גרסת הדפסה
מושבים מספר: 041-2020

מענק סיוע לעסקים בגין השתתפות בהוצאות קבועות

להלן עדכון רשות המיסים מ- 3.6.2020:

"1. כללי

משרד האוצר ורשות המסים מסייעים ככל הניתן לעסקים הקטנים והבינוניים (חברות, עצמאים, שותפויות ומלכ"רים) אשר פעילותם נפגעה בשל התפרצות נגיף הקורונה. זאת באמצעות תשלום מענק עבור השתתפות המדינה בהוצאות הקבועות שלא היה ניתן לחסוך בעסק כגון שכירות, הוצאות מימון וכו'.

כספי המענק מועברים ישירות לחשבונות הבנק של הזכאים.

תקרת המענק – 400 אלף ש"ח.

2. תנאי זכאות:

א. עסקים שמחזור העסקאות שלהם בשנת 2019 היה מ-18,000 ש"ח ועד 20,000,000 ש"ח.
ב. עסקים שהייתה להם ירידה של 25% לפחות במחזור העסקאות בחודשים מרץ אפריל 2020 לעומת מרץ אפריל 2019, כתוצאה מהמשבר הכלכלי שנוצר בעקבות נגיף הקורונה.
ג. עסקים שהגישו דיווחים תקופתיים למע"מ לתקופות אלו.
ד. לגבי עסקים החייבים בניהול פנקסי חשבונות - הפנקסים נוהלו ולא נפסלו.

3. מה עליכם לעשות?

א. להיכנס ליישום להגשת בקשה לקבלת "מענק השתתפות בהוצאות קבועות – פעימה 3", באתר רשות המסים.
ב. למלא את פרטי העסק.
ג. להזין את נתוני המחזורים המדווחים למע"מ.

4. מסלולי המענק:

* חברה ושותפות שמחזור העסקאות שלה בשנת 2019 היה מ- 18,000 ש"ח ועד 300,000 ש"ח.
א. מחזור שנתי ב-2019 מ-18,000 ש"ח ועד 100,000 ש"ח – 700 ש"ח.
ב. מחזור שנתי ב-2019 מ-100,000 ש"ח ועד 200,000 ש"ח – 1,875 ש"ח.
ג. מחזור שנתי ב-2019 מ-200,000 ש"ח ועד 300,000 ש"ח – 3,025 ש"ח.

* עוסק (חברה או עצמאי) שמחזור העסקאות שלו בשנת 2019 היה מ-300,000 ש"ח ועד 1,500,000 ש"ח.

א. עוסק שנפגע בין 25% ל-40% -זכאי למענק בגובה של 3% ממחזור מרץ אפריל 2019.
ב. עוסק שנפגע בין 40% ל-60% - זכאי למענק בגובה של 6% ממחזור מרץ אפריל 2019.
ג. עוסק שנפגע בין 60% ל-80% - זכאי למענק בגובה של 10.5% ממחזור מרץ אפריל 2019.
ד. עוסק שנפגע בין 80% ל-100% - זכאי למענק בגובה של 15% ממחזור מרץ אפריל 2019.

* עוסק (חברה או עצמאי) שמחזור העסקאות שלו בשנת 2019 היה מ-1.5 מיליון ש"ח ועד 20 מיליון ש"ח.

א. עוסק שנפגע בין 25% ל-40% זכאי ל"מקדם הוצאות קבועות" כפול 10% ממחזור מרץ אפריל 2019.
ב. עוסק שנפגע בין 40% ל-60% זכאי ל"מקדם הוצאות קבועות" כפול 20% ממחזור מרץ אפריל 2019.
ג. עוסק שנפגע בין 60% ל-80% זכאי ל"מקדם הוצאות קבועות" כפול 35% ממחזור מרץ אפריל 2019.
ד. עוסק שנפגע בין80% ל-100% זכאי ל"מקדם הוצאות קבועות" כפול 50% ממחזור מרץ אפריל 2019.

"מקדם הוצאות קבועות" – שיעור ממחזור העסקאות שמשקף את העלויות הקבועות בעסק, אותן עלויות שלא ניתן לחסוך גם כאשר הפעילות פוחתת או מופסקת (למשל: שכר דירה, הוצאות מימון וכדומה). מקדם זה לא יעלה על 30%.

5. הערות:

א. לעסק חדש שנפתח במהלך שנת 2019 יבוצע חישוב של התקרה לפי מחזור חודשי ממוצע מחודש לאחר ההקמה עד חודש דצמבר 2019 כפול 12.

ב. חישוב תקופת הבסיס לעסק חדש (במקום מרץ אפריל 2019) יהיה מחזור חודשי ממוצע מחודש לאחר ההקמה עד חודש פברואר 2020, כפול 2.

ג. שכר הוצאות בגין עובדים שיצאו לחל"ת בחישוב שנתי – הנוסחה מתחשבת בחלק היחסי של הזמן שהעובדים היו בחל"ת מתוך החודשים מרץ ואפריל 2020.

ד. התשומות השוטפות של העסק לא כוללות תשומות הוניות.

ה. מועד הגשת הבקשה – מ- 12.5.2020 ועד ליום 10.8.2020 "