גרסת הדפסה
מושבים מספר: 081-2020

הנחה בארנונה לעסקים נפגעי קורונה - עדכון

להלן הודעת משרד הכלכלה והתעשייה בעניין תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה בארנונה) (תיקון מס' 4) התש"ף 2020 בדבר הזכאים להנחה בסך 95% מסכום הארנונה הכללית:

"אילו עסקים זכאים להנחה בארנונה?


בכדי לקבל את ההנחה יש לעמוד בשני תנאים, זכאות ל"מענק הוצאות קבועות" מרשות המיסים ופגיעה בהכנסות לפי הפרמטרים הבאים:


- עסקים שמחזורם עד 200 מיליון ש"ח והוכיחו פגיעה של 60% בהכנסות, לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019.

- עסקים שמחזורם 200 מיליון ש"ח עד 400 מיליון ש"ח והוכיחו פגיעה של 80% בהכנסות, לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019.

- בתקופה ההגשה נובמבר דצמבר 2020 גם עסקים שמחזורם ירד ב 25% יהיו זכאים - פרטים בנושא יועלו בהמשך.

 

במידה והעסק עומד בתנאי הזכאות, הבקשה תועבר לרשות המקומית אשר תזכה את העסק בפועל.

שימו לב, ההנחה תינתן רק בגין נכסים המוחזקים על ידי העסק ומשולמת עליהם ארנונה שלא למגורים.

 

תקופות זכאות למענק המזכות בהנחה בארנונה

ההנחה בארנונה תינתן חודשיים קדימה על בסיס זכאות למענק הוצאות קבועות מרשות המס בחודשיים הקודמים.

ההנחה הראשונה תהיה לתקופה של 3 חודשים, על בסיס חודשים מאי-יוני.

החל מתקופת הזכאות השניה, הזכאות תהיה לתקופה של חודשיים. להלן פירוט תקופות ההנחה ותקופות בדיקות הזכאות בהתאם להנחיות הבדיקה הנ"ל:

 

• הנחה עבור תשלום ארנונה לחודשים יוני-אוגוסט 2020 (שלושה חודשים) תיקבע לפי זכאות למענק ושיעור ירידה במחזור בחודשים מאי-יוני 2020

• הנחה עבור תשלום ארנונה לחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020, תיקבע לפי זכאות למענק ושיעור ירידה במחזור בחודשים יולי-אוגוסט 2020

• הנחה עבור תשלום ארנונה לחודשים נובמבר-דצמבר 2020, תיקבע לפי זכאות למענק ושיעור ירידה במחזור בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020

• הנחה עבור תשלום ארנונה לחודשים ינואר-פברואר 2021, תיקבע לפי זכאות למענק ושיעור ירידה במחזור בחודשים נובמבר-דצמבר 2020

• הנחה עבור תשלום ארנונה לחודשים מרץ-אפריל 2021, תיקבע לפי זכאות למענק ושיעור ירידה במחזור בחודשים ינואר-פברואר 2021-2020

• הנחה עבור תשלום ארנונה לחודשים מאי-יוני 2021, תיקבע לפי זכאות למענק ושיעור ירידה במחזור בחודשים מרץ-אפריל 2021

• (ההנחה בארנונה בחודשים ינואר עד יוני 2021 הינה בכפוף לכך שתתקיים הזכאות למענק הוצאות קבועות כפי שיקבע על ידי שר האוצר).

 

איך מקבלים את ההנחה?

נכנסים לאתר רשות המיסים ומקבלים אישור על "זכאות למענק הוצאות קבועות", לכל שאלה בנושא המענק וקבלת האישור יש לפנות למוקד רשות המיסים: 4954*

עסקים שמחזורם מעל 300,000 ש"ח ותאגידים (ללא תלות במחזור ההכנסות), עליכם לצרף את אישור הזכאות למענק שיש לקבל מרשות המיסים לשלב הבא- אנא עיינו במסמך- רק מסמך זה ייחשב כתקין ושמופיעים בו הנתונים הבאים: מס' עוסק, מחזור עסקאות לשנת 2019, תקופת המענק, שיעור הירידה במחזור העסק לתקופת המענק.

לאחר קבלת האישור מרשות המיסים יש להגיש את הבקשה להנחה בארנונה לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים באמצעות הטופס המקוון.

בקשות העסקים שזכאים להנחה בהתאם לתקנות יועברו לרשויות המקומיות אחת לחודש, הרשויות יעניקו הנחה באופן אוטומטי ויעדכנו את בעל העסק

 

דגשים להגשת הבקשה

בהתאם לתקנות, המועד האחרון להגשת בקשות להנחה בארנונה הוא 31.12.2022.

- יש להגיש אישור זכאות למענק הוצאות קבועות מרשות המיסים ובקשה להנחה לסוכנות לעסקים קטנים לכל תקופה בנפרד.

- עוסקים מורשים עם מחזור שנתי (2019) מעל 300 אלש"ח, או תבאגידים ושותפויות רשומות (ללא תלות בגובה המחזור השנתי), נדרשים לצרף את אישור רשות המיסים על זכאות למענק הוצאות קבועות לתקופה הרלוונטית.

- שימו לב, האישור של רשות המיסים כולל את הנתונים הבאים: מס' עוסק, מחזור העסק לשנת 2019, תקופת המענק, שיעור הירידה במחזור העסק לתקופת המענק. יש לצרף את אישור הזכאות למענק בנוסח המצורף כדוגמה בקישור זה בלבד.

- בטופס יש לבחור את כל הרשויות המקומיות בהן העסק מחזיק בנכסים ומשלם עליהם ארנונה שלא למגורים (ההגשה לכלל הרשויות היא בטופס אחד).

- על מנת לקבל את ההנחה בארנונה, יש לאשר בטופס העברת מידע מרשות המיסים, ללא הסכמה זו לא ניתן יהיה לקבל את ההנחה בארנונה"

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למר שמעון גדיש במשרדנו בעפולה.