גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 081-2018

מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע – עדכון

לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ביום 24.12.2018 פורסמה הצעת החלטה מס' 777 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע".

 

מבדיקת הצעת ההחלטה עולה שאין שינוי לעומת ההחלטה הקודמת, החלטה 1537 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע" למעט ביטול כפיפותה לתוקף החלטת הממשלה 1527 "קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון" מיום 13.06.2016 שתוקפה פג.

לפי ההצעה הנוכחית לתיקון 1537 ועד להטמעת החלטת ממשלה 4302 "קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון", ימשך המצב הנוכחי.

לפיכך, לדוגמא, חישוב תקרת ההנחה בדמי החכירה המהוונים ליישובי המ.א עמק יזרעאל ימשיך להתבסס על נתוני המדד החברתי כלכלי שהייתה רלוונטית להחלטת ממשלה 1527. ז"א המדד החברתי כלכלי שעליו התבססה החלטת הממשלה 667 "הגדרת יישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית" מיום 04.08.2013.

להלן דברי הסבר להצעת ההחלטה

"ביום 25.11.18 התקבלה החלטת ממשלה מספר 4302 הקובעת את אזורי העדיפות הלאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון. עד לקבלת החלטת מועצה חדשה הקובעת את מדיניות ההנחות בקרקע מוצע לבטל את ההוראה הקובעת תוקף של חלק מהסעיפים בהחלטה בהתאם לתוקפה של החלטת ממשלה שכבר אינה בתוקף החלטה מספר 1527 מיום 19.6.16"

ראו חוזרנו מס' 76/2018 "ישובי עדיפות לאומית בתחום הבינוי והשיכון – עדכון"

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למר אילן כהן במשרדנו בת"א.