גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 109-2016

הנחות בהקצאת מגרשים לחברי קיבוצים מחוסרי דיור

בסעיף 1.2 להחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1490 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע" (ובהחלטות שקדמו לה - 1443,1480) נקבעה הנחה נוספת לבעלי תעודת זכאות של מחוסר דיור בהתאם לקריטריונים של משרד הבינוי כדלקמן:


ישובי עדיפות לאומית א' 21% מערך הקרקע, במקום 31% מערך הקרקע

ישובי עדיפות לאומית ב' 41% מערך הקרקע, במקום 51% מערך הקרקע

 

על מנת להנות מההנחה יש צורך בהנפקת תעודת זכאות. תעודת זכאות היא מסמך המונפק על-ידי משרד הבינוי והשיכון ומאשר את הזכאות של מבקשי התעודה לסיוע בשכר דירה, דיור ציבורי, משכנתא ורכישת דירה בדיור הציבורי.

 

רשות מקרקעי ישראל רואה חברי קיבוצים כזכאים להנחות מחוסרי דיור במקרים שלהלן:

- בשיוך לפי 751/692 - ביחס לחברים חדשים שהתקבלו לאחר "היום הקובע".

- בשיוך לפי 1456 – ביחס למגרשים שאינם נכללים במגרשי "היקף הבניה הבסיסי" כאמור בסעיף 4.1 להחלטה 1456.

 

יש לציין שמי ששילם דמי חכירה מופחתים בהתאם להנחת מחוסרי הדיור, לא יהיה רשאי להעביר זכויות בקרקע לצד שלישי במשך חמש שנים מיום חתימת הסכם החכירה או קבלת טופס 4, לפי מאוחר.

תוקף ההנחה בשלב זה, יהיה עד ליום 31.12.2017.


לפרטים ולהסברים נוספים, ניתן לפנות למר אילן כהן במשרדינו בת"א.