גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 031-2000

המחשת המלצות ועדת בן בסט בקיבוצים

בימים אלו הגישה הועדה לרפורמה במיסוי הישיר (להלן: "ועדת בן בסט") את המלצותיה. המלצות הועדה עוררו סערה ציבורית ויש ספק לגבי יישומם של חלק מההמלצות. בין יתר ההמלצות מוצע גם להרחיב את מדרגות המס בהדרגה במשך שלוש שנים, לבטל את הניכוי הנובע מהפקדות לקרן השתלמות ולבטל את חצי נקודת זיכוי המוענקת כיום לאישה. בחוזר זה תוצג השפעת הרפורמה על חבות המס של הקיבוץ /מושב שיתופי.

1. כללי

בימים אלו הגישה הועדה לרפורמה במיסוי הישיר (להלן: "ועדת בן בסט") את המלצותיה.

המלצות הועדה עוררו סערה ציבורית ויש ספק לגבי יישומם של חלק מההמלצות.

בין יתר ההמלצות מוצע גם להרחיב את מדרגות המס בהדרגה במשך שלוש שנים, לבטל את הניכוי הנובע מהפקדות לקרן השתלמות ולבטל את חצי נקודת זיכוי המוענקת כיום לאישה.

בחוזר זה תוצג השפעת הרפורמה על חבות המס של הקיבוץ /מושב שיתופי.

2. הנחות

החישוב נעשה לקיבוץ בו 70% מהחברים הינם משפחות ו – 30% הינם בודדים. ל - 80% מהמשפחות יש ילדים. התפלגות הנשים והגברים בקיבוץ שווה. הקיבוץ מבצע השקעות אופטימליות לבטחון פנסיוני.

3. סף ההכנסה החייבת במס

להלן טבלה המתארת את "סף ההכנסה החייבת במס" ("סף המס") בקיבוץ לפני הרפורמה ואחרי הרפורמה כפונקציה של מספר החברים בקיבוץ.

לדוגמא: קיבוץ בן 300 חברים חייב כיום במס מהכנסה החל מרמת הכנסה חייבת של 11,715 אלפי ש"ח ואילו לאחר הרפורמה יהיה חייב במס החל מרמת הכנסה חייבת של 12,809 אלפי ש"ח. מכאן סף המס עולה כתוצאה מהרפורמה במקרה של קיבוץ זה ב- 1,094 אלפי ש"ח !!.

מספר חברי

הקיבוץ

סף המס

לפני הרפורמה

(אלפי ש"ח)

סף המס

לאחר הרפורמה

(אלפי ש"ח)

50

1,953

2,135

100

3,905

4,270

200

7,810

8,540

300

11,715

12,809

400

15,621

17,079

500

19,526

21,349

סף המס כפונקציה של מספר חברי הקיבוץ/מושב שיתופי

4. הצגת חסכון המס ברמות הכנסה ובמספר חברים משתנה

להלן טבלה המציגה את החסכון במס ברמות הכנסה שונות ומספר חברים משתנה לאחר ביצוע הרפורמה:

סכום הכנסה שנתי לחבר

מספר החברים

100

200

300

400

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

30

12

25

37

49

40

66

132

199

265

50

120

240

360

480

60

174

349

523

697

70

194

388

583

777

80

263

527

790

1,053

לדוגמא בקיבוץ בן 400 חברים ברמת הכנסה שנתית של 80,000 ₪ לחבר (הכנסה חייבת לקיבוץ של 32 מליון ₪) החסכון במס הנובע מהרפורמה הוא 1,053 אלפי ש"ח.