גרסת הדפסה
מושבים מספר: 051-2018

קיצוץ מרצון של מכסות מים 2018

משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסם את הנוהל לתמיכה לחקלאים שיוותרו על הקצאת מים לחקלאות בשנה הנוכחית.

 להלן הנוהל במלואו:

נוהל תמיכה בצרכנים במערכת הארצית אשר ישיבו מרצון הקצאת מים שפירים או חלקה הימנה בשנת 2018

כוונתו של משרד החקלאות לקיים, כעין מכרז בין החקלאים שיוותרו על מים לפי שלושה תעריפים:
1.5 ש"ח למ"ק, 2 ש"ח למ"ק ו-2.5 ש"ח למ"ק, כאשר יתחילו כמובן מהתעריף הנמוך ורק באם לא נוצלה כל מסגרת התקציב ( 30,000 א' ש"ח) יעברו לתעריף הבא.
כאן המקום להאיר כי התאחדות חקלאי ישראל המליצה לחקלאים להציע רק את התעריף הגבוה – 2.5 ש"ח למ"ק .
מועד האחרון להגשת בקשה לוויתור מרצון על מים 12.9.2018

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בת"א.