גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 046-2018

הרחבה קהילתית באגודת ישוב החקלאי- פניית משרד הבינוי והשיכון

בעקבות החלטת מועצת מקרקעי ישראל החדשה מס' 1547 בעניין הרחבות קהילתיות פנתה אוסנת קמחי -סמנכלית בכירה לענייני הכפר במשרד הבינוי והשיכון כדלקמן:

"הנדון: החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1547 - ישן מול חדש- מגזר כפרי

אנו שמחים להודיעכם כי מועצת מקרקעי ישראל אישרה בישיבתה האחרונה את ההחלטה שבנדון.

באישורה של החלטה זו אנו עוסקים זמן רב, מתוך הכרה בחשיבותה למגזר הכפרי.

מצד אחד תביא ההחלטה לפתרון שתי הבעיות העיקריות בפניהם ניצבים הישובים הכפריים- התשתיות הוותיקות ומוס"צ קהילתיים ומן הצד השני- תגביר את שיווקן של יח"ד המצויות בתב"ע בתוקף הישובים הכפריים- שהינו אינטרס של כולנו.

לנוחותכם, מצ"ב תקציר של ההחלטה ועקרונותיה. יש לשים לב, הסכומים המופיעים הינם במצטבר ולא יועמסו על עליות הפיתוח- על מנת שלא לייקרם.

ההחלטה הינה כאמור פרי של עבודה מאומצת וארוכה, ובטוחנו כי תביא לשינוי משמעותי בישובים הכפריים.

אנו מתכננים לקיים כנס התיישבות בנוכחותכם כמובן, ונזמין גם את מזכירי הישובים\ראשי הוועדים
המועד המדויק והזמנות ישלחו בנפרד.

אנא העבירו האמור במכתבנו זה לידיעת מזכירויות הישובים כולל את תאריך הכנס. יש חשיבות רבה בהכרת התוכנית והבנה שלה על ידם.

נוכחותם והשתתפותם בכנס- הכרחית וחשובה מאוד, הזמנות נפרדות לכנס- מיקום ושעות יועברו בנפרד".

לעניין החלטה 1547 ובמיוחד לעניין הצעתנו הפשוטה והיעילה לעידוד ההתיישבות הכפרית באיזורי עדיפות לאומית ראו חוזרנו מס' 44/2018 "הרחבות קהילתיות באגודות ישובים חקלאיים - החלטה 1547".

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות מר אריאל וייל במשרדנו בעפולה