גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 085-2004

הנחת תשלום מרוכז – אגרות רשות השידור

חוק רשות השידור, תשכ"ה-1965 קובע את חובת תשלום האגרה השנתית לרשות השידור, חובה זו חלה על "המחזיק במקלט טלוויזיה" (סעיף 28(א) לחוק).

חוק רשות השידור, תשכ"ה-1965 קובע את חובת תשלום האגרה השנתית לרשות השידור, חובה זו חלה על "המחזיק במקלט טלוויזיה" (סעיף 28(א) לחוק).

עם זאת, החוק כולל הוראה - סעיף 29 לחוק - המסמיכה את השר הממונה, להעניק הנחות ופטורים מתשלום האגרה. בכלל זה, סעיף 29(א)(2) לחוק קובע את הסמכות לתת הנחה בתשלום האגרה, במידה והתשלום נעשה מראש "או באמצעות גבייה מרוכזת".

סעיף 29(א)(3) לחוק מסמיך לתת פטור מתשלום אגרת רשות השידור - כולה או חלקה - לסוגים מסוימים של מחזיקים במקלטי טלוויזיה.

בהתאם להוראות סעיף 29 לחוק הוצאו תקנות רשות השידור (אגרות, פטורים, קנסות והצמדה) תשל"ד – 1974, הקובעות פטורים והנחות מתשלום האגרה במגוון מקרים (כגון – הנחה בגין החזקת מקלטי טלוויזיה בבתי חולים, בתי הבראה וכו'; פטור למקלטי טלוויזיה המוחזקים בבתי ספר; פטור לעוורים; וכיוצא באלה).

כמו כן, חוק האזרחים הוותיקים, תש"ן -1989, מעניק הנחה בשיעור 50% בתשלום האגרה לאזרחים שהגיעו לגיל המזכה (גיל 65 לגבר, 60 לאישה).

הוראה נוספת של פטור (חלקי), הינו הפטור החלקי הניתן לבתי מלון (תקנה 4 לתקנות): בית מלון המחזיק עד 130 מקלטים זכאי להנחה של 25% מגובה האגרה (תקנה 4(1) לתקנות; בית מלון המזיק מעל ל- 130 זכאי להנחה של 50% מגובה האגרה.

תקנות רשות השידור (אגרות, פטורים, קנסות והצמדה) תשל"ד-1974 אינן כוללות כל מתן הנחה, בגין גבייה מרוכזת; זאת, למרות שסעיף 29(א)(2) לחוק הסמיך את השר הממונה, במפורש, ליתן הנחה זו.

חסרונה של הנחה זו מורגש באופן מיוחד בקיבוצים ובמושבים שיתופיים המשלמים את אגרת רשות השידור, במרוכז, עבור כל חבריהם.

משרדנו, בליווי משפטי של עו"ד רון רוגין ממשרד עוה"ד רוגין, שטראוס ושות', מתכוון לפתוח בהליכים משפטיים נגד השר הממונה, על מנת שיפעיל את סמכותו, ויקבע שיעור הנחה בגין גבייה מרוכזת.

לפרטים והבהרות נוספות, בדבר מימוש זכאותכם להנחת התשלום המרוכז ניתן לפנות לטלי אודלס או לשמעון גדיש במשרדנו בעפולה בטל': 04-6591488.