גרסת הדפסה
מושבים מספר: 001-2019

תעריפי מים החל מינואר 2019

ב-30.12.2018 פורסמו ברשומות מכלול הכללים לעניין עדכון תעריפי מים החל מינואר 2019.

בין היתר- כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות), כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים), כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה).

להלן תעריפי המים החל מ 1.1.2019:

1. תעריפי מקורות לחקלאות                                    ש"ח למ"ק

א. חקלאות שפירים –                                                  2.007
ב. שפד"ן לחקלאות –                                                   1.116
ג. קולחים להשקיה בלתי מוגבלת –                                1.189
ד. קולחים באיכות שניונית –                                         1.022
ה. מים מליחים – תעריף בסיס                                      1.507
והחל מ 1.7.19                                                          1.378
ו. תעריף שפירים לכמות נחרגת-                                     3.3

2. תעריפי מקורות לבית                                          ש"ח למ"ק

א. כמות מוכרת-                                                         0.594
ב. כמות מוכרת למפיק ספק -                                         0.53
ג. מעבר לכמות מוכרת -                                              5.708
ד. מעבר לכמות מוכרת מספיק ספק -                            5.644
ה. גינון ציבורי -                                                          4.499

3. תעריפי ספקים מקומיים(התעריפים כוללים מע"מ)   ש"ח למ"ק

א. כמות מוכרת-                                                          3.34
ב. מעבר לכמות מוכרת -                                             9.415
ג. גינון ציבורי -                                                          7.217
ד. מים מליחים לבית – 50% מהתעריף הקבוע לאותה צריכה לו הייתה צריכת מים שפירים. (הוראת מעבר עד ל 31 דצמבר 2019)

4. קרן שיקום -                                                        0.437 ש"ח למ"ק (כלול בתעריף צרכן קצה)

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בתל אביב.