גרסת הדפסה
מושבים מספר: 078-2020

דחייה נוספת בתשלום ביטוח לאומי עבור עובדים בתקופת חל"ת

ביום 17.9.2020 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה לפיה, מועד הדיווח ותשלום דמי הביטוח למעסיקים עבור עובדים בחל"ת לחודשים אפריל, מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר ואוקטובר 2020 נדחה ל- 15.12.2020.

אין דחייה של הדיווח השוטף עבור חודשים אלו.

ראו חוזרנו 34/2020 "דמי ביטוח לאומי לעובד בתקופת חל"ת"
חוזרנו 51/2020 "דחיה נוספת בתשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובדים בתקופת חל"ת"
וחוזרנו 58/2020 "דחיה נוספת בתשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובדים בחל"ת"

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות לגב' שרונה שחר במשרדנו בעפולה.