גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 016-2021

דחייה נוספת בתשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובדי החל"ת

המוסד לביטוח לאומי פרסם הודעה לפיה מועד הדיווח ותשלום דמי ביטוח למעסיקים עבור עובדים בחל"ת בחודשים אפריל 2020 עד פברואר 2021 ידחה ל- 16.4.2021.
אין דחייה לדיווח ולתשלום של הדוחות השוטפים.

 להודעת המוסד לביטוח לאומי

ב 1.3.21 פורסם תזכיר להצעת חוק מטעם משרד האוצר בנושא פטור מתשלום דמי ביטוח למעסיק שעובדיו יצאו לחל"ת בתקופת משבר הקורונה, אולם עד לסיום הליכי החקיקה הדחייה אינה מהווה פטור חלקי או מלא מדיווח ותשלום.

להודעת משרד האוצר ותזכיר חוק הביטוח הלאומי (פטור מתשלום דמי ביטוח למעסיק שעובדיו יצאו לחופשה לא תשלום בתקופת משבר הקורונה)(תיקון מס' 224), התשפ"א- 2021

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות לגב' שרונה שחר במשרדנו בעפולה.