גרסת הדפסה
מושבים מספר: 093-2020

תשלום מענק למקבלי קצבאות נכות

המוסד לביטוח לאומי פרסם ביום 21.10.2020 הודעה בדבר תשלום מענק חד פעמי לשנת 2020 למקבלי קצבאות נכות, בהתאם לחוק הביטוח הלאומי ( תיקון מס' 218- הוראת השעה ) מענק חד פעמי חלף הגדלת קצבאות הנכות לשנת 2020) , התשפ"א – 2020.

 

המענק ישולם למי שמקבל אחת מהקצבאות הבאות:
- קצבת נכות כללית
- קצבת שירותים מיוחדים
- קצבת ילד נכה
- קצבת אזרח ותיק (זקנה) עם השלמה לקצבת נכות כללית

תשלום המענק יהיה בשתי פעימות, הפעימה הראשונה בחודש אוקטובר והפעימה השנייה בחודש דצמבר 2020.
סכום המענק מחושב לפי מספר קצבאות הנכות ששולמו בשנת 2020 ודרגת הנכות כמפורט -

קצבת נכות - ש"ח

דרגת אי כושר סכום המענק לחודש תשלום מענק פעימה ראשונה תשלום מענק פעימה שניה
100% 190 1,900 380
74% 141 1,410 282
65% 124 1,240 248
60% 114 1,140 228

 

 

קצבת שירותים מיוחדים - ש"ח

שיעור קצבה  סכום המענק לחודש תשלום מענק פעימה ראשונה תשלום מענק פעימה שניה
50% 100 1,000 200
112% 200 2,000 400
188% 300 3,000 600

 

מי שמקבל קצבת נכות וקצבה לשירותים מיוחדים יקבל שני מענקים .

מונשמים שמקבלים תוספת לקצבת שירותים מיוחדים - יקבלו מענק נוסף בסך 5,341 ש"ח עבור כל חודש שבו קיבלו את התוספת לקצבה בשנת 2020.

 

קצבת ילד נכה - ש"ח - מחושב לפי שיעור הקצבה והניקוד שנצבר בבדיקת התלות בזולת

שיעור קצבה  סכום המענק לחודש תשלום מענק פעימה ראשונה תשלום מענק פעימה שניה
50%* 83 830 166
100%* 83 830 166
188% 490 4,900 980

 

* מי שמקבל קצבה בשיעור 50% או 100% וצבר לפחות 8 נקודות בבדיקת תלות יקבל מענק בסך 490 ₪ לחודש, כמו מי שמקבל קצבה בשיעור 188%.
מונשמים שמקבלים תוספת לקצבת ילד נכה - יקבלו מענק נוסף בסך 5,341 ש"ח עבור כל חודש שבו קיבלו את התוספת לקצבה בשנת 2020.

קצבת אזרח ותיק עם השלמה לקצבת נכות כללית – סכום המענק זהה לסכום המענק של מקבלי קצבת נכות, בהתאם לדרגת אי כושר שנקבעה בעת קבלת קצבת הנכות.

להודעת המוסד לביטוח לאומי

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות לגב' שרונה שחר במשרדנו בעפולה.