גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 016-2005

הארכת הפטור מדמי ביטוח לאומי למתגייס

הוראות סעיף 351(יא)(2ב) לחוק הביטוח הלאומי קובעות פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי למתגייס שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, שהכנסתו אינה עולה על ההכנסה המזערית, ובתנאי שהחל את שירותו הצבאי לפני גיל 21 ( ראה חוזר 47/2004).

הוראות סעיף 351(יא)(2ב) לחוק הביטוח הלאומי קובעות פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי למתגייס שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, שהכנסתו אינה עולה על ההכנסה המזערית, ובתנאי שהחל את שירותו הצבאי לפני גיל 21 ( ראה חוזר 47/2004).

בעקבות פניות למשרדנו של חיילים שתאריך גיוסם חל מעבר ל-12 חודשי הפטור הקבועים בחוק, פנינו להנהלת המוסד לביטוח לאומי, אשר נענתה לפנייתנו והחליטה להציע תיקון חוק לפיו תקופת הפטור תוארך ב- 12 חודשים נוספים ובלבד שגיוסם של המתנדבים בשירות למטרה ציבורית לאומית נדחה עקב השירות בהתנדבות.

בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי שירות למטרה ציבורית או לאומית הנו כל אחד מאלה:

  1. הדרכת נוער בתנועות נוער או בפנימיות

  2. טיפול חינוכי וחברתי בילדים ונוער ביישובי ספר, בעיירות פיתוח וביישובים הנתונים במצוקה כלכלית, חברתית או תרבותית

  3. הדרכה וחינוך לידיעת הארץ והכרתה

  4. עבודה במסגרת גרעין הנח"ל (המיועדת לחזק קיבוץ, מושב או עיירת פיתוח, הנמצאים באזור ספר).

השרות למטרה ציבורית או לאומית יזכה את המתנדב בפטור רק במידה והוא עונה על כל התנאים הבאים וכל עוד הם מתקיימים:

  1. הוא הופנה לשרת בשירות למטרה ציבורית או לאומית, בידי גוף שהורשה לכך.

  2. הוא משרת בשירות למטרה ציבורית או לאומית, שלא בשכר, 24 שעות בשבוע לפחות

  3. הוא אינו עובד ואינו עובד עצמאי

  4. אגף הנוער והנח"ל במשרד הביטחון אישר, על גבי טופס שקבע המוסד, שהילד משרת בשירות למטרה ציבורית או לאומית ושירותו הסדיר, לפי חוק שירות בטחון, נדחה עקב התנדבותו כאמור.

פעולה של מתנדב המיועדת, כולה או בעיקרה, למען בן משפחתו או שדרך ביצועה נוגדת את הסדר הציבורי, לא יראו כשירות למטרה ציבורית או לאומית; "בן משפחה" לעניין זה - אם, אב, הוריהם ואחיהם, וכן אח או אחות בני זוגם וילדיהם.

לפרטים והבהרות ניתן לפנות לגב' שרונה שחר במשרדנו בעפולה בטלפון 04-6484785.