גרסת הדפסה
מושבים מספר: 021-2019

דחיית הדיווח על כספי קופה מרכזית לפיצויים

ביום ה', 28 במרץ, 2019 פורסמה הודעה על ידי רשות המסים לפיה הבקשה למשיכת הכספים העודפים תוגש לקופה המרכזית עד ליום 30 בספטמבר של השנה העוקבת, כלומר בקשות למשיכת כספים המתייחסות ל – 31/12/2018 יוגשו עד 30/9/2019.

 מעסיקים להם יש עודף בקופה המרכזית לפיצויים מעל החבות לעובדים שהחלו לעבוד עד שנת 2007 מוזמנים לפנות למשרדנו לקבלת הצעה לטיפול.