גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 057-2005

עדכון קצבאות ביטוח לאומי 2005

בחוק ההסדרים לשנת 2005 התקבלו מספר תיקונים בחוק הביטוח הלאומי (ראה חוזרנו מס' 56/2005) אשר חלקם משפיעים על גובה הגמלאות

בחוק ההסדרים לשנת 2005 התקבלו מספר תיקונים בחוק הביטוח הלאומי (ראה חוזרנו מס' 56/2005) אשר חלקם משפיעים על גובה הגמלאות:

א. גמלה למי שזכאי לתוספת השלמת הכנסה

הגמלה למקבלי קצבת זקנה , שארים ותלויים הזכאים לתוספת השלמת הכנסה תוגדל בהדרגה החל מחודש ינואר 2005 ועד דצמבר 2005 בשלושה מועדים:

1. החל בינואר 2005 הוגדלה הקצבה ליחיד בכ-60 ₪ ולמי שיש עמו תלויים בכ-80 ₪. התשלום הראשון התקבל בקצבאות חודש אפריל (היות וחוק ההסדרים התקבל בכנסת רק בסוף מרץ) וכלל הפרשים עבור החודשים ינואר- מרץ.

2. החל מחודש יולי 2005, הוגדלה התוספת לסך של כ-110 ₪ ליחיד וכ-150 ₪ למי שיש עמו תלויים.

3. החל מחודש דצמבר 2005, תוגדל התוספת ותשולם לכדי כ-170 ₪ ליחיד וכ-230 ₪ למי שיש עמו תלויים.

ב. גמלה למקבל קצבת זקנה ללא תוספת השלמת הכנסה

החל מחודש מאי 2005, הוגדלה קצבת הזקנה ב-2.5%.

הגדלת הקצבה נובעת מהקטנת הפחתת הגמלה למקבלי קצבת זקנה משיעור של 4% ל-1.5%.

קצבאות זקנה- סעיף 244 לחוק

שיעורי הקצבה ללא תוספת וותק

 

לאחר הפחתה של 4%

עד אפריל 2005

לאחר הפחתה של 1.5%

החל במאי 2005

מבוטח

1,079

1,107

תוספת בעד בן זוג

540

554

תוספת בעד כל ילד משני הילדים הראשונים

337

346