גרסת הדפסה
מושבים מספר: 019-2017

דיווח עלויות הפקת מים - הבהרות

בעקבות פניות רשות המים בבקשה לקבלת נתונים ממפיקי המים, להלן הבהרות:

1. האם לוחות הזמנים שניתנו כולל ארכה עד 9.3.2017 מאפשרים ריכוז ועריכת נתונים מיטבית?

על פי הכרותינו את מפעלי המים במגזר הכפרי התשובה חד משמעית לאו, רק לחלק מהמפיקים מפות עדכניות של תשתיות המים, למרבית המפיקים מפות חלקיות, גם במקרים בהם המפות עדכניות תרגומם לטבלאות האקסל שנשלחו מרשות המים דורש משאבי זמן וידע ניכרים.

2. מה הסיבה לדחיפות בקבלת הנתונים?

התייחסנו לחלק מההיבטים בחוזרנו בחוזרנו 13/2017 ("תיקון 27 לחוק המים") בנוסף לפי הוראות המעבר לתיקון 27 לחוק המים נקבע כי מועד התחילה של התעריפים החדשים (דמי המים) המחליפים את היטלי ההפקה, הינו המוקדם מבין 31.12.2017 או תחולת הכללים על פי סעיף 111 לחוק המים, עד לאותו מועד חלים היטלי ההפקה המופיעים בתוספת השנייה לחוק המים בשיעורים שהיו בסוף 2016.

3. האם חובה להמציא נתונים?

כפי שנרשם בסיפא של הבקשה לקבלת נתונים לגבי עלויות הפקת מים:
"יובהר כי מועצת רשות המים תקבע את העלויות המוכרות לפי מיטב הנתונים שבידיה ושיתווספו כאמור מכל מקום גם בהעדר קבלת נתונים כמבוקש, תקבע רשות המים את עלויות האספקה הנורמטיבית למפעלים השונים על בסיס מיטב הידע העומד לרשותה". (הדגשה שלנו ב.מ.)

 

להבהרות ולפרטים נוספים ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בת"א.

 

 

לקבלת עדכונים מקצועיים שוטפים בנושא זה ובנושאים אחרים לחץ כאן