גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 032-2017

הנחיות המוסד לביטוח לאומי - דיווח בקיבוץ המתחדש

בתאריך 27 למרץ 2017, פרסם המוסד לביטוח לאומי הנחיות בדבר אופן הדיווח למוסד לביטוח לאומי עבור חברי הקיבוץ המתחדש, עובדים שאינם חברים ומקבלי ערבות הדדית.

משרדנו מסיים להכין בימים אלה קובץ ממוחשב לדיווח בהתאם לפורמט שנדרש על ידי המוסד לביטוח לאומי.

להלן עיקרי ההנחיות:


בדיווח השוטף יפתחו 3 חוזי דיווח חדשים:


1. חוזה דיווח 1: טופס 102- דיווח עבור חברים בקיבוץ.
2. חוזה דיווח 2: טופס 102- דיווח עבור שכירים שאינם חברים בקיבוץ (מתנהג כמו דיווח 102 רגיל לכל דבר).
3. חוזה דיווח 3: טופס 102-דיווח עבור מקבלי ערבות הדדית שאינם חברים בקיבוץ (חוזה זה הופרד בשל העובדה שדיווח זה יתבצע באמצעות תוכנה המותאמת לקיבוצים ולא באמצעות תוכנת שכר רגילה).

חוזה דיווח 1
דיווח עבור חברים העובדים בקיבוץ וכן עבור חברים המקבלים ערבות הדדית, הדו"ח במבנה טופס 102, מכיל 3 טורים לפי הפרוט הבא:

  סה"כ טור 3 טור 2 טור 1
הכנסות מדווחות  

הכנסת חברים מעל גיל 21 שהם עובדים בקיבוץ והם נכים/ מקבלי זקנה/ בגיל פרישה

(חריגים של טור 1)

הכנסת חברים מערבות הדדית

מגיל 21 עד גיל הפרישה

הכנסת חברים שהם עובדים רגילים בקיבוץ בין גיל 21 לגיל הפרישה

שיעורי דמי ביטוח  

רגילים של טור 3

למעט ענף אבטלה

נכים­ (3.48% מופחת, 7.02% מלא)

פרישה (6.52% מופחת, 16.72% מלא)

זקנה (מופחת 0.38%, מלא 2.02%)

פנסיה מוקדמת רגילים של טור 1 למעט ענף אבטלה

הערה: חברים שמשולמת להם קצבת זקנה או קצבת נכות כללית/מעבודה המקנות פטור מדמי ביטוח ומקבלים ערבות הדדית, לא ידווחו בטור 2 של טופס 102, אלא רק בגב הטופס ברשימת החברים.


חוזה דיווח 2
דיווח עבור מי שעובד בקיבוץ ואינו חבר בקיבוץ (נערים, הורים, חיילים וכו) לרבות חבר ע"פ הרשם שאינו עונה להגדרת חבר ע"פ הביטוח הלאומי בשל גילו (18-20). הדו"ח, במבנה טופס 102, מכיל 3 טורים לפי הפרוט הבא:

  סה"כ טור 3 טור 2 טור 1
הכנסות מדווחות   עובדים חריגים שאינם חברי קיבוץ (מקבלי זקנה, מקבלי נכות, בגיל המותנה, מתחת לגיל 18 וכו')

----

(ריק)

עובדים רגילים שאינם חברי קיבוץ

(מגיל 18 עד גיל פרישה)

שיעורי דמי ביטוח

 

רגילים של טור 3

(כולל ענף אבטלה)

מקבלי זקנה/לפני גיל 18

נכות (3.48% מופחת, 7.02% מלא)

מותנה (6.52% מופחת, 16.72% מלא)

---

(ריק)

רגילים של טור 1

(כולל ענף אבטלה)

 

הערה: ביטוח לאומי טרם קבע את מבנה גב טופס והוא יועבר בהמשך. כמו כן, סוכם כי לעובדים בטור 1 ו-3 יופקו תלושי שכר בהתאם וההתייחסות אליהם היא כאל שכירים.

חוזה דיווח 3
דיווח עבור מקבלי ערבות הדדית שאינם חברים לרבות חבר בהגדרת הרשם שאינו עונה להגדרת חבר ע"פ הביטוח הלאומי בשל גילו (18-20). הדו"ח, במבנה טופס 102, מכיל 3 טורים לפי הפרוט הבא:

  סה"כ טור 3 טור 2 טור 1
הכנסות מדווחות  

----

(ריק)

הכנסת מערבות הדדית של מי שאינם חברים

(בדיווח זה לא ידווחו משלמי ד"ב נמוכים: מקבלי זקנה*/נכות וכו')

----

(ריק)

שיעורי דמי ביטוח

 

---

(ריק)

פנסיה

---

(ריק)

הערה: חזית הטופס משמשת לדיווח עבור חייבים בתשלום דמי ביטוח. לכן מקבלי ערבות הדדית המקבלים נכות / זקנה הפטורים מדמי ביטוח לא ידווחו בחזית אלא בגב הטופס בלבד.

הקיבוץ יפתח חוזי דיווח בהתאם לסוגי האוכלוסייה השונים: חל"ת, תושבי חוץ, הכשרה מקצועית וכו'.

בעתיד יפותח קובץ זיכויים ממוכן, עד אז תיקונים יתבצעו בדוחות מתקנים. אפיון לגבי דיווח עבור רווחי הון יועבר גם הוא בהמשך.

השוואת אופן הדיווח בקיבוץ השיתופי ובקיבוץ המתחדש

סוג חבר

בקיבוץ

השיתופי

 

פירוט

דיווח

בקיבוץ המתחדש

01 חבר העובד בקיבוץ בדיווח עבור חברים –טור 1
10 עובדי חוץ העובדים מחוץ לקיבוץ במשרה שבין 80%-100% ובקיבוץ במשרה שבין 1%-20% בדיווח עבור חברים- טור 1
50 עובדי חוץ העובדים מחוץ לקיבוץ במשרה שבין 20%-80% ובקיבוץ במשרה שבין 20%-80% בדיווח עבור חברים- טור 1
90

מחוץ לקיבוץ 1%-20%

בקיבוץ 80%-100%

בדיווח עבור חברים- טור 1
0 עובדים בחוץ במשרה 80%-100% ואינם רשומים בסידור עבודה בקיבוץ רק בגב טופס של דיווח חברים
02 מקבלי קצבת זקנה בדיווח עבור חברים- טור 3
22 מקבלי קצבת סיעוד רק בגב טופס של דיווח חברים
03

אולפנים, הורים עובדים שאינם מקבלים קצבת

זקנה, נוער מעל גיל 18 שעובד בקיבוץ

בדיווח עבור עובדים שאינם חברים
04 נוער לפני גיל 18, הורים מקבלי זקנה וכו' בדיווח עבור עובדים שאינם חברים
06 נכים בדיווח עבור חברים- טור 3
08 חיילים בדיווח עבור עובדים שאינם חברים- טור 3

להערכות מיטבית ולהדרכה במילוי הקובץ הממוחשב, לפרטים ולהסברים נוספים ניתן לפנות לרו"ח אבנר עופר במשרדנו בעפולה.