גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 065-2020

דחייה נוספת בתשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובדי חל"ת

המוסד לביטוח לאומי פרסם הודעה ב 4.8.2020 לפיה מועד הדיווח ותשלום דמי הביטוח למעסיקים עבור עובדים בחל"ת לחודשים אפריל, מאי, יוני, יולי ואוגוסט 2020 נדחה ל -15.10.2020.

 

נדגיש,

1. אין דחייה של הדיווחים השוטפים בגין משכורות לחודשים אלו.

2. מעסיק שאינו מעסיק עובדים בחודש מסוים ידווח אי העסקה.

3. הדיווח הרבעוני על פרטי העובדים בחל"ת נדחה ל 15.10.2020

 

ראו עדכון קודם בחוזרנו 38/2020 "דמי ביטוח לאומי לעובד בתקופת חל"ת עבור חודש אפריל"

וחוזרנו 57/2020 "דחייה נוספת בתשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובדים בתקופת החל"ת"

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות לגב' שרונה שחר במשרדנו בעפולה.