גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 032-2005

חיובי ארנונה- עדכון

בחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה - 2005 נכללים תיקונים בנושאי חיובי ארנונה: להלן סקירת עיקרי התיקונים המתייחסים למגזר ההתיישבותי.

בחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה - 2005 נכללים תיקונים בנושאי חיובי ארנונה: להלן סקירת עיקרי התיקונים המתייחסים למגזר ההתיישבותי.

 1. הטלת ארנונה ראשונית על ידי ועד מקומי

  ועד מקומי המבקש להטיל לראשונה ארנונה על סוג נכס חייב לקבל את אישור השרים להטלה זו.

  בעניין זה ראוי לציין כי אין הבדל בין הטלת ארנונה בפעם הראשונה על כל סוגי הנכסים לבין הטלת ארנונה בפעם הראשונה על סוג נכס מסוים. בכל מקרה יש צורך באישור השרים.

  סעיף זה מבטל החל משנת 2005 את ההלכה שנקבעה בעת"מ (ת"א) 1471/02 חיים דימנשטיין ואח' נ' ועד מקומי מושב משמר השבעה, לפיה לא היה צורך באישור השרים.

  נציין כי פס"ד זה נמצא בערעור בבית המשפט העליון (עע"ם 146/04) וטרם הוכרע.

  אם תהיה בו הכרעה בערעור (הצדדים מנהלים משא ומתן במטרה להגיע לפשרה) היא תהיה רלוונטית רק עד לסוף שנת 2004.

  אנו מבקשים להזכירכם כי הארנונה המוטלת על ידי ועד מקומי כפופה לכללים שנקבעו לגבי העלאת תעריפים, שינוי סיווגים, תעריפי מינימום ומקסימום (יחד עם הארנונה המוטלת על ידי המועצה האזורית) והנחות בארנונה.

 2. שיעור העלאת הארנונה בשנת ‏2005

  הארנונה בשנת 2005 לא תעלה למעט חריגים שיקבלו אישור מיוחד וספציפי לרשות מקומית מסוימת כנדרש בתקנות.

 3. מבנים המוחזקים על ידי תנועת נוער

  על מבנים המוחזקים בידי תנועת נוער ומשמשים לקיום פעילות חניכים לא תשולם ארנונה וזאת בתנאי ששר התרבות החינוך הספורט אישר כי תנועת הנוער קיבלה תמיכה ממשרדו.

 4. בקשה לשינוי חריג בחיובי הארנונה

  רשות מקומית תהיה חייבת החל משנת 2005 להודיע מראש למחזיקים בתחומה על כל בקשה לשינוי חריג, בין אם בסיווג או בתת סיווג ובין אם בהעלאה או הפחתה של סכום הארנונה, שהיא מתכוונת להגיש לאישור השרים (פנים ואוצר).

 5. שינוי הגדרת "משרדים, שירותים, ומסחר"

  ההגדרה הקבועה בתקנות תשתנה ותהיה מעתה:

  "משרדים שירותים ומסחר" – לרבות מיתקני חשמל, תחנות אוטובוס, מסעדות, בתי קולנוע, תחנות דלק, חנויות, רשתות שיווק, דוכנים, מרכולים ובתי מרקחת, סניפי דואר וסוכנויות דואר שבהם ניתנים שירותים לציבור ולמעט בנקים וחברות ביטוח ".

  (המילים שהודגשו בקו תחתון הן תוספת להגדרה – ב.מ.)

בדבר פרטים ומידע נוסף כולל בדיקה וטיפול בחיובי ארנונה, ניתן לפנות למר שמעון גדיש במשרדנו בעפולה.