גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 008-2005

חיובי ארנונה לשנת 2005

את הודעות החיוב בארנונה לשנת 2005 שנשלחו לאחרונה יש לבדוק בהקדם האפשרי. לרשות החייבים בארנונה עומדים 90 יום מיום קבלת הודעת החיוב השנתית או מ-1/1/2005, לפי המאוחר מביניהם, על מנת להגיש השגה על חיוב הארנונה. לעניין זה ראו חוזרנו 23/2004. שלושה נושאים עיקריים יש לבדוק עם קבלת הודעת החיוב:

את הודעות החיוב בארנונה לשנת 2005 שנשלחו לאחרונה יש לבדוק בהקדם האפשרי.

לרשות החייבים בארנונה עומדים 90 יום מיום קבלת הודעת החיוב השנתית או מ-1/1/2005, לפי המאוחר מביניהם, על מנת להגיש השגה על חיוב הארנונה. לעניין זה ראו חוזרנו 23/2004.

שלושה נושאים עיקריים יש לבדוק עם קבלת הודעת החיוב:

1. חזקה – האם בכל הנכסים שחויבתם בארנונה הנכם נחשבים כ"מחזיק". בדיקה זו חשובה במיוחד לכל מי שמשכיר נכסים ובהסכם השכירות נקבע כי שוכר הנכס ישלם את הארנונה ישירות לרשות המקומית. לא אחת נתקלנו במצב בו היה כפל חיוב על אותו נכס או שלמרות שדווח לרשות המקומית החיוב נותר בעינו.

2. גודל השטח – לכל רשות מקומית יש דרך משלה למדידת שטחו של נכס מסוים. כדאי לבדוק מהי שיטת המדידה של הרשות המקומית ולבדוק כי החיוב תואם את שיטת המדידה. בעניין זה ראוי לציין כי צו הארנונה של הרשות המקומית אינו בהכרח מלמד על שיטת המדידה הנהוגה ברשות המקומית.

3. סיווג הנכסים –גובה הארנונה תלוי בשימוש שנעשה בנכס. מומלץ לבדוק האם השימוש בנכס תואם את החיוב בפועל. נסב את תשומת לבכם כי לעיתים יש מספר סיווגים אפשריים לשימוש מסוים ולכן כדאי לבדוק האם הסיווג שניתן לנכס ספציפי הוא הסיווג המיטבי.

ניתן לבדוק היבטים נוספים בחיוב הארנונה (למשל בחינת צו הרשות המקומית אל מול תעריפי המינימום והמקסימום הקבועים בתקנות), אך בדיקות אלו מחייבות התעמקות בחקיקה ובפסיקה.

הנחות

מומלץ לבחון ההנחות המגיעות בארנונה לזכאים. לעניין זה נפנה אתכם לחוזרנו 32/2004 "הנחות בארנונה לאזרחים ותיקים", לחוזר 39/2004 "הנחות ארנונה על בניין ריק" ולחוזרנו 82/2004 "פטור מארנונה לחיילים בשירות חובה".

חשוב לציין כי לאחרונה (ת"ק 6359) עודכנו התקנות המסדירות את מתן ההנחות בארנונה. כך למשל הופחתה ההנחה לאזרח ותיק (שאינו עומד בקריטריון ההכנסה שנקבע בחוק אזרחים ותיקים) מ-25% ל-15% בלבד.

אנו חוזרים על המלצתנו מחוזרנו 56/2004 לבדוק את זכאותכם לקבלת הנחה על הוראת קבע. גם בעניין זה שונתה ההנחה המקסימאלית והיא עומדת החל משנת 2005 על 2% בלבד.

כדאיות הבדיקה

מניסיוננו יש מקרים בהם משלמי הארנונה נדרשים לשלם תשלומי יתר. לעניין זה אנו ממליצים לבצע בדיקה של החיובים מבעוד מועד. הכנה מוקדמת של "תיק ארנונה" תסייע מאוד במו"מ מול הרשות המקומית.

בעניין זה כדאי לציין כי האפשרויות והדקויות בעניין חיובי הארנונה מגוונות ביותר ולפיכך מומלץ להיעזר במומחים בעלי ידע וניסיון מעשי.

בדבר פרטים ומידע נוסף, כולל בדיקת חיובי הארנונה, אפשר לפנות למר שמעון גדיש במשרדנו בעפולה.