גרסת הדפסה
מושבים מספר: 069-2018

ישובי עדיפות לאומית בתחום הבינוי והשיכון - עדכון

להלן סעיף 1 לנוסח הצעת ההחלטה:

" 1. לקבוע כי היישובים המפורטים להלן, יוכרזו לצורך פעילות משרד הבינוי והשיכון בתחומי הפעילות שמפורטים בהחלטה זו, כיישובים בעלי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הדיור והפיתוח (להלן: ״היישובים״), במטרה לקדם את השגת היעדים הבאים:

א. להקל על מצוקת הדיור של רבים מתושבי המדינה.
ב. לחזק את אזורי הפריפריה הגיאוגרפית, ובראשם הגליל והנגב.
ג. לעודד הגירה חיובית ליישובים.
ד. לעודד בנייה ביישובים.
ה. להעצים את חוסנם הכלכלי של היישובים."

ההחלטה מתייחסת לאמות מידה לקביעת הישובים, ההטבות לישובים והוראות מעבר.

תוקף ההחלטה יהיה עד 30.9.2021

להלן ההטבות בתחום התכנון והפיתוח:

ישובים כפריים שיעור הסבסוד הוצאות הפיתוח בקבוצת הישובים א1 שיעור הסבסוד הוצאות הפיתוח בקבוצת הישובים א2 שיעור הסבסוד הוצאות הפיתוח בקבוצת הישובים ב שיעור הסבסוד הוצאות הפיתוח בקבוצת הישובים ב1
בנייה רוויה בישובים עירוניים וכפריים 50% 50% 50% 50%
בנייה צמודת קרקע בישובים כפריים 70% ולא יותר מתקרת הסבסוד כמפורט להלן 50% ולא יותר מתקרת הסבסוד כמפורט להלן 20% ולא יותר מתקרת הסבסוד כמפורט להלן סבסוד הוצאות תכנון בלבד ולא יותר מ- 10,000 ש"ח ליחידת דיור
שיפוע מרבי ממוצע באתר תקרת הסבסוד שיפוע מרבי ממוצע באתר תקרת הסבסוד שיפוע מרבי ממוצע באתר תקרת הסבסוד  
עד 12% 96,000 עד 12% 68,200 עד 12% 27,300  
מעל 12% עד 20% 128,000 מעל 12% עד 20% 91,700 מעל 12% עד 20% 36,700  
מעל 20% 160,000 מעל 20% 114,100 מעל 20% 45,600  

 

לעניין ישובים שירדו לפחות שתי דרגות סבסוד נקבע בהחלטה כי:

- "ד. ישובים שסעיף קטן(ג) לעיל לא חל עליהם, אשר גובה ההטבה לה הם זכאים על פי דירוגם כאמור לעיל נמוך בשתי דרגות לפחות מגובה ההטבה הקודמת – קרי ישובים שירדו מקבוצה א1 לקבוצה ב׳ או ב1 וישובים שירדו מקבוצה א2 לקבוצה ב1, יהיו זכאים, ביחס לבניה צמודת קרקע, להטבה הניתנת לקבוצה העולה בדרגה אחת על קבוצת דירוגם לפי החלטה זו."

ראו פרוט בחוזרנו מס' 67/2018 "אזורי עדיפות בתחום הבינוי והשיכון- הצעת החלטה חדשה לממשלה"

בעקבות החלטת הממשלה בעניין אזורי עדיפות בתחום ובינוי והשיכון צפוי לעלות לדיון בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה (24.12.2018) תיקון להחלטה 1537 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע", אשר תיתן תוקף להנחות בהקצאת מקרקעין לאזורי העדיפות שנקבעו בהחלטת הממשלה החדשה.

כמו כן להחלטה השפעה ישירה על שעור דמי החכירה המהוונים, ומכסת שטחי התעסוקה בהתאם להחלטה מועצת מקרקעי ישראל 1560.

נדגיש כי ביישובי קו עימות מכסת שטחי התעסוקה תהיה מירבית, 120 דונם נטו ושעור דמי החכירה המהוונים ודמי השימוש יעמדו על 0%.

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר אילן כהן במשרדנו בת"א.

להלן רשימת הישובים שישנו מצבם לטובה:
מועצה שם הישוב עדפ. לאמו. שיכון 1527 6/2016 א. עדיפות שיכון 11.2018
בני שמעון חצרים ב א2
בני שמעון שומריה / א2
גליל עליון איילת השחר א2 א1
גליל תחתון בית קשת ב א2
גליל תחתון בית רימון ב א2
גליל תחתון הזורעים ב א2
גליל תחתון כפר זיתים ב א2
גליל תחתון כפר חיטים ב א2
גליל תחתון לביא א2 א1
גליל תחתון שרונה ב א2
הגלבוע בית אלפא א2 א1
הר חברון בית יתיר / א1
הר חברון כרמל א2 א1
הר חברון מעון א2 א1
לכיש אמציה / א2
מגידו גבעת עוז ב א2
מגידו הזורע ב א2
מגידו משמר העמק ב א2
מגידו עין השופט ב א2
מטה אשר עמקה ב א2
מרחבים תפרח ב א2
עמק הירדן אפיקים א2 א1
עמק הירדן גנוסר ב א2
עמק יזרעאל גזית ב א2
עמק יזרעאל עין דור ב א2
ערבות הירדן מחולה א2 א1
ערבות הירדן נירן א2 א1
להלן רשימת הישובים שישנו מצבם לרעה:          
מועצה שם הישוב עדפ. לאמו. שיכון 1527 6/2016 א. עדיפות שיכון 11.2018   מועצה שם הישוב עדפ. לאמו. שיכון 1527 6/2016 א. עדיפות שיכון 11.2018
אשכול אוהד א1 א2   מטה אשר בוסתן הגליל ב ב1
אשכול שדה ניצן א1 א2   מטה אשר בית העמק א2 ב
אשכול תלמי אליהו א1 א2   מטה אשר בן עמי א1 ב
בני שמעון בית קמה ב ב1   מטה אשר יסעור ב ב1
בני שמעון כרמים א2 ב   מטה אשר לוחמי הגטאות א2 ב1
בני שמעון להב א2 ב   מטה אשר רגבה ב ב1
בני שמעון משמר הנגב ב ב1   מטה אשר שבי ציון ב ב1
בני שמעון שובל ב ב1   מטה אשר שמרת א2 ב1
גולן גבעת יואב א1 א2   מעלה יוסף חוסן א1 א2
גולן גשור א1 א2   מעלה יוסף לפידות א1 א2
גולן מבוא חמה א1 א2   מעלה יוסף מעונה א1 א2
גולן קדמת צבי א2 ב   מעלה יוסף עין יעקב א1 א2
גולן שעל א1 א2   מעלה יוסף פקיעין החדשה א1 א2
גליל עליון גדות א1 א2   מרום הגליל כלנית א1 א2
גליל עליון מחניים א2 ב   מרום הגליל כרם בן זמרה א1 א2
גליל עליון קדרים א2 ב1   מרום הגליל לבנים א1 א2
גליל עליון שדה נחמיה א1 א2   מרום הגליל פרוד א2 ב
גליל עליון שמיר א1 א2   מרחבים ניר משה א1 א2
הגלבוע אביטל א2 ב   מרחבים פדויים א1 א2
הגלבוע ברק א1 ב   מרחבים רנן א2 ב
הגלבוע דבורה א2 ב   משגב יודפת ב ב1
הגלבוע חפציבה א1 ב1   משגב יעד ב ב1
הגלבוע מולדת א2 ב   משגב מורן א2 ב
הגלבוע מיטב א2 ב   משגב תובל א1 ב
הגלבוע מלאה א2 ב   עמק הירדן אלומות א1 א2
הגלבוע ניר יפה א2 ב   עמק הירדן אלמגור א2 ב
הגלבוע פרזון א2 ב   עמק הירדן דגניה א' א1 א2
הגלבוע רם און ב ב1   עמק הירדן עין גב א1 א2
הגלבוע רמת צבי א2 ב1   עמק הירדן תל קציר א1 א2
מב. חרמון אליפלט א2 ב   עמק המעיינות מעלה גלבוע א2 ב
מב. חרמון אמנון א1 א2   עמק המעיינות ניר דוד א1 א2
מב. חרמון בית הלל א1 א2   עמק המעיינות רוויה א1 א2
מב. חרמון כחל א2 ב   עמק המעיינות רשפים א1 ב
מב. חרמון משמר הירדן א2 ב   עמק המעיינות שדי תרומות א1 א2
מב. חרמון שאר ישוב א1 א2   עמק המעיינות שלוחות א1 א2
מגידו אליקים ב ב1   עמק יזרעאל אלון הגליל ב ב1
מגידו יקנעם (מושבה) ב ב1   עמק יזרעאל אלוני אבא ב ב1
מגידו מגידו ב ב1   עמק יזרעאל אלונים ב ב1
מגידו מדרך עוז ב ב1   עמק יזרעאל בית לחם הגלילית ב ב1
מגידו רמות מנשה ב ב1   עמק יזרעאל בית שערים ב ב1
מגידו רמת השופט ב ב1   עמק יזרעאל בלפוריה ב ב1
מגילות אלמוג א1 ב   עמק יזרעאל גבת ב ב1
מגילות בית הערבה א1 א2   עמק יזרעאל דברת ב ב1
מגילות ורד יריחו א1 א2   עמק יזרעאל היוגב ב ב1
מגילות מצפה שלם א1 א2   עמק יזרעאל הסוללים ב ב1
מטה אשר אפק ב ב1   עמק יזרעאל חנתון ב ב1
                   


מועצה שם הישוב עדפ. לאמו. שיכון 1527 6/2016 א. עדיפות שיכון 11.2018
עמק יזרעאל יפעת ב ב1
עמק יזרעאל כפר ברוך ב ב1
עמק יזרעאל כפר החורש ב ב1
עמק יזרעאל כפר יהושע ב ב1
עמק יזרעאל מזרע ב ב1
עמק יזרעאל מרחביה (מ) ב ב1
עמק יזרעאל ציפורי ב ב1
עמק יזרעאל רמת דוד א2 ב
עמק יזרעאל שריד ב ב1
עמק יזרעאל תל עדשים ב ב1
ערבות הירדן ייטב א1 א2
ערבות הירדן משואה א1 א2
ערבות הירדן נתיב הגדוד א1 א2
ערבות הירדן פצאל א1 א2
ערבות הירדן תומר א1 א2
רמת נגב טללים א1 ב
רמת נגב משאבי שדה א1 א2
רמת נגב רתמים א1 א2
שדות נגב זרועה א1 א2
שדות נגב מלילות א1 א2
שדות נגב שיבולים א1 ב
שדות נגב שרשרת א2 ב
שער הנגב ברור חיל א2 /
שער הנגב דורות א2 /

 

 

לקבלת עדכונים מקצועיים שוטפים בנושא זה ובנושאים אחרים לחץ כאן