גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 057-2020

דחייה נוספת בתשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובדים בתקופת חל"ת

ביום 2.7.2020 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה לפיה מועד הדיווח ותשלום דמי הביטוח למעסיקים עבור עובדים בחל"ת לחודשים אפריל, מאי ויוני 2020 נדחה מ-15.7.2020 ל-15.8.2020.


אין דחייה של הדיווח השוטף עבור חודש יוני 2020.

ראו עדכון קודם בחוזרנו 38/2020 "דמי ביטוח לאומי לעובד בתקופת חל"ת".

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות לגב' שרונה שחר במשרדנו בעפולה.