גרסת הדפסה
מושבים מספר: 040-2019

שינוי בחיוב דמי ביטוח לאומי בגין הכנסות מחברה משפחתית

 

ביום 10.11.2019 פרסם המוסד לביטוח לאומי חוות דעת משפטית מתוקנת בנושא חברה משפחתית ובה הודיע כי הוא חוזר בו מחוות הדעת שניתנה בשנת 2014 שקבעה שיש לייחס את הפטור הניתן ליחיד על הכנסותיו גם להכנסתו מחברה משפחתית.

 לאור האמור, החל משנת המס 2018 יחל המוסד לביטוח לאומי לחייב בדמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות על הכנסות שמקורן בחברה משפחתית כולל הכנסות הפטורות מדמי ביטוח ליחיד.

בהתאם לגישה עד כה, הכנסות אשר אינן חייבות בדמי ביטוח לאומי כאשר בידי יחיד, שמרו על סטטוס הפטור מדמי ביטוח לאומי גם כאשר הופקו על ידי חברה משפחתית ויוחסו לצרכי מס ליחיד.

הכנסות אלו כוללות בין השאר הכנסות הוניות, הכנסות פסיביות עד תקרה מסוימת, הכנסות דמי שכירות בשיעור מס מוגבל וכיוצ"ב.

 

לפרטים ולהסברים נוספים ניתן לפנות לרו"ח אמיר כהן במשרדנו בת"א (0505-385944, 03-7773550).