גרסת הדפסה
מושבים מספר: 114-2020

תעריפי מים החל מינואר 2021

מועצת רשות המים פרסמה ברשומות לאחר שימוע את מכלול הכללים לעניין עדכון תעריפי מים לתחולה מ 1.1.2021.

בין היתר –

- כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות)
- כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים).
- כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה).

 

להלן תעריפי המים החל מ 1.1.2021 בהתייחסות לתעריפי ספק חד רשותי:

1. תעריפי מקורות לחקלאות (ש"ח למ"ק) לא כולל מע"מ

א. חקלאות שפירים –                     1.852
ב. חריגה עד 10% מהקצאה –        3.314
ג. שפד"ן לחקלאות –                     1.416
ד. שפד"ן לחקלאות בשנת 2021-     1.461
ה. חריגה עד 10% מהקצאה –        3.314
ו. קולחים להשקיה בלתי מוגבלת –   1.193
ז. קולחים באיכות שניונית –            1.026
ח. מים מליחים תעריף בסיס -          1.383
ט. מים עיליים מליחים תעריף בסיס- 1.245
י. מים עיליים מליחים במורד            1.058
י"א . מים עיליים מליחים במעלה      1.432

 

2. תעריפי מקורות לבית (ש"ח למ"ק) לא כולל מע"מ

א. כמות מוכרת –                            0.91
ב. כמות מוכרת למפיק ספק –         0.857
ג. מעבר לכמות מוכרת –                6.025
ד. מעבר לכמות מוכרת מפיק ספק-  5.972
ה. גינון ציבורי –                            4.743
ו. גינון ציבורי מפיק ספק –              4.690

 

3. תעריפי ספקים מקומיים (ש"ח למ"ק התעריפים כוללים מע"מ)

א. כמות מוכרת –                       3.783
ב. מעבר לכמות מוכרת –            9.858
ג. גינון ציבורי –                         7.634

 

4. קרן שיקום –                        0.439 ש"ח למ"ק (כלולה בתעריף צרכן הקצה)

 

לתעריפי הפקה והולכה – יצא חוזר נפרד.

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בתל אביב.