גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 056-2005

קצבאות ביטוח לאומי בשנת 2005

בחוק תוכנית ההבראה למשק הישראלי ממאי 2003, נקבעו כללי עדכון מיוחדים לגמלאות המשולמות על ידי המוסד לביטוח לאומי, לפיהם יתעדכנו חלק מהגמלאות בינואר 2005 ע"פ עליית מדד המחירים לצרכן של 2004 ושאר הגמלאות יתעדכנו רק אם מדד המחירים של שנת 2004 עלה ב- 5% לפחות.

בחוק תוכנית ההבראה למשק הישראלי ממאי 2003, נקבעו כללי עדכון מיוחדים לגמלאות המשולמות על ידי המוסד לביטוח לאומי, לפיהם יתעדכנו חלק מהגמלאות בינואר 2005 ע"פ עליית מדד המחירים לצרכן של 2004 ושאר הגמלאות יתעדכנו רק אם מדד המחירים של שנת 2004 עלה ב- 5% לפחות.

שיעור עליית מדד המחירים לצרכן בשנת 2004 עלה ב-0.9%, ולפיכך, לפי חוק זה תתעדכנה כל הגמלאות המשתלמות לפי הוראות סימן ח' בפרק ה' וסימן ג' ו-ד' בפרק י"א (קצבאות זקנה ושארים, קצבאות תלויים בנפגעי עבודה וכן קצבאות המשולמות לפי חוק הבטחת הכנסה). כמו כן, יתעדכנו גם מענקי בר מצווה ודמי מחייה ליתומים ואלמנות.

קצבאות הילדים, שעד כה שולמו לפי מיקומו הסידורי של הילד במשפחה, יופחתו בהדרגה עד 2009. בינואר 2009 הקצבאות לכל הילדים תהיינה זהות בערכן עבור כל ילד במשפחה. תהליך ההפחתה החל באוגוסט 2003, וינואר 2005 הינו מועד נוסף להפחתה נוספת בקצבאות הילדים.

הקפאת השכר הממוצע ונקודת הקצבה בערכן לפי דצמבר 2001 תימשך עד סוף 2005.

להלן עדכוני הקצבאות החל מינואר 2005:

סוג הגמלה

ערך החל מ-2005

ערך עד כה

הבסיס לחישוב

קצבאות זקנה

     

מבוטח

1,079

1,069

16% מהשכר הממוצע לאחר הפחתה של 4%

תוספת בעד בן זוג

540

535

8% מהשכר הממוצע

תוספת בעד כל ילד

337

334

5% מהשכר הממוצע

קצבאות שארים

     

אלמן או אלמנה

1,124

1,114

16% מהשכר הממוצע

תוספת עבור כל ילד כשיש הורה זכאי

527

522

7.5% מהשכר הממוצע

תוספת עבור כל ילד במשפחה בה שני ילדים לפחות, כשאין הורה זכאי

527

522

7.5% מהשכר הממוצע

תוספת עבור ילד אחד בלבד, כשאין הורה זכאי

702

696

10% מהשכר הממוצע

אלמנה צעירה

844

836

12% מהשכר הממוצע

מענק בר מצווה

4,742

4,700

2/3 מהשכר הממוצע

סוג הגמלה

ערך החל מ-2005

ערך עד כה

הבסיס לחישוב

דמי מחיה ליתומים

     

ליתום, כשאין הורה זכאי

641

635

9% מהשכר הממוצע

ליתום, כשיש הורה זכאי

462

458

6.5% מהשכר הממוצע

קצבת תלויים – נפגעי עבודה

     

קצבה מרבית לחודש בגין עובד שנפגע לפני 1.1.95

15,810

15,669

סעיפים 97, 105, 108, 403(ד) ולוח ה'

קצבה מרבית לחודש בגין עובד עצמאי ובגין עובד שנפגע לאחר 1.1.95

26,350

26,115

סעיף 97, 105, 108 ולוח ה'

דמי מחיה ליתום

641

635

9% מהשכר הממוצע

מענק בר מצווה

4,742

4,700

2/3 מהשכר הממוצע

קצבאות ילדים

     

נקודת קצבה

171

171

סעיף 68 (א) (1)

ילד ראשון במשפחה

120

120

0.7 נקודות קצבה

ילד שני במשפחה

120

120

0.7 נקודות קצבה

ילד שלישי במשפחה

156

164

0.91 נקודות קצבה

ילד רביעי במשפחה

360

404

2.1 נקודות קצבה

ילד חמישי במשפחה

401

459

2.34 נקודות קצבה

ילד שישי במשפחה

401

459

2.34 נקודות קצבה

לילד נוסף במשפחה

401

459

2.34 נקודות קצבה

לפרטים והבהרות ניתן לפנות לגב' שרונה שחר במשרדנו בעפולה בטלפון 04-6484785.