גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 062-2017

תעריפי מים החל מ- 1.6.2017

בעקבות תיקון 27 לחוק המים שנכנס לתוקפו ב 1 ליולי 2017, נקבע כי ההפחתות בתעריפי המים לצרכנים, חקלאים וספקים יחולו החל מיום 1.6.2017, לעומת זאת עליית התעריפים למפיקים, תחול מיום 1.7.2017.

להלן התעריפים העיקריים החל מ 1.06.2017:

1. תעריפי קניה ממקורות (בש"ח למ"ק)

א. מים שפירים לחקלאות

מים שפירים בהקצאה –       1.98
כמות נחרגת עד 30% -      2.178
חריגה מעבר ל- 30%-       5.385

ב. שפד"ן

כמות בהקצאה –              1.104
כמות נחרגת עד 30% -     2.178
חריגה מעבר ל- 30%-      5.385 

ג. קולחין להשקייה בלתי מוגבלת (טיפול שלישוני)

כמות בהקצאה –             1.175
כמות נחרגת עד 8% -      1.469
חריגה מעבר ל- 8%-       1.763

ד. מי קולחין באיכות נמוכה להשקייה בלתי מוגבלת (טיפול שניוני)

כמות בהקצאה –           1.011
כמות נחרגת עד 8% -    1.264
חריגה מעבר ל- 8%-     1.517

ה. מים שפירים לבית

כמות מוכרת -             0.676
כל כמות נוספת -         5.385

גינון ציבורי -               4.155

2. תעריפי ספקים מקומיים (בש"ח למ"ק כולל מע"מ)

לכל כמות מוכרת -      3.397
לכל כמות נוספת -      8.991

גינון ציבורי                6.867

3. דמי מים לבית

הפקה בסיסית במערכת הארצית- 0.142
הפקה אחידה במערכת הארצית- 3.076

דמי המים למטרות בית יחויבו במע"מ.

4. דמי מים לחקלאות


התשלום עבור דמי מים לחקלאות , בהפקה פרטית, בהתאם לכללים המיישמים את תיקון 27 יחול מ- 1.7.2017.

יצא חוזר מפורט בהמשך

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדינו בת"א.