גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 031-2019

תעריפי מים החל מיולי 2019

ביום 30.06.2019 פורסמו ברשומות לאחר שימוע מכלול הכללים לעניין עדכון תעריפי מים החל מ1 ביולי 2019.

בין היתר- כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות), כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים), כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה). 

 להלן תעריפי המים החל מ 1.7.2019:

1. תעריפי מקורות לחקלאות                                    ש"ח למ"ק

א. חקלאות שפירים –                                                  1.858
ב. שפד"ן לחקלאות –                                                   1.266
ג. קולחים להשקיה בלתי מוגבלת –                                1.204
ד. קולחים באיכות שניונית –                                         1.035
ה. מים מליחים – תעריף בסיס                                      1.394

ו. תעריף שפירים לכמות נחרגת- עד 10% מההקצאה   3.343

ז. תעריף לכמות נחרגת מעל 10% - תעריף ביתי גבוה 5.846

2. תעריפי מקורות לבית                                          ש"ח למ"ק

א. כמות מוכרת-                                                         0.732
ב. כמות מוכרת למפיק ספק -                                       0.667
ג. מעבר לכמות מוכרת -                                              5.846
ד. מעבר לכמות מוכרת למפיק ספק -                             5.782
ה. גינון ציבורי -                                                          4.512

3. תעריפי ספקים מקומיים(התעריפים כוללים מע"מ)   ש"ח למ"ק

א. כמות מוכרת-                                                        3.538
ב. מעבר לכמות מוכרת -                                             9.613
ג. גינון ציבורי -                                                          7.065
ד. מים מליחים לבית – 50% מהתעריף הקבוע לאותה צריכה לו הייתה צריכת מים שפירים. (הוראת מעבר עד ל 31 דצמבר 2019)

4. קרן שיקום -                                                        0.443 ש"ח למ"ק (כלול בתעריף צרכן קצה)

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בתל אביב.