גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 038-2021

פיצויים בעד "נזק עקיף" בעקבות מבצע שומר החומות

במתווה פיצויים לעסקים עבור נזקים שנגרמו כתוצאה ממבצע שומר החומות, שהתקיים בין התאריכים 10.5.2021 ל-21.5.2021 נקבעו 4 מסלולים, לפי בחירת העסק, בכפוף למרחק מהרצועה:

 

מסלול/מרחק מהרצועה עד 7 ק"מ 40-7 ק"מ 80-40 ק"מ
מחזור כן כן לא
שכר עבודה כן כן כן
חקלאות כן כן לא
אדום כן לא לא

מסלול מחזורים:

מחושב לפי הירידה במחזור העסקאות של העסק.
הנזק מחושב לפי השוואת המחזור שדווח למע"מ בתקופה המקבילה שנת 2019, בניכוי ההוצאות שנחסכו בתקופה בה העסק לא פעל או פעל בתפוקה חלקית בשל המצב הביטחוני.

תנאי נוסף לזכאות במסלול זה - ירידת המחזורים נובעת כתוצאה מהמצב הביטחוני ולא כתוצאה מכל גורם אחר.
תקרת הפיצוי במסלול זה – 1,500,000 ש"ח.

 

מסלול שכר עבודה:

מתווה לפיצוי מעבידים, ששילמו שכר לעובדים שנעדרו עקב מצב הלחימה, אשר מתגוררים במרחק של עד 80 ק"מ מגבול רצועת עזה.
הפיצוי נקבע על סכום של 430 ש"ח ליום עבודה מלא לעובד.
לעובד שנעדר באופן חלקי או עובד המועסק במשרה חלקית, סכום הפיצוי יחושב באופן יחסי.

תנאים נוספים לזכאות במסלול זה -

- עבור עובד המתגורר באזור שבין 0 ל-7 ק"מ מגבול רצועת עזה: הפיצויים בגין היעדרות יינתן לשני בני הזוג גם יחד ובלבד שהיעדרותם היא בשל המצב הביטחוני.
- לעובד המתגורר באזור שבין 7 ל- 80 ק"מ מגבול רצועת עזה (בהתאם למפה ולרשימות היישובים):
- הפיצוי בגין היעדרות יינתן לעובד שנעדר מעבודתו לפי הוראות פיקוד העורף בשל הוראה על סגירת מוסד חינוך שבו העובד מועסק או בשל איסור על התקהלות, ובלבד שבתקופת היעדרותו נמצא מקום עבודתו ביישוב הנכלל ב"אזור המיוחד" כהגדרתו בתקנות.


-  או: לבן זוג אחד בלבד כאשר מתקיימים לגביו התנאים הבאים:

- העובד נעדר מהעבודה לצורך השגחה על ילדו;

- אין במקום העבודה של העובד או של בן זוגו מסגרת נאותה להשגחה על הילד;

- גיל הילד אינו עולה על 14 שנים.

- הוא אדם עם מוגבלויות כהגדרתו בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.


מסלול חקלאות:

מתווה לפיצוי לחקלאים ששטחם החקלאי ממוקם במרחק של עד 40 ק"מ מגבול רצועת עזה, בהתאם למספר העובדים המועסקים ובמרחק של השטח החקלאי מהגבול.

 

הסכום לעובד:

- 0-7 ק"מ – 4,031 ש"ח;
- 7-20 ק"מ – 3,225 ש"ח;
- 20-40 ק"מ – 1,935 ש"ח;

 

הגשת הבקשה:

- ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 19/10/2021

- התביעה תוגש באמצעות טופס מקוון באתר רשות המסים בקישור הבא: https://www.gov.il/he/service/guardian-of-the-walls-indirect-damage

 

לסיוע בהגשת הבקשות ניתן לפנות לרו"ח יסמין מזרחי במשרדנו בת"א בדוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. או בטלפון 03-7773550.