גרסת הדפסה
מושבים מספר: 028-2018

ביקורות מתוכננות בבתי העלמין בהתיישבות הכפרית

בתאריך 22 באפריל 2018, הודיע מבקר המדינה על כוונתו לערוך ביקורות בנושא מתן שירותי קבורה. ההודעה נשלחה לחברות קדישא, למנזרים וגופי דת שאינם יהודים, ולכ-350 מושבים וקיבוצים.

בשל מספרם הרב של הגופים אליהם נשלחה ההודעה, צפוי כי הביקורת תהיה מדגמית.

 

למשרדנו ניסיון רב בטיפול בביקורות שנערכו על ידי המוסד לביטוח לאומי ועל ידי המשרד לשירותי דת בבתי עלמין בהתיישבות.

המעוניינים בסיוע בהכנת הנתונים לביקורת ובמענה לממצאי הביקורת, מוזמנים לפנות למשרדנו בעפולה בטלפון 04-6484785.

לפרטים ולהבהרות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אבנר עופר במשרדנו בעפולה.