גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 002-2020

תעריפי מים החל מינואר 2020

מועצת רשות המים פרסמה ברשומות לאחר שימוע את מכלול הכללים לעניין תעריפי מים לשנת 2020, ביניהם- 

כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון) התש"ף -2019

כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (תיקון) התש"ף- 2019

כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה) (תיקון) התש"ף -2019 .

 להלן עיקרי התעריפים

1.     תעריפי מקורות לחקלאות (ש"ח למ"ק):

 

א.     חקלאות שפירים –                       1.856

ב.     חריגה עד 10% מהקצאה –           3.321 

ג.      שפד"ן לחקלאות –                       1.348 

ד.      חריגה עד 10% מהקצאה –         3.321

ה.     קולחין להשקיה בלתי מוגבלת –    1.196 

ו.       קולחין באיכות שניונית –              1.029 

ז.      מים מליחים תעריף בסיס -           1.385 

 

2.     תעריפי מקורות לבית  (ש"ח למ"ק):

 

א.     כמות מוכרת –                        0.956 

כמות מוכרת למפיק ספק –             0.892 

ב.     מעבר לכמות מוכרת –             6.071

מעבר לכמות מוכרת מפיק ספק        6.007 

ג.      גינון ציבורי –                          4.784 

גינון ציבורי מפיק ספק –                 4.722 

 

3.     תעריפי ספקים מקומיים (ש"ח למ"ק התעריפים כוללים מע"מ):

 

א.     כמות מוכרת –                       3.787 

ב.     מעבר לכמות מוכרת –            9.863 

ג.      גינון ציבורי –                         7.634 

  

4.     קרן שיקום -                                                0.44    (ש"ח למ"ק כלולה בתעריף לצרכן הקצה)

 

5.  הולכת מים ע"י ספק לחברת מקורות או לספק אחר - 0.287  (ש"ח למ"ק לפני מע"מ)

 

לפרטים ולהסברים נוספים ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בתל אביב.