גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 063-2005

עדכונים בביטוח לאומי

ב-25 ליולי 2005 אישרה מליאת הכנסת בקריאה שניה ושלישית את תיקון 147 לפקודת מס הכנסה, התשס"ה-2005. יחד עם השינויים במערכת המיסוי, חוקקו השינויים הבאים בחוק ביטוח לאומי ובחוק ביטוח בריאות, במטרה להגדיל את הפרוגרסיביות של גביית דמי הביטוח ובמטרה להפחית את דמי הביטוח המשולמים בידי בעלי ההכנסות הנמוכות והבינוניות ולהגדיל את הכנסתם הפנויה:

ב-25 ליולי 2005 אישרה מליאת הכנסת בקריאה שניה ושלישית את תיקון 147 לפקודת מס הכנסה, התשס"ה-2005.

יחד עם השינויים במערכת המיסוי, חוקקו השינויים הבאים בחוק ביטוח לאומי ובחוק ביטוח בריאות, במטרה להגדיל את הפרוגרסיביות של גביית דמי הביטוח ובמטרה להפחית את דמי הביטוח המשולמים בידי בעלי ההכנסות הנמוכות והבינוניות ולהגדיל את הכנסתם הפנויה:

1. הרחבת מדרגת שיעורי דמי הביטוח המופחתים מ-50% מהשכר הממוצע במשק ל-60% מהשכר הממוצע במשק.

2. הפחתת שיעור תשלום דמי ביטוח לאומי לעובד במדרגת שעורי דמי הביטוח המופחתים.

3. התאמת שאר התשלומים , כך שסך ההכנסה של המוסד לביטוח לאומי לא תשתנה.

להלן השפעת החקיקה על תשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות החל משנת 2006:

 

בפועל כיום

החל משנת המס 2006

 

מתחת למחצית השכר הממוצע

מעל מחצית השכר הממוצע

מתחת ל-60% מהשכר הממוצע

מעל ל-60% מהשכר הממוצע

דמי ביטוח לאומי

 

עובד שכיר – חלק העובד

1.4%

5.58%

0.4%

7%

עובד עצמאי

6.72%

10.62%

6.72% - אין שינוי

11.23%

מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי

4.61%

10.4%

4.61% - אין שינוי

11.05%

דמי ביטוח בריאות

 

שכיר/עצמאי/אינו עובד

3.1%

4.8%

3.1% -אין שינוי

5%

לפרטים והבהרות ניתן לפנות לגב' שרונה שחר במשרדנו בעפולה בטלפון 04-6484785.