גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 091-2004

מיסוי חברי קיבוץ במעמד של עצמאות כלכלית

בחוזרנו מספר 41/2004 "בקשה לתיאום המס לחברי קיבוץ מתחדש" הובא הנוהל שגובש על ידי מר מיכאל גל, מנהל תחום חקלאות בנציבות מס הכנסה, בעניין תאום מס משכר חברים עובדי חוץ בקיבוץ מתחדש.

בחוזרנו מספר 41/2004 "בקשה לתיאום המס לחברי קיבוץ מתחדש" הובא הנוהל שגובש על ידי מר מיכאל גל, מנהל תחום חקלאות בנציבות מס הכנסה, בעניין תאום מס משכר חברים עובדי חוץ בקיבוץ מתחדש.

במקרה מסוים בו הקיבוץ הפך לתאגיד עסקי שבו חברי הקיבוץ הינם שכירים לכל דבר (חברים במעמד של עצמאות כלכלית) נתקבלה עמדתנו לפיה:

  1. חברי הקיבוץ אשר נרשמו כעוסקים במע"מ רשאים לפתוח תיקים כעצמאים.
  1. חברי הקיבוץ העובדים כשכירים במקומות עבודה נוספים יכולים לפנות אל משרד מס הכנסה לקבלת תאום מס כמו כל שכור העובד במספר מקומות עבודה.
  1. חברי הקיבוץ במעמד של עצמאות כלכלית דינם כדין שכירים ועל הקיבוץ לנכות ממשכורתם את המס ולהעבירו למס הכנסה כמו כל מעסיק אחר.