גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 041-2005

החלטת מ.מ.י להארכת הוראות מעבר 737, 727, 717

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 2.5.2005 הוחלט לקבל את הצעתו מר יוסי ישי מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר ולהאריך את המועד האחרון לביצוע עסקאות על פי החלטה 737 למגרשים בהרחבות בקיבוצים ובמושבים שתמורת מכירתם מיועדת לכיסוי חובות על פי חוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ"ב -1992 –עד 1.01.2006 (ראו חוזרנו 39/05).

  1. בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 2.5.2005 הוחלט לקבל את הצעתו מר יוסי ישי מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר ולהאריך את המועד האחרון לביצוע עסקאות על פי החלטה 737 למגרשים בהרחבות בקיבוצים ובמושבים שתמורת מכירתם מיועדת לכיסוי חובות על פי חוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ"ב -1992 –עד 1.01.2006 (ראו חוזרנו 39/05).

  2. להצעתו של מר יוסי ישי התנגדו גורמים במינהל מקרקעי ישראל ולפיכך יש לשבח את חברי המועצה על החלטתם ולהודות במיוחד למר נחום איצקוביץ ראש מועצה האזורית עמק חפר ולמר איתן ברושי ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל.

  3. כמו כן הוחלט בישיבת מועצת מקרקעי ישראל להאריך את המועד לביצוע עסקאות על פי החלטות 727, 717 אשר בקשות לביצוען התקבלו במינהל עד 10.04.05 עד ל-1.01.06.