גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 015-2020

דיווח אישי למס הכנסה של חברים ותושבים בקיבוץ

במסגרת עמ' 19-20 של הפרסום השנתי של מס הכנסה 'דע זכויותיך וחובותיך 2019', דברי ההסבר להגשת הדוח השנתי למס הכנסה , נכללה דרישה חדשה המתייחסת לחברים ותושבים בקיבוץ של צירוף טופס 1443 לדוח האישי המוגש על ידי החברים והתושבים בקיבוץ למס הכנסה.

חובת צירוף הטופס חלה על כל מי שמתגורר בקיבוץ לרבות חברים בקיבוץ שיתופי, חברים בקיבוץ מתחדש בכל סטטוס שהוא (חבר, חבר בחופשה, חבר בעצמאות כלכלית) ותושבים בקיבוץ החייבים או מבקשים להגיש דוח אישי למס הכנסה.

המידע הנדרש בטופס מתייחס ל – 2 המצבים:

א. לדיווח במסגרת הקיבוץ על ההכנסה האישית של החבר;

ב. לדיווח במסגרת אישית על ההכנסה האישית בתוספת החלק היחסי בהכנסות הקיבוץ;

הטופס מתווה את אופן הדיווח לחברי קיבוץ עצמאיים על הכנסתם האישית בדוח האישי שלהם, כפי שהיה אפשרי עד לשנת 2017, בכפוף לצירוף חלקם היחסי ביתרת ההכנסה המשותפת הנובעת מהקיבוץ לדוח זה.

 

לפרטים ולהסברים נוספים ניתן לפנות לרו"ח אמיר כהן במשרדנו בתל אביב בטלפון 03-7773550, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

באיחולי בריאות ובתקווה לימים טובים.