גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 019-2017

תאומי מס לחברים בקיבוץ מתחדש

לאור תיקוני החקיקה הקשורים במיסוי קיבוצים, הוצאו הנחיות מעודכנות במס הכנסה לפיהן יש לטפל בפניות של חברי קיבוץ מתחדש לצורך קבלת אישורים כגון: תיאומי מס, מענקי פרישה, קיבוע זכויות, רצף קצבה, רצף פיצויים וכד', בדומה לכל פניה אחרת אשר הייתה מתקבלת ממי שאינו חבר קיבוץ.

לפיכך, על רשות המיסים להעניק השירות הניתן לכלל הנישומים גם לחברי קיבוץ מתחדש.

יחד עם זאת, בהתאם להנחיות, על חבר קיבוץ המעוניין באישור כאמור לעיל, להביא אישור בכתב מהקיבוץ כי הפונה הינו חבר קיבוץ מתחדש וכי הכנסתו מאותו תיק ניכויים נכללת בדוח המס של הקיבוץ.

נוסח מוצע לאישור הקיבוץ הוא:

הרינו לאשר כי החבר/ה ______________ מס' ת.ז. ___________ הינו חבר קיבוץ _______________, מס' אגודה ___________.

בשנת המס הקיבוץ הינו קיבוץ מתחדש כהגדרת המונח בסעיף 54 לפקודת מס הכנסה.

הכנסות של החבר מעבודה ב ______________ (מקום העבודה) מס' תיק ניכויים __________ הינה חלק מהכנסת הקיבוץ.

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות לרו"ח אמיר כהן במשרדנו בת"א.

 

 

 

לקבלת עדכונים מקצועיים שוטפים בנושא זה ובנושאים אחרים לחץ כאן