גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 068-2017

הנחיות לדיווחי ביטוח לאומי בקיבוץ מתחדש

סעיף 344 לחוק הביטוח הלאומי שינה את שיטת הדיווח בקיבוץ מתחדש מחודש יולי 2017 (להגשה עד 31 באוגוסט 2017) לדוחות במתכונת החדשה - טופסי 102 ו - 8105 במקום טופס 623א.

לשם כך העביר המוסד לביטוח לאומי את רשימת הקיבוצים עליהם חל השינוי. רשימה זו הופצה לאחרונה למשקים על ידי הארגונים האזוריים.

ההתאמות הנדרשות לדיווח טרם הושלמו על ידי כל תוכנות השכר בשימוש הקיבוצים.

כדי לאפשר לקיבוצים הכלולים ברשימה לקיים את הוראות החוק במועד פותח על ידינו יישום המאפשר המרה של הנתונים המופקים ממערכות השכר השונות מפורמט אקסל לקובץ לשידור לביטוח הלאומי.

היישום מאפשר גם השלמת רכיבי החישוב אשר אינם נתמכים על ידי תוכנות השכר.

קיבוצים המבקשים לבצע בדיקה של מוכנותם לדיווח הנדרש מוזמנים לפנות לרו"ח אבנר עופר במשרדנו בעפולה 04-6484775.