גרסת הדפסה
מושבים מספר: 100-2020

דחייה נוספת בתשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובדים בתקופת חל"ת

ביום 29.11.2020 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה לפיה מועד הדיווח ותשלום דמי הביטוח למעסיקים עבור עובדים בחל"ת לחודשים אפריל עד נובמבר 2020 נדחה ל-15.1.2021.
אין דחייה לדיווח ולתשלום של הדוחות השוטפים.

להודעת המוסד לביטוח לאומי - https://www.btl.gov.il/about/news/Pages/dehya-divoch-halat.aspx

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות לגב' שרונה שחר במשרדנו בעפולה.