גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 026-2018

דיווח הקיבוץ המתחדש לביטוח לאומי– עדכון

בהמשך לחוזרינו הקודמים ובעקבות ישיבה שהתקיימה עם נציגי משרדינו, בתי התכנה ואחרים, להלן סיכום הישיבה שהתקיימה ביום 11.3.2018 כפי שהופץ על ידי הנהלת המוסד לביטוח לאומי:

1. תיקון פורמט הדיווח - סוכם על שינוי פורמט הדיווח לפורמט דיווח של טופס 100, דהיינו כל שינוי שמתייחס למספר חודשים יגרום לדיווח מחדש של כל אותם החודשים בדיווח החודשי. טופס 100 ישלח בצירוף החזית של טופס 102. השדות החדשים שיתווספו לטופס 100 הינם (פרטים מדויקים לגבי השדות יינתנו בנפרד):
א. חבר קיבוץ (כ/ל)
ב. תאריך הפסקת חברות
ג. מענק עזיבה
ד. ערבות הדדית - ברוטו
ה. ערבות הדדית - ניכוי דמי ביטוח לאומי
ו. ערבות הדדית - ניכוי דמי ביטוח בריאות

2. דיווח מלא - יש לדווח על כלל החברים, גם אם לחברים אין הכנסות מהמשק.

3. חברים בעצמאות כלכלית - אין לכלול חברים בעצמאות כלכלית בדיווח לביטוח לאומי.

4. הפסקת עבודה - יש למלא תאריך הפסקת עבודה עבור כל הפסקה. לגבי חברים מבוגרים העובדים לסירוגין ("עובד לפי שעות"), יש לדווח שכר 0 בחודשים בהם לא עבדו ולא קיבלו שכר. ביטוח לאומי יתיחס לחודש זה כחודש ללא עבודה.

5. פריסת שכר והפרשים - בהתאם להחלטת הלשכה המשפטית, יש לראות במועד פתיחת חוזה דיווח כקיבוץ מתחדש, כחודש הראשון ליישום תקנות פריסת השכר הנוסף וההפרשים.

6. קובץ שנתי (חלוקת רווחים) - מבנה הנתונים של הקובץ השנתי ישלח בהמשך לאחר תיאום עם מס הכנסה.

7. ערבות הדדית – יש לדווח רק את ההשלמה/התוספת שנותן הקיבוץ לחבר מקרן הערבות ההדדית ולא סה"כ התקציב שנותן הקיבוץ לחבר.

8. חוזה דיווח 2 (נערים, זמניים, חברים עד גיל 21) – עובדים בקיבוץ שאינם עונים להגדרת חבר לעניין חוק ביטוח לאומי, ידווחו בטופס 126 רגיל ולכן אין צורך בדיווח פרטני בטופס 100.

9. דיווח תשלומי ערבות הדדית לאחר גיל פרישה - חברים מעל גיל הפרישה המקבלים ערבות הדדית, לא ידווחו בחזית טופס 102 אלא בדיווח הפרטני בלבד.

10. דחיית מועד הדיווח והתשלום - נושא דחיית מועד הדיווח והתשלום בגביה מרוכזת יקבע בדיון אצל סמנכ"ל ביטוח וגבייה.

11. ביטולי קנסות והצמדה לדוחות מתוקנים - תתבצע שליפה ותינתן הוראה לסניפים בדבר ביטולי קנסות.

ראו גם חוזרנו 24/2018 "התייחסות המוסד לביטוח לאומי לדיווחי הקיבוצים המתחדשים".

לפרטים ולהסברים נוספים ניתן לפנות לרו"ח אבנר עופר במשרדנו בעפולה.