גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 100-2020

מענקי סיוע לעצמאיים ובעלי שליטה חברי קיבוץ מתחדש או מושב שיתופי לתקופה 7-8/2020


הנוהל מאפשר לעצמאיים ובעלי שליטה בקיבוצים ומושבים שיתופיים המדווחים על הכנסתם לפי סעיף 60א לפקודת מס הכנסה במסגרת תיק נפרד למס הכנסה (ומעביר את הכנסתו למיסוי במסגרת הקיבוץ) ואשר נפגעו כלכלית כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה לקבל מענקים.

תנאי לזכאות למענק הוא ירידה במחזור בחודשים 7-8/2020 בשיעור של 40% לפחות ביחס לחודשים המקבילים אשתקד

הגשת הבקשה היא עד ליום 25/11/2020

את הבקשה יש להגיש באמצעות מערכת ההשקעות המרכזית של משרד החקלאות בכתובת האינטרנט בכתובת: https://www.moag.gov.il

ניתן להגיש את הבקשות בצורה מרוכזת על ידי רואה חשבון או יועץ מס מטעם המבקש או באופן עצמאי.

 

לסיוע בהגשת הבקשות ניתן לפנות לרו"ח יסמין מזרחי במשרדנו בת"א בדוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. או בטלפון 03-7773550.