבודה בנצרת ב- 13.2.2014. הסיכומים הוגשו באמצעות עו"ד עומר כהן ועו"ד קרן וינברג-אייל ממשרד עו"ד שלמה כהן ושות'. לאחר שהמוסד לביטוח לאומי יגיש את סיכומיו, יינתן פסק דין ע"י בית הדין האזורי לעבודה בנצרת.
18-02-2014
הסיכומים בתביעה להפסקת תשלום דמי ביטוח בסוג 05 עבור עובדי חוץ במשרה מלאה שלא עבדו בקיבוץ, הוגשו לבית הדין לעבודה בנצרת ב- 13.2.2014. הסיכומים הוגשו באמצעות עו"ד עומר כהן ועו"ד קרן וינברג-אייל ממשרד עו"ד שלמה כהן ושות'. לאחר שהמוסד לביטוח לאומי יגיש את סיכומיו, יינתן פסק דין ע"י בית הדין האזורי לעבודה בנצרת.
023-2014

שיווק מגרשים ללא מכרז בישובי המרכז

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל האחרונה (מיום 31.12.2013), התקבלה החלטה מס' 1317 בעניין "איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים". להחלטה החדשה השלכות משמעותיות בין היתר ביחס לשיווק מגרשים ללא מכרז במושבים במרכז הארץ, בהם נחלות לא מאוישות, ההחלטה נחתמה וקיבלה תוקף ע"י שר האוצר ביום 12.2.2014.
16-02-2014
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל האחרונה (מיום 31.12.2013), התקבלה החלטה מס' 1317 בעניין "איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים". להחלטה החדשה השלכות משמעותיות בין היתר ביחס לשיווק מגרשים ללא מכרז במושבים במרכז הארץ, בהם נחלות לא מאוישות, ההחלטה נחתמה וקיבלה תוקף ע"י שר האוצר ביום 12.2.2014.
022-2014

מדיניות הקצאת קרקע לתעסוקה במקרה של שימוש חורג בחלקה א'

ע"פ פרסום ועדת הפטור של מועצת מקרקעי ישראל בראשות מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון עו"ד שלמה בן אליהו הקצאת קרקע לתעסוקה לאגודת מושב ע"פ החלטה 1226 לא תותנה בהסדרת שימושים חורגים בחלקות א' של חברי המושב.
14-02-2014
ע"פ פרסום ועדת הפטור של מועצת מקרקעי ישראל בראשות מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון עו"ד שלמה בן אליהו הקצאת קרקע לתעסוקה לאגודת מושב ע"פ החלטה 1226 לא תותנה בהסדרת שימושים חורגים בחלקות א' של חברי המושב.
023-2014

שיווק מגרשים ללא מכרז בישובי המרכז

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל האחרונה (מיום 31.12.2013), התקבלה החלטה מס' 1317 בעניין "איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים". להחלטה החדשה השלכות משמעותיות בין היתר ביחס לשיווק מגרשים ללא מכרז במושבים במרכז הארץ, בהם נחלות לא מאוישות, ההחלטה נחתמה וקיבלה תוקף ע"י שר האוצר ביום 12.2.2014.
16-02-2014
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל האחרונה (מיום 31.12.2013), התקבלה החלטה מס' 1317 בעניין "איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים". להחלטה החדשה השלכות משמעותיות בין היתר ביחס לשיווק מגרשים ללא מכרז במושבים במרכז הארץ, בהם נחלות לא מאוישות, ההחלטה נחתמה וקיבלה תוקף ע"י שר האוצר ביום 12.2.2014.
022-2014

מדיניות הקצאת קרקע לתעסוקה במקרה של שימוש חורג בחלקה א'

ע"פ פרסום ועדת הפטור של מועצת מקרקעי ישראל בראשות מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון עו"ד שלמה בן אליהו הקצאת קרקע לתעסוקה לאגודת מושב ע"פ החלטה 1226 לא תותנה בהסדרת שימושים חורגים בחלקות א' של חברי המושב.
14-02-2014
ע"פ פרסום ועדת הפטור של מועצת מקרקעי ישראל בראשות מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון עו"ד שלמה בן אליהו הקצאת קרקע לתעסוקה לאגודת מושב ע"פ החלטה 1226 לא תותנה בהסדרת שימושים חורגים בחלקות א' של חברי המושב.
021-2014

חובת תשלום היטל השבחה וארנונה בעת רישום משכנתה על נכס

בהלכה חדשה שניתנה לאחרונה בבג"ץ (מפי הנשיא גרוניס ובהסכמת השופטים ארבל, רובינשטיין, דנציגר ופוגלמן ובניגוד לדעתה החולקת של השופטת חיות ודעתו החולקת של השופט מלצר), נקבע כי לא קמה חובת תשלום היטל השבחה בעת רישום משכנתה על נכס מקרקעין, אולם, נקבע כי תנאי לרישום משכנתה כאמור, הינו סילוק חובות ארנונה ביחס לאותו נכס. (בג"ץ 7009/04 עיריית הרצליה נ' היועמ"ש לממשלה).
12-02-2014
בהלכה חדשה שניתנה לאחרונה בבג"ץ (מפי הנשיא גרוניס ובהסכמת השופטים ארבל, רובינשטיין, דנציגר ופוגלמן ובניגוד לדעתה החולקת של השופטת חיות ודעתו החולקת של השופט מלצר), נקבע כי לא קמה חובת תשלום היטל השבחה בעת רישום משכנתה על נכס מקרקעין, אולם, נקבע כי תנאי לרישום משכנתה כאמור, הינו סילוק חובות ארנונה ביחס לאותו נכס. (בג"ץ 7009/04 עיריית הרצליה נ' היועמ"ש לממשלה).
021-2014

חובת תשלום היטל השבחה וארנונה בעת רישום משכנתה על נכס

בהלכה חדשה שניתנה לאחרונה בבג"ץ (מפי הנשיא גרוניס ובהסכמת השופטים ארבל, רובינשטיין, דנציגר ופוגלמן ובניגוד לדעתה החולקת של השופטת חיות ודעתו החולקת של השופט מלצר), נקבע כי לא קמה חובת תשלום היטל השבחה בעת רישום משכנתה על נכס מקרקעין, אולם, נקבע כי תנאי לרישום משכנתה כאמור, הינו סילוק חובות ארנונה ביחס לאותו נכס. (בג"ץ 7009/04 עיריית הרצליה נ' היועמ"ש לממשלה).
12-02-2014
בהלכה חדשה שניתנה לאחרונה בבג"ץ (מפי הנשיא גרוניס ובהסכמת השופטים ארבל, רובינשטיין, דנציגר ופוגלמן ובניגוד לדעתה החולקת של השופטת חיות ודעתו החולקת של השופט מלצר), נקבע כי לא קמה חובת תשלום היטל השבחה בעת רישום משכנתה על נכס מקרקעין, אולם, נקבע כי תנאי לרישום משכנתה כאמור, הינו סילוק חובות ארנונה ביחס לאותו נכס. (בג"ץ 7009/04 עיריית הרצליה נ' היועמ"ש לממשלה).
020-2014

חובת רישום מספר העוסק של הקונה בחשבונית המס-הבהרה

בעקבות תיקון סעיף 47(ב)(1) לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן: "החוק"), הקובע כי "חשבונית מס תכלול פרטים שקבע המנהל, ובלבד שיפורטו בה המס בנפרד וכן מספר הרישום של הקונה...", התבקשו הבהרות מרשות המיסים ביחס לתחולת התיקון על סוגי קונים מסוימים.
09-02-2014
בעקבות תיקון סעיף 47(ב)(1) לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן: "החוק"), הקובע כי "חשבונית מס תכלול פרטים שקבע המנהל, ובלבד שיפורטו בה המס בנפרד וכן מספר הרישום של הקונה...", התבקשו הבהרות מרשות המיסים ביחס לתחולת התיקון על סוגי קונים מסוימים.
020-2014

חובת רישום מספר העוסק של הקונה בחשבונית המס-הבהרה

בעקבות תיקון סעיף 47(ב)(1) לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן: "החוק"), הקובע כי "חשבונית מס תכלול פרטים שקבע המנהל, ובלבד שיפורטו בה המס בנפרד וכן מספר הרישום של הקונה...", התבקשו הבהרות מרשות המיסים ביחס לתחולת התיקון על סוגי קונים מסוימים.
09-02-2014
בעקבות תיקון סעיף 47(ב)(1) לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן: "החוק"), הקובע כי "חשבונית מס תכלול פרטים שקבע המנהל, ובלבד שיפורטו בה המס בנפרד וכן מספר הרישום של הקונה...", התבקשו הבהרות מרשות המיסים ביחס לתחולת התיקון על סוגי קונים מסוימים.
018-2014

עקרונות לחוזה חכירה לדורות במושב עובדים ובכפר שיתופי

ב – 28 בינואר 2014 נחתמה החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס'' 1311, בעניין "חוזי חכירה לדורות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים".
04-02-2014
ב – 28 בינואר 2014 נחתמה החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס'' 1311, בעניין "חוזי חכירה לדורות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים".
019-2014

פטור מדמי ביטוח לאומי על שכר לעובד זר בתחום הסיעוד

להלן הנחיות המוסד לביטוח לאומי בעניין פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי על שכר לעובד זר בתחום הסיעוד:
06-02-2014
להלן הנחיות המוסד לביטוח לאומי בעניין פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי על שכר לעובד זר בתחום הסיעוד:
019-2014

פטור מדמי ביטוח לאומי על שכר לעובד זר בתחום הסיעוד

להלן הנחיות המוסד לביטוח לאומי בעניין פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי על שכר לעובד זר בתחום הסיעוד:
06-02-2014
להלן הנחיות המוסד לביטוח לאומי בעניין פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי על שכר לעובד זר בתחום הסיעוד:
017-2014

חיובי ארנונה לשנת 2014

להלן סוגיות בחיובי ארנונה לשנת 2014:
03-02-2014
להלן סוגיות בחיובי ארנונה לשנת 2014:
018-2014

חיובי ארנונה לשנת 2014

להלן סוגיות בחיובי ארנונה לשנת 2014:
03-02-2014
להלן סוגיות בחיובי ארנונה לשנת 2014:
016-2014

ביקורת ביהמ"ש על "הלכת קנית" לעניין תחולת היטל השבחה על "בר רשות"

במסגרת ערעורה של חברת הוניגמן ובניו בע"מ (להלן – "המערערת") על החלטת ועדת הערר לתכנון ולבנייה, נדונה בביהמ"ש המחוזי (מרכז), בפני כב' השופט פרופ' עופר גרוסקופף, סוגיית תחולתה של "הלכת קנית"- לפיה חובת היטל השבחה מכוח הוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965 (להלן- "התוספת השלישית"), אינה חלה באופן גורף על "בר רשות".
02-02-2014
במסגרת ערעורה של חברת הוניגמן ובניו בע"מ (להלן – "המערערת") על החלטת ועדת הערר לתכנון ולבנייה, נדונה בביהמ"ש המחוזי (מרכז), בפני כב' השופט פרופ' עופר גרוסקופף, סוגיית תחולתה של "הלכת קנית"- לפיה חובת היטל השבחה מכוח הוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965 (להלן- "התוספת השלישית"), אינה חלה באופן גורף על "בר רשות".
015-2014

פטור למתגייס מתשלום דמי ביטוח לאומי

חובת תשלום דמי ביטוח לאומי מתחילה עם הגעת המבוטח לגיל 18 (לפני גיל 18 מדובר בתשלומי מעביד בלבד). מתגייס שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, והכנסתו לא עלתה 5% מהשכר הממוצע במשק פטור מדמי ביטוח בהתאם לאפשרויות הבאות:
31-01-2014
חובת תשלום דמי ביטוח לאומי מתחילה עם הגעת המבוטח לגיל 18 (לפני גיל 18 מדובר בתשלומי מעביד בלבד). מתגייס שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, והכנסתו לא עלתה 5% מהשכר הממוצע במשק פטור מדמי ביטוח בהתאם לאפשרויות הבאות:
017-2014

ביקורת ביהמ"ש על "הלכת קנית" לעניין תחולת היטל השבחה על "בר רשות"

במסגרת ערעורה של חברת הוניגמן ובניו בע"מ (להלן – "המערערת") על החלטת ועדת הערר לתכנון ולבנייה, נדונה בביהמ"ש המחוזי (מרכז), בפני כב' השופט פרופ' עופר גרוסקופף, סוגיית תחולתה של "הלכת קנית"- לפיה חובת היטל השבחה מכוח הוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965 (להלן- "התוספת השלישית"), אינה חלה באופן גורף על "בר רשות".
02-02-2014
במסגרת ערעורה של חברת הוניגמן ובניו בע"מ (להלן – "המערערת") על החלטת ועדת הערר לתכנון ולבנייה, נדונה בביהמ"ש המחוזי (מרכז), בפני כב' השופט פרופ' עופר גרוסקופף, סוגיית תחולתה של "הלכת קנית"- לפיה חובת היטל השבחה מכוח הוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965 (להלן- "התוספת השלישית"), אינה חלה באופן גורף על "בר רשות".
016-2014

פטור למתגייס מתשלום דמי ביטוח לאומי

חובת תשלום דמי ביטוח לאומי מתחילה עם הגעת המבוטח לגיל 18 (לפני גיל 18 מדובר בתשלומי מעביד בלבד). מתגייס שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, והכנסתו לא עלתה 5% מהשכר הממוצע במשק פטור מדמי ביטוח בהתאם לאפשרויות הבאות:
31-01-2014
חובת תשלום דמי ביטוח לאומי מתחילה עם הגעת המבוטח לגיל 18 (לפני גיל 18 מדובר בתשלומי מעביד בלבד). מתגייס שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, והכנסתו לא עלתה 5% מהשכר הממוצע במשק פטור מדמי ביטוח בהתאם לאפשרויות הבאות:
014-2014

חובת רישום מספר העוסק של הקונה בחשבונית המס

על פי תיקון לסעיף 47 (ב)(1) לחוק מס ערך מוסף התשל"ו - 1976 (להלן - "החוק").החל מ-1 בינואר 2014 חובה על עוסק המנפיק חשבונית מס לכלול את "מספר הרישום של הקונה" על גבי חשבונית המס.
29-01-2014
על פי תיקון לסעיף 47 (ב)(1) לחוק מס ערך מוסף התשל"ו - 1976 (להלן - "החוק").החל מ-1 בינואר 2014 חובה על עוסק המנפיק חשבונית מס לכלול את "מספר הרישום של הקונה" על גבי חשבונית המס.
013-2014

הוראות ניהול פנקסי חשבונות – סריקת מסמכים וארכיב דיגיטלי

להלן הנחיות ניהול פנקסי חשבונות אשר עניינן סריקת מסמכים וארכיב דיגיטלי, אשר מקורם בתיקון להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות)(מס' 2), התשל"ג – 1973, אשר פורסם ביום 31 בדצמבר 2012, ותחילתן מיום 1 לינואר 2013.
28-01-2014
להלן הנחיות ניהול פנקסי חשבונות אשר עניינן סריקת מסמכים וארכיב דיגיטלי, אשר מקורם בתיקון להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות)(מס' 2), התשל"ג – 1973, אשר פורסם ביום 31 בדצמבר 2012, ותחילתן מיום 1 לינואר 2013.
012-2014

חידוש רשיון קבורה בישוב חקלאי - דגשים

הגורם המפעיל את בית העלמין בישוב חקלאי נדרש לחדש את רישיון הקבורה מדי שנתיים. המוסד לביטוח לאומי אינו מעביר את דמי הקבורה בתקופה שרישיון הקבורה אינו בתוקף. הבקשה לחידוש לרישיון עוברת בדיקה מדוקדקת על ידי משרד רואי חשבון.
27-01-2014
הגורם המפעיל את בית העלמין בישוב חקלאי נדרש לחדש את רישיון הקבורה מדי שנתיים. המוסד לביטוח לאומי אינו מעביר את דמי הקבורה בתקופה שרישיון הקבורה אינו בתוקף. הבקשה לחידוש לרישיון עוברת בדיקה מדוקדקת על ידי משרד רואי חשבון.
015-2014

חובת רישום מספר העוסק של הקונה בחשבונית המס

על פי תיקון לסעיף 47 (ב)(1) לחוק מס ערך מוסף התשל"ו - 1976 (להלן - "החוק").החל מ-1 בינואר 2014 חובה על עוסק המנפיק חשבונית מס לכלול את "מספר הרישום של הקונה" על גבי חשבונית המס.
29-01-2014
על פי תיקון לסעיף 47 (ב)(1) לחוק מס ערך מוסף התשל"ו - 1976 (להלן - "החוק").החל מ-1 בינואר 2014 חובה על עוסק המנפיק חשבונית מס לכלול את "מספר הרישום של הקונה" על גבי חשבונית המס.
014-2014

הוראות ניהול פנקסי חשבונות – סריקת מסמכים וארכיב דיגיטלי

להלן הנחיות ניהול פנקסי חשבונות אשר עניינן סריקת מסמכים וארכיב דיגיטלי, אשר מקורם בתיקון להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות)(מס' 2), התשל"ג – 1973, אשר פורסם ביום 31 בדצמבר 2012, ותחילתן מיום 1 לינואר 2013.
28-01-2014
להלן הנחיות ניהול פנקסי חשבונות אשר עניינן סריקת מסמכים וארכיב דיגיטלי, אשר מקורם בתיקון להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות)(מס' 2), התשל"ג – 1973, אשר פורסם ביום 31 בדצמבר 2012, ותחילתן מיום 1 לינואר 2013.
013-2014

חידוש רשיון קבורה בישוב חקלאי - דגשים

הגורם המפעיל את בית העלמין בישוב חקלאי נדרש לחדש את רישיון הקבורה מדי שנתיים. המוסד לביטוח לאומי אינו מעביר את דמי הקבורה בתקופה שרישיון הקבורה אינו בתוקף. הבקשה לחידוש לרישיון עוברת בדיקה מדוקדקת על ידי משרד רואי חשבון.
27-01-2014
הגורם המפעיל את בית העלמין בישוב חקלאי נדרש לחדש את רישיון הקבורה מדי שנתיים. המוסד לביטוח לאומי אינו מעביר את דמי הקבורה בתקופה שרישיון הקבורה אינו בתוקף. הבקשה לחידוש לרישיון עוברת בדיקה מדוקדקת על ידי משרד רואי חשבון.
011-2014

הפעלת בית אריזה או מחסן על קרקע חקלאית

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש השלום ברמלה (מפי כב' השופטת רבקה גלט) נדונה תביעתה של הועדה המקומית לתכנון ולבניה עמק לוד (להלן- "התובעת") כנגד הנתבעים: בעל משק במושב יגל וחברת לשיווק תוצרת חקלאית (להלן- "הנתבעים"), אשר לטענת התובעת, עשו שימוש חורג במקרקעין, בכך שהשתמשו בשטח של כ-160 מ"ר בקרקע חקלאית מוכרזת, כמחסן. בית המשפט בוחן את השימוש לפי שני המבחנים שנקבעו בפסיקה וקובע כי השימוש שנעשה איננו שימוש אינטגרטיבי הדרוש במישרין לייצור החקלאי. (תו"ב 43231-12-10 ועדה מקומית לתכנון ובניה עמק לוד נ' י.ל.ת. - שווק בע"מ ואח').
26-01-2014
בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש השלום ברמלה (מפי כב' השופטת רבקה גלט) נדונה תביעתה של הועדה המקומית לתכנון ולבניה עמק לוד (להלן- "התובעת") כנגד הנתבעים: בעל משק במושב יגל וחברת לשיווק תוצרת חקלאית (להלן- "הנתבעים"), אשר לטענת התובעת, עשו שימוש חורג במקרקעין, בכך שהשתמשו בשטח של כ-160 מ"ר בקרקע חקלאית מוכרזת, כמחסן. בית המשפט בוחן את השימוש לפי שני המבחנים שנקבעו בפסיקה וקובע כי השימוש שנעשה איננו שימוש אינטגרטיבי הדרוש במישרין לייצור החקלאי. (תו"ב 43231-12-10 ועדה מקומית לתכנון ובניה עמק לוד נ' י.ל.ת. - שווק בע"מ ואח').
010-2014

תעריפי שירותי ביוב במועצות האזוריות

רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד) (הוראת שעה) (תיקון) התשע"ד 2014.
24-01-2014
רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד) (הוראת שעה) (תיקון) התשע"ד 2014.
009-2014

עקרונות לחישוב דמי הסכמה במכירת נחלה במשק חקלאי

בפסק דין שניתן לאחרונה בביהמ"ש העליון, במסגרת שני ערעורים אשר אוחדו (בפני כב' השופטים: רובינשטיין, חיות וזילברטל), נדונו עקרונות לחישוב שעור עליית ערכה של הנחלה לעניין חישוב דמי הסכמה בעת מכירתה, בהתאם להחלטה 534 של מועצת מקרקעי ישראל. (ע"א 229/10 שי שילר וליאורה שילר נגד רשות מקרקעי ישראל).
20-01-2014
בפסק דין שניתן לאחרונה בביהמ"ש העליון, במסגרת שני ערעורים אשר אוחדו (בפני כב' השופטים: רובינשטיין, חיות וזילברטל), נדונו עקרונות לחישוב שעור עליית ערכה של הנחלה לעניין חישוב דמי הסכמה בעת מכירתה, בהתאם להחלטה 534 של מועצת מקרקעי ישראל. (ע"א 229/10 שי שילר וליאורה שילר נגד רשות מקרקעי ישראל).
008-2014

חישוב מס נפרד לבני זוג במשק חקלאי

ביום 30 בדצמבר 2013, אישרה הכנסת בקריאה שניה ושלישית את החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 199) התשע"ד - 2013, הקובע כללים חדשים לחישוב מס נפרד לבני זוג העובדים יחד (להלן: "החוק").
17-01-2014
ביום 30 בדצמבר 2013, אישרה הכנסת בקריאה שניה ושלישית את החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 199) התשע"ד - 2013, הקובע כללים חדשים לחישוב מס נפרד לבני זוג העובדים יחד (להלן: "החוק").
012-2014

הפעלת בית אריזה או מחסן על קרקע חקלאית

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש השלום ברמלה (מפי כב' השופטת רבקה גלט) נדונה תביעתה של הועדה המקומית לתכנון ולבניה עמק לוד (להלן- "התובעת") כנגד הנתבעים: בעל משק במושב יגל וחברת לשיווק תוצרת חקלאית (להלן- "הנתבעים"), אשר לטענת התובעת, עשו שימוש חורג במקרקעין, בכך שהשתמשו בשטח של כ-160 מ"ר בקרקע חקלאית מוכרזת, כמחסן. בית המשפט בוחן את השימוש לפי שני המבחנים שנקבעו בפסיקה וקובע כי השימוש שנעשה איננו שימוש אינטגרטיבי הדרוש במישרין לייצור החקלאי. (תו"ב 43231-12-10 ועדה מקומית לתכנון ובניה עמק לוד נ' י.ל.ת. - שווק בע"מ ואח').
26-01-2014
בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש השלום ברמלה (מפי כב' השופטת רבקה גלט) נדונה תביעתה של הועדה המקומית לתכנון ולבניה עמק לוד (להלן- "התובעת") כנגד הנתבעים: בעל משק במושב יגל וחברת לשיווק תוצרת חקלאית (להלן- "הנתבעים"), אשר לטענת התובעת, עשו שימוש חורג במקרקעין, בכך שהשתמשו בשטח של כ-160 מ"ר בקרקע חקלאית מוכרזת, כמחסן. בית המשפט בוחן את השימוש לפי שני המבחנים שנקבעו בפסיקה וקובע כי השימוש שנעשה איננו שימוש אינטגרטיבי הדרוש במישרין לייצור החקלאי. (תו"ב 43231-12-10 ועדה מקומית לתכנון ובניה עמק לוד נ' י.ל.ת. - שווק בע"מ ואח').
011-2014

תעריפי שירותי ביוב במועצות האזוריות

רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד) (הוראת שעה) (תיקון) התשע"ד 2014.
24-01-2014
רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד) (הוראת שעה) (תיקון) התשע"ד 2014.
010-2014

הכנסת חבר קיבוץ לעניין ביטוח לאומי לשנת 2014

1. סעיף 3 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר חבר באגודה חקלאית שיתופית שהיא קיבוץ או מושב שיתופי כעובד, ואת האגודה בה הוא חבר, כמעסיקתו במידה והוא עוסק בתפקידו במסגרת סידור העבודה, ולא ע"פ התקשרות אישית עם גורם חיצוני. ע"פ הוראה זו חלים הכללים לתשלום דמי ביטוח לאומי על חבר קיבוץ כשם שהם חלים על כל עובד שכיר.
20-01-2014
1. סעיף 3 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר חבר באגודה חקלאית שיתופית שהיא קיבוץ או מושב שיתופי כעובד, ואת האגודה בה הוא חבר, כמעסיקתו במידה והוא עוסק בתפקידו במסגרת סידור העבודה, ולא ע"פ התקשרות אישית עם גורם חיצוני. ע"פ הוראה זו חלים הכללים לתשלום דמי ביטוח לאומי על חבר קיבוץ כשם שהם חלים על כל עובד שכיר.
009-2014

חישוב מס נפרד למשפחות בקיבוצים

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לתיקון מס' 199 לפקודת מס הכנסה התשע"ד – 2013, שהגישה הממשלה. הצעת החוק באה לפתור את העיוות הקיים כאשר בני זוג שעבדו בעסק משותף שילמו מיסים בהיקף משמעותי העולה על המס ששילמו בני זוג שעבדו בעסקים נפרדים.
17-01-2014
מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לתיקון מס' 199 לפקודת מס הכנסה התשע"ד – 2013, שהגישה הממשלה. הצעת החוק באה לפתור את העיוות הקיים כאשר בני זוג שעבדו בעסק משותף שילמו מיסים בהיקף משמעותי העולה על המס ששילמו בני זוג שעבדו בעסקים נפרדים.
007-2014

גביית כספים חוקית בהרחבת ישוב קו עימות

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש המחוזי בנצרת, מפי כב' השופט בנימין ארבל, נדחתה תביעתם של מתיישבי הרחבת קיבוץ מעיין ברוך להחזר כספים אשר שילמו לטענתם, שלא כדין, מכוח החלטות 737 ו-888 של מועצת מקרקעי ישראל. ביהמ"ש קבע כי ההחלטות לעיל חלות במקרה דנן וכי הקיבוץ לא גבה מהתובעים סכומים העולים על הסכומים שהותר להם לגבות. (ת"א 97-10 מאירה שם טוב ואח' נ' קיבוץ מעיין ברוך ואח').
14-01-2014
בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש המחוזי בנצרת, מפי כב' השופט בנימין ארבל, נדחתה תביעתם של מתיישבי הרחבת קיבוץ מעיין ברוך להחזר כספים אשר שילמו לטענתם, שלא כדין, מכוח החלטות 737 ו-888 של מועצת מקרקעי ישראל. ביהמ"ש קבע כי ההחלטות לעיל חלות במקרה דנן וכי הקיבוץ לא גבה מהתובעים סכומים העולים על הסכומים שהותר להם לגבות. (ת"א 97-10 מאירה שם טוב ואח' נ' קיבוץ מעיין ברוך ואח').
006-2014

קביעת שיעור ריבית לעניין סעיפים 3(ט) ו3(י) לפקודת מס הכנסה

ביום 6 בינואר, 2014 פורסמה ברשומות הודעה מטעם שר האוצר, על קביעת שיעור ריבית לפי התקנות לעניין סעיף 3(ט) וסעיף 3(י) לשנת 2014, כדלקמן:
12-01-2014
ביום 6 בינואר, 2014 פורסמה ברשומות הודעה מטעם שר האוצר, על קביעת שיעור ריבית לפי התקנות לעניין סעיף 3(ט) וסעיף 3(י) לשנת 2014, כדלקמן:
005-2014

עדכוני גמלאות וגביה – ביטוח לאומי

להלן עדכוני גמלאות וגבייה לעניין ביטוח לאומי לשנת 2014:
10-01-2014
להלן עדכוני גמלאות וגבייה לעניין ביטוח לאומי לשנת 2014:
008-2014

גביית כספים חוקית בהרחבת ישוב קו עימות

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש המחוזי בנצרת, מפי כב'''' השופט בנימין ארבל, נדחתה תביעתם של מתיישבי הרחבת קיבוץ מעיין ברוך להחזר כספים אשר שילמו לטענתם, שלא כדין, מכוח החלטות 737 ו-888 של מועצת מקרקעי ישראל. ביהמ"ש קבע כי ההחלטות לעיל חלות במקרה דנן וכי הקיבוץ לא גבה מהתובעים סכומים העולים על הסכומים שהותר להם לגבות. (ת"א 97-10 מאירה שם טוב ואח'''' נ'''' קיבוץ מעיין ברוך ואח'''').
14-01-2014
בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש המחוזי בנצרת, מפי כב'''' השופט בנימין ארבל, נדחתה תביעתם של מתיישבי הרחבת קיבוץ מעיין ברוך להחזר כספים אשר שילמו לטענתם, שלא כדין, מכוח החלטות 737 ו-888 של מועצת מקרקעי ישראל. ביהמ"ש קבע כי ההחלטות לעיל חלות במקרה דנן וכי הקיבוץ לא גבה מהתובעים סכומים העולים על הסכומים שהותר להם לגבות. (ת"א 97-10 מאירה שם טוב ואח'''' נ'''' קיבוץ מעיין ברוך ואח'''').
007-2014

קביעת שיעור ריבית לעניין סעיפים 3(ט) ו3(י) לפקודת מס הכנסה

ביום 6 בינואר, 2014 פורסמה ברשומות הודעה מטעם שר האוצר, על קביעת שיעור ריבית לפי התקנות לעניין סעיף 3(ט) וסעיף 3(י) לשנת 2014, כדלקמן:
12-01-2014
ביום 6 בינואר, 2014 פורסמה ברשומות הודעה מטעם שר האוצר, על קביעת שיעור ריבית לפי התקנות לעניין סעיף 3(ט) וסעיף 3(י) לשנת 2014, כדלקמן:
006-2014

עדכוני גמלאות וגביה – ביטוח לאומי

להלן עדכוני גמלאות וגבייה לעניין ביטוח לאומי לשנת 2014:
10-01-2014
להלן עדכוני גמלאות וגבייה לעניין ביטוח לאומי לשנת 2014:
004-2014

אגרת ביוב במרחב הכפרי

רשות המים, בניסיון להסדיר את הספקת המים והביוב במרחב הכפרי, מחייבת את המועצות האזוריות לעבור לתעריפי ביוב עפ"י צריכת המים בפועל.
07-01-2014
רשות המים, בניסיון להסדיר את הספקת המים והביוב במרחב הכפרי, מחייבת את המועצות האזוריות לעבור לתעריפי ביוב עפ"י צריכת המים בפועל.
003-2014

שיווק מגרשים ללא מכרז בישובי המרכז

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל האחרונה (מיום 31.12.2013), התקבלה החלטה בעלת השלכות משמעותיות לגבי שיווק מגרשים ללא מכרז במושבים בהם נחלות לא מאוישות שאינן בנגב או בגליל.
05-01-2014
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל האחרונה (מיום 31.12.2013), התקבלה החלטה בעלת השלכות משמעותיות לגבי שיווק מגרשים ללא מכרז במושבים בהם נחלות לא מאוישות שאינן בנגב או בגליל.
005-2014

אגרת ביוב במרחב הכפרי

רשות המים, בניסיון להסדיר את הספקת המים והביוב במרחב הכפרי, מחייבת את המועצות האזוריות לעבור לתעריפי ביוב עפ"י צריכת המים בפועל.
07-01-2014
רשות המים, בניסיון להסדיר את הספקת המים והביוב במרחב הכפרי, מחייבת את המועצות האזוריות לעבור לתעריפי ביוב עפ"י צריכת המים בפועל.
004-2014

שיווק מגרשים ללא מכרז באזורים שאינם בנגב או בגליל

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל האחרונה (מיום 31.12.2013), התקבלה החלטה בעלת השלכות משמעותיות לגבי שיווק מגרשים ללא מכרז במושבים בהם נחלות לא מאוישות שאינן בנגב או בגליל.
05-01-2014
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל האחרונה (מיום 31.12.2013), התקבלה החלטה בעלת השלכות משמעותיות לגבי שיווק מגרשים ללא מכרז במושבים בהם נחלות לא מאוישות שאינן בנגב או בגליל.
003-2014

פטור ממס לקצבאות חברים בגיל פרישה

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן "הפקודה") הגדיל משמעותית את סכום הקצבה הפטורה המשולמת על ידי קופות הפנסיה וחברות הביטוח לגמלאים.
03-01-2014
תיקון 190 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן "הפקודה") הגדיל משמעותית את סכום הקצבה הפטורה המשולמת על ידי קופות הפנסיה וחברות הביטוח לגמלאים.
002-2014

שינויי מדיניות מקרקעין במגזר החקלאי

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שהתקיימה ביום 31.12.2013 נתקבלו שורה של החלטות בעלות השלכות משמעותיות על המגזר החקלאי. בהודעת דוברת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מיום 1.1.2014 הוצגו עיקר ההחלטות שאושרו והובאו דבריהם של יו"ר מועצת מקרקעי ישראל השר אורי אריאל ומנהל רשות מקרקעי ישראל מר בנצי ליברמן לעניין החלטות אלו.
02-01-2014
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שהתקיימה ביום 31.12.2013 נתקבלו שורה של החלטות בעלות השלכות משמעותיות על המגזר החקלאי. בהודעת דוברת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מיום 1.1.2014 הוצגו עיקר ההחלטות שאושרו והובאו דבריהם של יו"ר מועצת מקרקעי ישראל השר אורי אריאל ומנהל רשות מקרקעי ישראל מר בנצי ליברמן לעניין החלטות אלו.
001-2014

תעריפי מים החל מ 1.1.2014

מועצת רשות המים פרסמה לאחר שמיעת עמדות הציבור את כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים)( תיקון) התשנ"ד 2013, ואת כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון) התשע"ד 2013, כללים שעל פיהם נקבעים תעריפי המים החל מ – 1.1.2014.
01-01-2014
מועצת רשות המים פרסמה לאחר שמיעת עמדות הציבור את כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים)( תיקון) התשנ"ד 2013, ואת כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון) התשע"ד 2013, כללים שעל פיהם נקבעים תעריפי המים החל מ – 1.1.2014.
002-2014

שינויי מדיניות מקרקעין במגזר החקלאי

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שהתקיימה ביום 31.12.2013 נתקבלו שורה של החלטות בעלות השלכות משמעותיות על המגזר החקלאי. בהודעת דוברת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מיום 1.1.2014 הוצגו עיקר ההחלטות שאושרו והובאו דבריהם של יו"ר מועצת מקרקעי ישראל השר אורי אריאל ומנהל רשות מקרקעי ישראל מר בנצי ליברמן לעניין החלטות אלו.
02-01-2014
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שהתקיימה ביום 31.12.2013 נתקבלו שורה של החלטות בעלות השלכות משמעותיות על המגזר החקלאי. בהודעת דוברת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מיום 1.1.2014 הוצגו עיקר ההחלטות שאושרו והובאו דבריהם של יו"ר מועצת מקרקעי ישראל השר אורי אריאל ומנהל רשות מקרקעי ישראל מר בנצי ליברמן לעניין החלטות אלו.
001-2014

עדכון תעריפי מים החל מ – 1.1.2014

מועצת רשות המים פרסמה לאחר שמיעת עמדות הציבור את כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים)( תיקון) התשנ"ד 2013, ואת כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון) התשע"ד 2013, כללים שעל פיהם נקבעים תעריפי המים החל מ – 1.1.2014.
01-01-2014
מועצת רשות המים פרסמה לאחר שמיעת עמדות הציבור את כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים)( תיקון) התשנ"ד 2013, ואת כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון) התשע"ד 2013, כללים שעל פיהם נקבעים תעריפי המים החל מ – 1.1.2014.
129-2013

צמצום זכויות שטחי תעסוקה עתירי שטח

ביום 11.12.13 נכנסה לתוקפה (בחתימת שר האוצר) החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1293 שעניינה "שינוי יעוד בקרקע המוחזקת בחוזה חכירה למטרת תעסוקה עתיר שטח". ההחלטה החדשה משנה משמעותית את החלטה הקודמת 1245 "תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש – תשלום דמי היתר", העוסקת בקרקע עירונית אשר הבניה בה מומשה במלואה.
30-12-2013
ביום 11.12.13 נכנסה לתוקפה (בחתימת שר האוצר) החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1293 שעניינה "שינוי יעוד בקרקע המוחזקת בחוזה חכירה למטרת תעסוקה עתיר שטח". ההחלטה החדשה משנה משמעותית את החלטה הקודמת 1245 "תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש – תשלום דמי היתר", העוסקת בקרקע עירונית אשר הבניה בה מומשה במלואה.
128-2013

תנאים לניכוי דמי חכירה לרמ"י מהכנסה חייבת במס

לאחרונה נדונה בביהמ"ש המחוזי בתל אביב (בפני כב' השופט מגן אלטוביה), ערעורם של חוכרים, אשר הפעילו תחנת דלק בבני ברק וניכו מהכנסתם השנתית השוטפת את הוצאות דמי החכירה ששילמו לרשות מקרקעי ישראל (להלן- רמ"י). פקיד השומה לא התיר את ההוצאות בניכוי ומכאן הערעור. ביהמ"ש קיבל את הערעור וקבע כי, בהתאם לתנאי החכירה שנקבעו במקרה דנן, דמי החכירה יותרו בניכוי שוטף. (עמ"ה (ת"א) 1249/08 קסלר נתליה נ' פקיד שומה גוש דן).
24-12-2013
לאחרונה נדונה בביהמ"ש המחוזי בתל אביב (בפני כב' השופט מגן אלטוביה), ערעורם של חוכרים, אשר הפעילו תחנת דלק בבני ברק וניכו מהכנסתם השנתית השוטפת את הוצאות דמי החכירה ששילמו לרשות מקרקעי ישראל (להלן- רמ"י). פקיד השומה לא התיר את ההוצאות בניכוי ומכאן הערעור. ביהמ"ש קיבל את הערעור וקבע כי, בהתאם לתנאי החכירה שנקבעו במקרה דנן, דמי החכירה יותרו בניכוי שוטף. (עמ"ה (ת"א) 1249/08 קסלר נתליה נ' פקיד שומה גוש דן).
132-2013

צמצום זכויות שטחי תעסוקה עתירי שטח

ביום 11.12.13 נכנסה לתוקפה (בחתימת שר האוצר) החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1293 שעניינה "שינוי יעוד בקרקע המוחזקת בחוזה חכירה למטרת תעסוקה עתיר שטח". ההחלטה החדשה משנה משמעותית את החלטה הקודמת 1245 "תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש – תשלום דמי היתר", העוסקת בקרקע עירונית אשר הבניה בה מומשה במלואה.
30-12-2013
ביום 11.12.13 נכנסה לתוקפה (בחתימת שר האוצר) החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1293 שעניינה "שינוי יעוד בקרקע המוחזקת בחוזה חכירה למטרת תעסוקה עתיר שטח". ההחלטה החדשה משנה משמעותית את החלטה הקודמת 1245 "תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש – תשלום דמי היתר", העוסקת בקרקע עירונית אשר הבניה בה מומשה במלואה.
131-2013

תנאים לניכוי דמי חכירה לרמ"י מהכנסה חייבת במס

לאחרונה נדונה בביהמ"ש המחוזי בתל אביב (בפני כב' השופט מגן אלטוביה), ערעורם של חוכרים, אשר הפעילו תחנת דלק בבני ברק וניכו מהכנסתם השנתית השוטפת את הוצאות דמי החכירה ששילמו לרשות מקרקעי ישראל (להלן- רמ"י). פקיד השומה לא התיר את ההוצאות בניכוי ומכאן הערעור. ביהמ"ש קיבל את הערעור וקבע כי, בהתאם לתנאי החכירה שנקבעו במקרה דנן, דמי החכירה יותרו בניכוי שוטף. (עמ"ה (ת"א) 1249/08 קסלר נתליה נ' פקיד שומה גוש דן).
24-12-2013
לאחרונה נדונה בביהמ"ש המחוזי בתל אביב (בפני כב' השופט מגן אלטוביה), ערעורם של חוכרים, אשר הפעילו תחנת דלק בבני ברק וניכו מהכנסתם השנתית השוטפת את הוצאות דמי החכירה ששילמו לרשות מקרקעי ישראל (להלן- רמ"י). פקיד השומה לא התיר את ההוצאות בניכוי ומכאן הערעור. ביהמ"ש קיבל את הערעור וקבע כי, בהתאם לתנאי החכירה שנקבעו במקרה דנן, דמי החכירה יותרו בניכוי שוטף. (עמ"ה (ת"א) 1249/08 קסלר נתליה נ' פקיד שומה גוש דן).
127-2013

הצעה לקביעת עקרונות לחוזה חכירה חדש ונחות לעומת הקיים

לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל ב- 31.12.2013, פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן – רמ"י), הצעת החלטה חדשה הדנה בעניין "חוזה חכירה לדורות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים" (להלן – "ההצעה החדשה").
19-12-2013
לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל ב- 31.12.2013, פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן – רמ"י), הצעת החלטה חדשה הדנה בעניין "חוזה חכירה לדורות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים" (להלן – "ההצעה החדשה").
126-2013

הצעה לשינוי מדיניות איוש נחלות במושבים

רשות מקרקעי ישראל (להלן- רמ"י) הקפיאה, בחריגה מסמכותה, לפני יותר מעשור, את איוש הנחלות ברוב אזורי הארץ (כ- 4,000 נחלות). בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה, אשר צפויה להתקיים ביום 31.12.2013, תוגש הצעת החלטה לשינוי מדיניות שעניינה: "איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים".
18-12-2013
רשות מקרקעי ישראל (להלן- רמ"י) הקפיאה, בחריגה מסמכותה, לפני יותר מעשור, את איוש הנחלות ברוב אזורי הארץ (כ- 4,000 נחלות). בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה, אשר צפויה להתקיים ביום 31.12.2013, תוגש הצעת החלטה לשינוי מדיניות שעניינה: "איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים".
125-2013

השכרת מבני משק לפעילות לא חקלאית

לאחרונה, דחה ביהמ"ש השלום בראשון לציון (מפי כב' השופטת ד"ר איריס סורוקר), בהחלטה תקדימית, תביעה של רשות מקרקעי ישראל (להלן- רמ"י) כנגד בעל נחלה במושב חגור, להפסקת שימוש חורג במקרקעין – השכרת מבנה חקלאי לצד ג' ופיצול מבנה מגורים ל- 2 יח' דיור. נקבע כי פס"ד פורום הערים העצמאיות (בג"ץ 1027/04 פורום הערים העצמאיות ואח' נ' מועצת מקרקעי ישראל, מיום 9.6.11), אינו פוסל באופן מוחלט את האפשרות של השכרת מבנה משק לפל"ח וכי על רמ"י לבחון כל מקרה לגופו. (ת"א 40611-03-11 מינהל מקרקעי ישראל נ' אשכנזי ואח')
14-12-2013
לאחרונה, דחה ביהמ"ש השלום בראשון לציון (מפי כב' השופטת ד"ר איריס סורוקר), בהחלטה תקדימית, תביעה של רשות מקרקעי ישראל (להלן- רמ"י) כנגד בעל נחלה במושב חגור, להפסקת שימוש חורג במקרקעין – השכרת מבנה חקלאי לצד ג' ופיצול מבנה מגורים ל- 2 יח' דיור. נקבע כי פס"ד פורום הערים העצמאיות (בג"ץ 1027/04 פורום הערים העצמאיות ואח' נ' מועצת מקרקעי ישראל, מיום 9.6.11), אינו פוסל באופן מוחלט את האפשרות של השכרת מבנה משק לפל"ח וכי על רמ"י לבחון כל מקרה לגופו. (ת"א 40611-03-11 מינהל מקרקעי ישראל נ' אשכנזי ואח')
130-2013

הצעה להסדר ביניים למתן היתרי בניה בקיבוצים

לישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה, אשר צפויה להתקיים ביום 31.12.2013, תוגש הצעת החלטה שעניינה "בניה למגורים בקיבוצים אשר קיבלו החלטה על שיוך דירות לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 751 - הסדר ביניים".
20-12-2013
לישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה, אשר צפויה להתקיים ביום 31.12.2013, תוגש הצעת החלטה שעניינה "בניה למגורים בקיבוצים אשר קיבלו החלטה על שיוך דירות לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 751 - הסדר ביניים".
129-2013

הצעה לשינוי מדיניות איוש נחלות במושבים

רשות מקרקעי ישראל (להלן- רמ"י) הקפיאה, בחריגה מסמכותה, לפני יותר מעשור, את איוש הנחלות ברוב אזורי הארץ (כ- 4,000 נחלות). בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה, אשר צפויה להתקיים ביום 31.12.2013, תוגש הצעת החלטה לשינוי מדיניות שעניינה: "איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים".
18-12-2013
רשות מקרקעי ישראל (להלן- רמ"י) הקפיאה, בחריגה מסמכותה, לפני יותר מעשור, את איוש הנחלות ברוב אזורי הארץ (כ- 4,000 נחלות). בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה, אשר צפויה להתקיים ביום 31.12.2013, תוגש הצעת החלטה לשינוי מדיניות שעניינה: "איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים".
128-2013

העדר יחסי עובד מעביד בקיבוץ המתחדש

בית הדין הארצי לעבודה, בפסק דין שניתן ביום 3 בדצמבר 2013, קבע כי לא מתקיימים יחסי עובד מעביד בין חבר קיבוץ מתחדש לקיבוצו או בין חבר הקיבוץ לענף של הקיבוץ שעבר תיאגוד.
16-12-2013
בית הדין הארצי לעבודה, בפסק דין שניתן ביום 3 בדצמבר 2013, קבע כי לא מתקיימים יחסי עובד מעביד בין חבר קיבוץ מתחדש לקיבוצו או בין חבר הקיבוץ לענף של הקיבוץ שעבר תיאגוד.
127-2013

השכרת מבני משק לפעילות לא חקלאית

לאחרונה, דחה ביהמ"ש השלום בראשון לציון (מפי כב' השופטת ד"ר איריס סורוקר), בהחלטה תקדימית, תביעה של רשות מקרקעי ישראל (להלן- רמ"י) כנגד בעל נחלה במושב חגור, להפסקת שימוש חורג במקרקעין – השכרת מבנה חקלאי לצד ג' ופיצול מבנה מגורים ל- 2 יח' דיור. נקבע כי פס"ד פורום הערים העצמאיות (בג"ץ 1027/04 פורום הערים העצמאיות ואח' נ' מועצת מקרקעי ישראל, מיום 9.6.11), אינו פוסל באופן מוחלט את האפשרות של השכרת מבנה משק לפל"ח וכי על רמ"י לבחון כל מקרה לגופו. (ת"א 40611-03-11 מינהל מקרקעי ישראל נ' אשכנזי ואח')
14-12-2013
לאחרונה, דחה ביהמ"ש השלום בראשון לציון (מפי כב' השופטת ד"ר איריס סורוקר), בהחלטה תקדימית, תביעה של רשות מקרקעי ישראל (להלן- רמ"י) כנגד בעל נחלה במושב חגור, להפסקת שימוש חורג במקרקעין – השכרת מבנה חקלאי לצד ג' ופיצול מבנה מגורים ל- 2 יח' דיור. נקבע כי פס"ד פורום הערים העצמאיות (בג"ץ 1027/04 פורום הערים העצמאיות ואח' נ' מועצת מקרקעי ישראל, מיום 9.6.11), אינו פוסל באופן מוחלט את האפשרות של השכרת מבנה משק לפל"ח וכי על רמ"י לבחון כל מקרה לגופו. (ת"א 40611-03-11 מינהל מקרקעי ישראל נ' אשכנזי ואח')
124-2013

דין "פיצול רעיוני" בקביעת מס שבח לעניין מס רכישה

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש המחוזי (מרכז) מפי כב' השופט בנימין ארנון, נדונה סוגיית החלת "עיקרון הפיצול הרעיוני" בעת קביעת החיוב במס רכישה במכירת זכות במקרקעין.
10-12-2013
בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש המחוזי (מרכז) מפי כב' השופט בנימין ארנון, נדונה סוגיית החלת "עיקרון הפיצול הרעיוני" בעת קביעת החיוב במס רכישה במכירת זכות במקרקעין.
123-2013

הקצאת מגרשים ל"בני מקום" ללא מכרז

החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1300 שעניינה "הקצאה לבני מקום הרשמה והגרלה" (המתקנת את החלטה 1286), נכנסה לתוקף ב- 6.11.2013. להלן עיקר השינויים הרלוונטיים:
08-12-2013
החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1300 שעניינה "הקצאה לבני מקום הרשמה והגרלה" (המתקנת את החלטה 1286), נכנסה לתוקף ב- 6.11.2013. להלן עיקר השינויים הרלוונטיים:
126-2013

דין "פיצול רעיוני" בקביעת מס שבח לעניין מס רכישה

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש המחוזי (מרכז) מפי כב' השופט בנימין ארנון, נדונה סוגיית החלת "עיקרון הפיצול הרעיוני" בעת קביעת החיוב במס רכישה במכירת זכות במקרקעין.
10-12-2013
בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש המחוזי (מרכז) מפי כב' השופט בנימין ארנון, נדונה סוגיית החלת "עיקרון הפיצול הרעיוני" בעת קביעת החיוב במס רכישה במכירת זכות במקרקעין.
125-2013

הקצאת מגרשים ל"בני מקום" ללא מכרז

החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1300 שעניינה "הקצאה לבני מקום הרשמה והגרלה" (המתקנת את החלטה 1286), נכנסה לתוקף ב- 6.11.2013. להלן עיקר השינויים הרלוונטיים
08-12-2013
החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1300 שעניינה "הקצאה לבני מקום הרשמה והגרלה" (המתקנת את החלטה 1286), נכנסה לתוקף ב- 6.11.2013. להלן עיקר השינויים הרלוונטיים
122-2013

החוזה החדש והנחות המוצע מול החוזה הקיים (אגודה)

ביום 24.10.13 פורסמה הצעת החלטה למועצת מקרקעי ישראל שעניינה חוזה חכירה חדש במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים (להלן- "החוזה החדש"). להצעה אשר הייתה אמורה לעלות לדיון ב-6.11.2013 (הדיון נדחה ליום 25.12.13), צורפו שני נוסחים של חוזי חכירה לדורות- אחד לאגודת המושב ואחד למתיישב.
12-06-2013
ביום 24.10.13 פורסמה הצעת החלטה למועצת מקרקעי ישראל שעניינה חוזה חכירה חדש במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים (להלן- "החוזה החדש"). להצעה אשר הייתה אמורה לעלות לדיון ב-6.11.2013 (הדיון נדחה ליום 25.12.13), צורפו שני נוסחים של חוזי חכירה לדורות- אחד לאגודת המושב ואחד למתיישב.
121-2013

עדכוני ביטוח לאומי לשנת 2013

להלן הנחיות ועדכונים בנושאי ביטוח לאומי לשנת 2013
05-12-2013
להלן הנחיות ועדכונים בנושאי ביטוח לאומי לשנת 2013
120-2013

עדכונים בנושא מיסוי מקרקעין לשנת 2013 ולשנים הבאות

להלן עדכונים בנושא מיסוי מקרקעין לשנת 2013 ולשנים הבאות
03-12-2013
להלן עדכונים בנושא מיסוי מקרקעין לשנת 2013 ולשנים הבאות
124-2013

בניה למגורים מעל 160 מ"ר אינה חייבת בתשלום דמי חכירה מהוונים

על אף האמור בהחלטה 1085 של מועצת מקרקעי ישראל, אין לשלם דמי חכירה מהוונים בקיבוצים להם חוזי חכירה לדורות, גם ביחס לזכויות בניה מעבר ל - 160 מ"ר.
12-06-2013
על אף האמור בהחלטה 1085 של מועצת מקרקעי ישראל, אין לשלם דמי חכירה מהוונים בקיבוצים להם חוזי חכירה לדורות, גם ביחס לזכויות בניה מעבר ל - 160 מ"ר.
123-2013

עדכוני ביטוח לאומי לשנת 2013

להלן הנחיות ועדכונים בנושאי ביטוח לאומי בשנת 2013
05-12-2013
להלן הנחיות ועדכונים בנושאי ביטוח לאומי בשנת 2013
122-2013

עדכונים בנושא מיסוי מקרקעין לשנת 2013 ולשנים הבאות

להלן עדכונים בנושא מיסוי מקרקעין לשנת 2013 ולשנים הבאות
03-12-2013
להלן עדכונים בנושא מיסוי מקרקעין לשנת 2013 ולשנים הבאות
119-2013

עדכונים בנושאי רשות מקרקעי ישראל בשנת 2013

להלן עדכונים בנושאי רשות מקרקעי ישראל בשנת 2013
01-12-2013
להלן עדכונים בנושאי רשות מקרקעי ישראל בשנת 2013
118-2013

הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014-2016

משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסם פניה לציבור להשמיע עמדתו לתקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (הוראת שעה) התשע"ד 2013, תקנות שעל פיהן יוקצו מכסות המים לחקלאים בשנים 2014-2016.
29-11-2013
משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסם פניה לציבור להשמיע עמדתו לתקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (הוראת שעה) התשע"ד 2013, תקנות שעל פיהן יוקצו מכסות המים לחקלאים בשנים 2014-2016.
121-2013

עדכונים בנושאי רשות מקרקעי ישראל בשנת 2013

להלן עדכונים בנושאי רשות מקרקעי ישראל בשנת 2013
01-12-2013
להלן עדכונים בנושאי רשות מקרקעי ישראל בשנת 2013
120-2013

הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014-2016

משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסם פניה לציבור להשמיע עמדתו לתקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (הוראת שעה) התשע"ד 2013, תקנות שעל פיהן יוקצו מכסות המים לחקלאים בשנים 2014-2016.
29-11-2013
משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסם פניה לציבור להשמיע עמדתו לתקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (הוראת שעה) התשע"ד 2013, תקנות שעל פיהן יוקצו מכסות המים לחקלאים בשנים 2014-2016.