גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 106-2004

ניכוי דמי הסכמה ששולמו לסוכנות היהודית

תשלום דמי ההסכמה לסוכנות היהודית (להלן "הסוכנות") נובע מהנחיות מינהל מקרקעי ישראל (להלן "המינהל") אשר דורש את הסכמת הסוכנות לגריעת שטח ממשבצת האגודה.

תשלום דמי הסכמה

תשלום דמי ההסכמה לסוכנות היהודית (להלן "הסוכנות") נובע מהנחיות מינהל מקרקעי ישראל (להלן "המינהל") אשר דורש את הסכמת הסוכנות לגריעת שטח ממשבצת האגודה.

הזכויות של הסוכנות במקרקעין, לפי עמדת בעלי המקרקעין הנם של משכנתא בלבד. ראו חוזרנו מספר 29/2004 "מחיקת שעבודים הרשומים לטובת הסוכנות".

הסוכנות ניצלה את מצוקת הקיבוצים והמושבים, אשר במקרים רבים נאלצו לעמוד במגבלת מועד אחרון שנקבע לביצוע עסקת שינוי יעוד בקרקע ושילמו לסוכנות "דמי הסכמה" כדי לקבל אישורה לביצוע העסקה כנדרש על ידי המינהל.

דמי ההסכמה שנגבו לא הקטינו את חוב האגודות לסוכנות היהודית.

לפיכך, בכל מקום שלא מדובר בהחזר חוב לסוכנות, אלא בתשלום עקב דרישה של המינהל אשר אפשרה לסוכנות לגבות כספים כדמי הסכמה יש לנכות לפי כל המבחנים המקובלים את ההוצאה מהשבח.

עמדת רשות המיסים

עמדת רשות המיסים היא כי הסכום ששולם לסוכנות היהודית הקטין את החוב של האגודה לסוכנות היהודית, ולפיכך מדובר על פירעון חוב שאינו מהווה הוצאה לפי סעיף 39 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג- 1963. לפיכך, רשות המיסים אינה מתירה את התשלומים ששולמו במסגרת מכירת הזכויות.

לדעתנו עמדת רשות המיסים אינה נכונה מאחר והיא מתבססת על החזרי חוב כביכול לסוכנות, עובדה המנותקת מהמציאות במרבית המקרים בהם מדובר אך ורק בדמי הסכמה.