גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 025-2021

תשלום למעסיקים עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים-עדכון

להלן עדכונים שפרסם המוסד לביטוח לאומי למעסיקים בעניין תשלום עבור עובדים ששהו בבידוד:
1. מועד הדיווח הסופי עבור ימי בידוד לחודשים 10/2020 עד 1/2021 נדחה ל- 13.4.2021

2. הביטוח לאומי ישלם דמי בידוד למעסיקים ששילמו שכר עבור עובדים ששהו בבידוד מ- 1.10.2020 עד 7.7.2021.
התשלום יתבצע רק עבור ימי בידוד שדווחו למשרד הבריאות, לכן חשוב לוודא שהעובדים מדווחים על תקופת הבידוד למשרד הבריאות בזמן אמת.

להודעה באתר המוסד לביטוח לאומי

ראו לעניין זה חוזרנו מס 11/2021 "תשלום למעסיקים עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים"

וחוזרנו מס ' 012/2021 "תשלום למעסיקים עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים – עדכון"

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות לגב' שרונה שחר במשרדנו בעפולה.