גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 086-2017

בדיקת ליקויים בהגשת דוח ביטוח לאומי לקיבוץ מתחדש ולחבריו

מבדיקת דוחות ביטוח לאומי שהוגשו עבור חברי קיבוצים מתחדשים החל מיולי 2017, מסתבר שלעיתים קיימים ליקויים מהותיים בחישוב ההכנסה החייבת ודמי הביטוח אותם נדרשים הקיבוצים לשלם.

צוות הביטוח הלאומי של משרדנו בראשותו של רו"ח אבנר עופר פיתח קובץ בקרה לאיתור הליקויים במטרה להכין ולהגיש דו"ח מתקן למוסד לביטוח לאומי.

על מנת למנוע טעויות בדיווח ולמניעת נזקים עתידים לקיבוץ ולחבריו, אנו ממליצים לבצע ביקורת נוספת כדי להגיש את הדיווחים באופן מלא ותקין.

לפרטים ולהסברים נוספים ניתן לפנות לרו"ח אבנר עופר במשרדנו בעפולה.