גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 033-2020

דיווח העובד על חזרה לעבודה לאחר תקופת החל"ת

על העובד לדווח ולעדכן הן את שרות התעסוקה והן את המוסד לביטוח לאומי על סיום תקופת החל"ת כדלקמן:

1. "דווח חזרה/תחילה עבודה" – באתר שרות התעסוקה

2. "עדכון תדריך חזרה לעבודה" – באתר המוסד לביטוח לאומי.

תשלום דמי האבטלה יופסק בהתאם למועד החזרה לעבודה.
הדיווח יעשה באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי ואין צורך לצרף מסמכים.

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות לגב' שרונה שחר במשרדנו בעפולה.

באיחולי בריאות ובתקווה לימים טובים.