גרסת הדפסה
מושבים מספר: 016-2020

שווי רכב לעובד שהוצא לחל"ת - בתקופת משבר הקורונה

ב 2.4.20 הוצאה הנחיה על ידי רשות המסים העוסקת בזקיפת שווי רכב שהוצא לחל"ת בתקופת המשבר.

מההנחיה עולה כי עמדתה העקרונית של רשות המסים היא כי גם כאשר הרכב היה ברשות העובד רק בחלק מהחודש יש לזקוף שווי רכב מלא.

חריג לכך הוא במצב בו לא מתקיימים יחסי עובד - מעביד במהלך חודש קלנדרי מלא ואז ייזקף שווי רכב באופן יחסי לימי ההעסקה במהלך החודש.

לאור המצב המיוחד רשות המסים החליטה להקל וקבעה כי לעובד שיצא לחל״ת בעקבות התפשטות הנגיף ובאותו מועד או לאחריו החזיר את הרכב שהוצמד לו למעסיק ייזקף שווי שימוש יחסי לתקופה בה הרכב היה ברשותו. השווי היחסי יחושב גם קבלת הרכב בעת החזרה מהחל"ת.

תנאי להקלה הוא שממועד החזרת הרכב למעסיק על ידי העובד ועד לחזרתו לעבודה המעסיק לא העמיד לרשותו רכב.

לפרטים ולהסברים נוספים ניתן לפנות לרו"ח אמיר כהן במשרדנו בתל אביב בטלפון 03-7773550, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

בברכת בריאות ותקווה לימים טובים.