גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 074-2020

שינוי מתוכנן בהגדרת הפקה מים בסיסית מקידוחים

בכללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה) תשע"ז - 2017 שהותקנו בעקבות תיקון 27 לחוק המים, חולקה העלות המוכרת הנורמטיבית להפקה מקידוחים להפקה בסיסית (הוצאות קבועות +משתנות) והפקה נוספת (הוצאות משתנות בלבד).


הפקה בסיסית הוגדרה כספיקת הקידוח מוכפלת ב1000 שעות שנתיות.
רשות המים מבקשת לבחון ולאשש מודל זה וע"כ פנתה בימים האחרונים לכל המפיקים בבקשה להשלים פרטים ונתונים.
בעקבות עשרות רבות של פניות למשרדנו בבקשה להנחיה להתייחסות לפניית רשות המים, שלחנו פנייה למר גלעד פרננדס סמנכ"ל האסדרה ברשות המים כדלקמן:

 

יעקב צ'סנר –

"קיבלתי היום פניות רבות של מפיקים בעקבות מכתבך המצ"ב
כאשר כולם טוענים כי מניסיון העבר כל שינוי מטרתו אחת ל"דפוק" את ההפקה הפרטית לטובת מקורות.
בטרם אשיב להם את המלצתי, אבקש להבין מה המטרה ב"סקר"?"

גלעד פרננדס –
"ראשית, אין קשר למקורות. למקורות נקבעו כללי עלויות ובהתאם להם נקבעות עלויות החברה. זה שנוסיף או נגרע עלויות למפיקים לא משנה את עלויות מקורות אלא לכל היותר את תעריפי צרכני הקצה.
מטרת הסקר היא לבחון את פילוח העלויות ובמיוחד להעמיק בנושא העלות הקבועה ולבדוק את הנחות היסוד ביחס לעלויות בפועל, כפי שפורטו במכתב."

 

חשוב להדגיש כי אנו סבורים כי ההכרה בהפקה הנוספת (0.509 ש"ח למ"ק לקידוח ביתי ו 0.458 ש"ח למ"ק לקידוח אחר) אינה מכסה את ההוצאות המשתנות של הקידוחים, אנו ממליצים למפיקים לבחון את ההוצאות המשתנות בפועל ולשלוח תשובה במייל כמענה נוסף לפניית סמנכ"ל האסדרה.
ביקשנו מאגודת "מים לישראל" לפנות בבקשת ארכה מרשות המים לשבועיים נוספים למענה הנדרש.

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בתל אביב.